Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2013. Wydanie 3

Książka Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2013. Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Babiarz Stefan, Czarnik Zbigniew, Janda Paweł, Pełczyński Piotr


Wydawnictwo:  

LexisNexis


Wydanie:  3
Seria:  Wielkie komentarze
Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  885
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7806-860-0
Do pobrania:
Cena: 159zł
Opis
Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2013. Wydanie 3 jest opracowaniem, które można wykorzystać w praktyce w poszczególnych procedurach zamówień publicznych, a także w postępowaniu sądowym. Opracowanie to porządkuje najważniejsze problemy zamówień publicznych, m.in.:

– co należy rozumieć przez określenie „poleganie na wiedzy i doświadczeniu czy potencjale technicznym”,
– kiedy ze względów technicznych można udzielać zamówień z wolnej ręki temu samemu podmiotowi,
– jak orzekać o zwrocie wadium,
– w jakiej sytuacji można odrzucić ofertę zawierającą rażąco niską cenę.

Autorzy swoje poglądy odnoszą do uregulowań zawartych w unijnych dyrektywach dotyczących zamówień publicznych: klasycznej, sektorowej i najnowszej dyrektywie obronnej. Istotną część uwag Autorzy poświęcają ocenie wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, wskazują także na tendencje orzecznicze.

Obecne, trzecie wydanie publikacji, zawiera omówienie najnowszej ustawy zmieniającej, która weszła w życie 20 lutego 2013 r., a także implementowanych przepisów dyrektywy obronnej. Nowelizacja ta ma umożliwić dokonywanie lepszych jakościowo dostaw, usług i robót budowlanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Komentarz przeznaczony jest zarówno dla zamawiających, jak również i wykonawców, a także dla ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi.

Stan prawny na 1 kwietnia 2013 roku

Stefan Babiarz – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor wielu publikacji, przede wszystkim z zakresu prawa podatkowego, a także prawa administracyjnego.

Zbigniew Czarnik – profesor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z majątkowymi podstawami funkcjonowania samorządu terytorialnego, gospodarką nieruchomościami, postępowaniem sądowoadministracyjnym i zamówieniami publicznymi, autor kilkudziesięciu publikacji obejmujących wskazaną problematykę.

Dr Paweł Janda – Prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie, od 2000 r. orzeka w sprawach gospodarczych, pełni funkcję kierownika sekcji ds. upadłościowych i naprawczych, autor publikacji naukowych z dziedziny prawa upadłościowego i naprawczego.

Piotr Pełczyński – sędzia, autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego.
Inne pozycje tego autora
Książka Wzory pism w sprawach podatkowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wzory pism w sprawach podatkowych
Autor: Bogusław Dauter, Stefan Babiarz Cena: 139,00 zł Wydawca: LexisNexis Rok: 2009 Rodzaj: Książka dla praktyków Wydanie: ...
Cena: 139,00zł
Książka Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw. Komentarz
Niniejsze opracowanie zawiera wyczerpujący komentarz do ustawy z 7.7.2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, w...
Cena: 59,00zł
Książka Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego przedsiębiorcy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego przedsiębiorcy
Książka porusza kluczowe zagadnienia prawa upadłościowego i naprawczego związane z dochodzeniem i zaspokajaniem roszczeń osób trzecich oraz wierzy...
Cena: 89,00zł
Książka Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2013 UNIMEX w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2013 UNIMEX
Znacząca nowelizacja w podatkach dochodowych na 2013 rokKomentarz. Podatek dochodowy od osób prawnych 2013 uwzględnia jak zwykle najnowsze orzecznictw...
Cena: 289,00zł
Książka Internacjonalizacja administracji publicznej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Internacjonalizacja administracji publicznej
ƒW publikacji poruszono problematykę umiędzynarodowienia działań administracji, będących następstwem procesów globalizacyjnych charakterystycznych dla...
Cena: 118,00zł
Książka Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce
Stan prawny: 15 sierpnia 2015 r.Książka zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych z problematyką postępowania przed sądami administracyjn...
Cena: 118,00zł
... jest pusty