Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Prawo budowlane. Komentarz 2014. Wydanie 2

Książka Prawo budowlane. Komentarz 2014. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Gliniecki Andrzej, Kostka Zdzisław, Ostrowska Anna, Piątek Wojciech


Wydawnictwo:  

LexisNexis


Wydanie:  2
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  1000
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  
978-83-278-0584-3
Do pobrania:
Cena: 179zł
Nakład wyczerpany
Opis
Oddawany do rąk Czytelników komentarz zawiera szeroką interpretację przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na wszystkich jego eta-pach, a także przepisów innych aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń), które są funkcjonalnie powiązane z procesem inwestycyjno-budowlanym.

Autorzy przedstawili zawiłe i skomplikowane zagadnienia prawne w sposób możliwie dostępny i zrozumiały, szczególnie zwracając uwagę na prawa i obowiązki inwestorów, właścicieli i zarządców obiektów budowlanych oraz zakres uprawnień władczych organów administracji publicznej, wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Wybór problemów, na które zwrócono szczególną uwagę, nie jest przypadkowy, gdyż wynika z problematyki spraw najczęściej rozstrzyganych przez sądy administracyjne. W drugim wydaniu w związku z tym  nie brak licznych odniesień do orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału Konstytu-cyjnego i Sądu Najwyższego, a także do literatury fachowej. Uwzględniono również wszyst-kie zmiany, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w tym m.in. wynikające z promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych czy wprowadzone przez nową ustawę o rodzinnych ograodach działkowych.

Publikacja jest adresowana nie tylko do prawników praktyków: sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, lecz także do pracowników organów administracji publicznej, osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, rzeczo-znawców budowlanych oraz innych uczestników procesu budowlanego, a w szczególności do inwestorów, którzy samodzielnie zamierzają podjąć wykonywanie robót budowlanych. Publi-kacja będzie także pomocna pracownikom nauki oraz studentom wydziałów prawa i administracji oraz studiów technicznych.

Autorzy publikacji – sędziowie NSA, asystenci sędziów będący pracownikami naukowo-dydaktycznymi renomowanych Uniwersytetów –  mający zarówno odpowiednie przygotowa-nie teoretyczne, jak i doświadczenie praktyczne w zakresie orzekania w sądach administracyjnych, starali się opracować niniejszy komentarz ze szczególnym uwzględnieniem spraw stwarzających problemy w prawidłowym rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, które znajdują swój finał w postępowaniach sadowoądministracyjnych.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Prawo budowlane w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo budowlane
Pod redakcją : Andrzeja Glinieckiego Cena: 109,00 zł Wydawca: LexisNexis Rok: 2009 Wydanie: 2 Stron: 592 Format: A5 Oddawany do ...
Cena: 109,00zł
Książka Prawo budowlane. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo budowlane. Komentarz
Praktycznie i szczegółowo wyjaśniony proces inwestycyjny Szczegółowa analiza aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących procesu budowlanego od ...
Cena: 87,00zł
Książka Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism procesowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism procesowych
Prezentowana publikacja pt. Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism procesowych omawia całościowo problematykę sy...
Cena: 135,00zł
Książka Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie podstaw skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Poruszona w niej została nie tyl...
Cena: 89,00zł
Książka Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz 2011 z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz 2011 z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa
Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących: • zakresu działania i zadań gminy, • kompetencji władz, • z...
Cena: 239,00zł
Książka Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz 2012 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz 2012
Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz to kompleksowe ujęcie problematyki organizacji i funkcjonowania samorządowych kolegiów ...
Cena: 59,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów Przegląd, konserwacja i roboty budowlane Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów Przegląd, konserwacja i roboty budowlane Wydanie 2
Polecamy publikację Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów Przegląd, konserwacja i roboty budowlane autorstwa Eugenii Śleszyńskiej...
Cena: 135,00zł
Książka Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej 2014. Wydanie 2 rozszerzone w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej 2014. Wydanie 2 rozszerzone
Stan prawny: 1.09.2013 r.Prezentowana publikacja Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej 2014. Wydanie 2 rozszerzon...
Cena: 119,00zł
... jest pusty