Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Prawo umów handlowych. Tom 5. Wydanie 4

Książka Prawo umów handlowych. Tom 5. Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Bączyk Mirosław, Katner Wojciech, Oplustil Krzysztof, Spyra Marcin, Stec Mirosław, Strzępka Janusz, Włodyka Stanisław


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  4
Seria:  System Prawa Handlowego
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  1540
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-6307-3
Do pobrania:
Cena: 295zł
Nakład wyczerpany
Opis
Czwarte wydanie Prawa umów handlowych uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego wprowadzona ustawą o prawach konsumenta oraz wszystkie zmiany, które wprowadzano od ukazania się poprzedniego wydania. Dodano także nowy rozdział poświęcony umowom zawieranym na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (umowy zawierane na odległość, umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy finansowe zawierane na odległość, umowy o usługi finansowe zawierane na odległość). Na nowo został także opracowany rozdział poświęcony umowom w zakresie ubezpieczeń. Autor omawia pojęcie ubezpieczenia, charakter prawny i cechy umowy ubezpieczenia, zdarzenie losowe i wypadek ubezpieczeniowy, przedmiot ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia i podmioty związane ze stosunkiem prawnym ubezpieczenia, zawarcie umowy ubezpieczenia, świadczenia ubezpieczyciela: ochrona ubezpieczeniowa i świadczenie pieniężne, świadczenie ubezpieczającego – zapłata składki ubezpieczeniowej, powinności ubezpieczającego, zakończenie stosunku prawnego ubezpieczenia. W rozdziale poświęconym umowom w zakresie czynności bankowych zostały także omówione projektowane zmiany wynikające z projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

Publikacja  w  sposób  szczegółowy  prezentuje  poszczególne  typy  umów  handlowych  zawierane  przez  spółki  handlowe. Składa się z dwóch części: ogólnej oraz szczegółowej.
Pierwsza część zawiera ogólną charakterystykę umów, ich klasyfikację, opis zasad ich zawierania, zmiany i wykonania, a także dotyczących zabezpieczenia wierzytelności umownych i odpowiedzialności odszkodowawczej.

Część ogólna tomu zawiera omówienie takich kwestii jak:
    Uwagi wstępne dotyczące obrotu gospodarczego, czynności prawnych w obrocie gospodarczym (handlowym), źródeł prawa;
    Ogólna charakterystyka umów handlowych, typologia i klasyfikacja umów handlowych, powiązania umów handlowych m.in. umowy bazowe, umowy sprzężone, umowy długoterminowe, kontrakty międzynarodowe, umowy z prawem opcji, umowy handlowe podmiotów publicznych;
    Zawarcie, zmiana i wykonanie umów w obrocie gospodarczym;
    Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
    Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym – hipoteka, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, umowa poręczenia oraz umowa gwarancji;
    Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów handlowych m.in. podstawy i zakres odpowiedzialności kontraktowej w obrocie gospodarczym, przesłanki odpowiedzialności kontraktowej, odpowiedzialność za osoby trzecie, odpowiedzialność culpa in contrahendo, zwolnienie odpowiedzialności, kary umowne, a także odpowiedzialność deliktowa za szkody wynikłe z zobowiązań umownych;

Część szczegółowa została poświęcona analizie szczególnych rodzajów umów. Autorzy omawiają kwestie dotyczące umów, takich jak:
    Umowy organizacyjne – umowy założycielskie, umowy koncernowe;
    Umowy o pośrednictwo gospodarcze m.in. ogólna charakterystyka umowy agencyjnej, morskiej umowy agencyjnej, umowy akwizycyjnej, umów dealerskich, umowy komisu, umowy factoringowej, jak również prowadzenie działalności maklerskiej oraz charakterystyka podmiotów związanych z powyższymi umowami;
    Umowy w obrocie przedsiębiorstwami -  ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa,  jego zbycie, wkład, darowiznę, oddanie oraz użytkowanie;
    Umowy i porozumienia o współpracę przedsiębiorców takie jak: umowy o kooperacje przemysłową, umowy o wspólne działanie, umowy dystrybucyjne, umowy kompensacyjne, umowy specjalizacyjne, umowy kartelowe;
    Umowy w obrocie towarowym – rodzaje umów w obrocie towarowym, sprzedaż, dostawa, kontraktacja, zamiana;
    Umowy w zakresie czynności bankowych – regulacja prawna bankowych stosunków obligacyjnych, umowa rachunku bankowego i bieżącego, umowa o lokatę terminową, umowa kredytowa, umowa gwarancji bankowej, umowy bankowe związane z obrotem wekslowym;
    Umowy w zakresie inwestycji budowlanych – umowy o prace geologiczne i roboty geodezyjno-kartograficzne, umowy o roboty geodezyjno-kartograficzne, umowa o prace projektowe, umowa o roboty budowlane, umowy o nadzór inwestorski, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy deweloperskie oraz zagadnienia współodpowiedzialności w procesie budowlanym;
    Umowy transportowe – umowa przewozu, umowa czarteru środka transportowego, umowa spedycji, dochodzenie roszczeń;
    Umowy w zakresie ubezpieczeń –pojęcie, funkcje oraz ich typy i podział, cechy umowy zabezpieczenia, strony umowy i inni uczestnicy stosunku zabezpieczenia, zawarcie umowy, elementy podmiotowo istotne umowy ubezpieczenia, obowiązki stron umowy.

Tom pozwala na usystematyzowanie wiedzy z szeroko pojętego prawa handlowego.

Autorzy - wybitni  specjaliści z dziedziny prawa handlowego, przedstawiciele doktryny i praktyki uwzględniają w szerokim  zakresie najnowsze orzecznictwo,  dorobek doktryny, nowe opinie i analizy istotne z punktu widzenia praktyków.

Książka będzie bardzo przydatna dla prawników obsługujących wszystkie podmioty gospodarcze: radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, a także dla sędziów, prokuratorów oraz dla aplikantów zawodów prawniczych.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. System Prawa Handlowego. Tom 7. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. System Prawa Handlowego. Tom 7. Wydanie 2
Niniejszy tom wchodzi w skład Systemu Prawa Handlowego, wydawanego pod red. naukową Profesora Stanisława Włodyki. Seria System Prawa Handlowego prezen...
Cena: 249,00zł
Książka Prawo spółek handlowych. Tom 2a w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo spółek handlowych. Tom 2a
księgarnia poleca: Prawo spółek handlowych. Tom 2a Redakcja: prof. dr hab Stanisław Włodyka Wydanie: 1 rok: 2007, stron : 1112 ...
Cena: 229,00zł
Książka Prawo spółek handlowych. Tom 2B w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo spółek handlowych. Tom 2B
Księgarnia poleca: Prawo spółek handlowych. Tom 2B Redakcja: prof. dr hab Stanisław Włodyka Autorzy: prof. dr hab Stanisław Włodyka, Józef F...
Cena: 229,00zł
Książka Stosunki pracy pracowników samorządowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Stosunki pracy pracowników samorządowych
Wydanie 1 Autorzy: Mirosław Stec (red.) Seria: MONOGRAFIE Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA , Warszawa ,...
Cena: 69,00zł
Książka Prawo zobowiązań Umowy nienazwane System Prawa Prywatnego Tom 9 Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo zobowiązań Umowy nienazwane System Prawa Prywatnego Tom 9 Wydanie 2
Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa  Prywatnego. Tom 9 został poświęcony zagadnieniom prawa umów – umowom nienazwanym. ...
Cena: 295,00zł
Książka Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy
Stan prawny: 30.06.2010 r., z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych wchodzących w życie 1.01.2010 r. Upływ dwudziestu lat o...
Cena: 99,00zł
... jest pusty