Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem

Książka Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Jędrasik-Jankowska Inetta


Wydawnictwo:  

LexisNexis


Wydanie:  1
Seria:  Komentarze LexisNexis
Rok wydania:  

2011


Ilość stron:  680
Oprawa:  miękka
Format:  A5
ISBN:  
978-83-7620-595-3
Do pobrania:
Cena: 98zł
Opis
Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem omawia wszystkie rodzaje emerytury nabywanej na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, a także ustawy – Karta Nauczyciela. Są to:

● emerytura powszechna dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. (tj. emerytura na zasadach obowiązujących przed reformą z 1998 r.),

● emerytura powszechna dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. (tzw. I filar),

● okresowa i dożywotnia emerytura kapitałowa (tzw. II filar), 

● emerytura w niższym wieku emerytalnym,

● emerytura wcześniejsza,

● emerytura górnicza,

● emerytura kolejowa,

● emerytura nauczycielska.


W komentarzu uwzględniono również emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników, a także emerytury przyznawane żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom Policji i pozostałych służb mundurowych. 

Poza emeryturami przysługującymi z systemu ubezpieczenia społecznego i z systemu zaopatrzenia społecznego zostały omówione emerytury pomostowe i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, które w okresie przejściowym zastąpiły dotychczasową emeryturę w niższym wieku emerytalnym.

Publikacja uwzględnia stan prawny na 1 czerwca 2011 r., tj. po ostatnich zmianach dotyczących otwartych funduszy emerytalnych i zasad nabywania prawa do emerytur kapitałowych (tzw. II filar).

Stan prawny na 1 czerwca 2011 roku.

W Publikacji omówiono:

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych

Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

Ustawa z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

Ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Informacje o autorkach:

Prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska – profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownik Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego na tym Wydziale. Od wielu lat zajmuje się problematyką prawa ubezpieczenia społecznego, jest jednym z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Autorka między innymi podręcznika akademickiego Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego oraz wielu monografii i komentarzy, a także ekspertyz prawnych dla Sejmu, Senatu i Prezydenta RP z tego zakresu prawa.

Karina Jankowska – radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczenia społecznego, a także prawa administracyjnego – w szczególności w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie (Francja). Przez kilka lat pracowała w Wojewódzkim i Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako asystent sędziego i referendarz sądowy. Aplikację radcowską ukończyła w 2005 r. w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie jest wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych Jankowska Jordan Sp.p.

Inne pozycje tego autora
Książka Stosunek pracy nauczyciela mianowanego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Stosunek pracy nauczyciela mianowanego
Publikacja zawiera analizę zagadnień dotyczących stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole publicznej na podstawie mianowania, które w p...
Cena: 59,00zł
Książka Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego Wydanie 7 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego Wydanie 7
Stan prawny: 9 listopada 2015 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ube...
Cena: 55,00zł
... jest pusty