Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych Wydanie 2

Książka Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Flaga-Gieruszyńska Kinga


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Metodyki Becka
Rok wydania:  

2016


Ilość stron:  820
ISBN:  
978-83-255-8383-5
Do pobrania:
Cena: 169zł
Opis
Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe to praktyczne omówienie procedury cywilnej poprzez wszystkie jej instytucje oraz etapy postępowania wraz z wzorami pism procesowych oraz schematami i problematyką kosztów.

Publikacja jest nowością, ponieważ łączy w sobie cechy publikacji z serii: Metodyki w sprawach cywilnych oraz Pisma procesowe w sprawach cywilnych i posiada nowoczesną strukturę wewnętrzną, której system odesłań i haseł bocznych ułatwia szybkie odnalezienie szukanego zagadnienia oraz sprawne poruszanie się po publikacji.

Prezentowana publikacja posiada dużo nowych praktycznych elementów, które w sposób systematyczny prezentują zagadnienia Kodeksu postępowania cywilnego. Są to np.: istota zagadnienia/komentarz praktyczny, przedstawienie podstawy prawnej,  linia orzecznicza, wzory pism z komentarzem odwołującym się również do przedstawionego stanu faktycznego oraz schematy ułatwiające zapamiętanie konkretnej materii. Ponadto, udogodnieniem dla czytelnika są komentarze od autorów znajdujące się na marginesie oraz wskazujące na szczególnie istotne zagadnienia z zakresu procedury cywilnej.

Niniejsze, 2. wydanie, zostało zaktualizowane i uzupełnione o najnowsze orzecznictwo, wzory pism sądowych i procesowych, stany faktyczne oraz schematy, a ponadto zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:

    ustawą z 15.1.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218), która dotyczy informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego, polegającego na wprowadzeniu obowiązku inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną (ustawa wchodzi w życie 1.7.2016 r.);
    ustawą z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.), która dotyczy zliberalizowania przepisów o formie czynności prawnych i nowego ujęcia dokumentu w postępowaniu cywilnym, zwiększenia dostępu do sądu przez poszerzenie katalogu spraw, które będą rozpoznawane w postępowaniach elektronicznych oraz stworzenia możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych, także w tradycyjnych postępowaniach cywilnych, tzw. duża informatyzacja postępowania cywilnego (ustawa wchodzi w życie 8.9.2016 r.).

Publikacja zawiera omówienie dotyczące m.in.:

    podmiotów postępowania cywilnego (m.in.: sąd, prokurator, inni uczestnicy, Rzecznik Praw Obywatelskich, inspektor pracy, organizacje pozarządowe, strony),
    pozwu i powództwa (m.in.: pozew, odrzucenie pozwu, wytoczenie powództwa, doręczenie pozwu, cofnięcie powództwa, uznanie powództwa),
    przebiegu postępowania przed sądem I instancji (m.in.: mediacja, postępowanie pojednawcze, ugoda sądowa, obrona pozwanego, przebieg rozprawy, zawieszenie i umorzenie postępowania),
    środków odwoławczych (apelacja, zażalenie),
    innych środków zaskarżenia (skarga na orzeczenie referendarza sądowego oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia takie jak: skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia),
    postępowań odrębnych (m.in.: postępowanie w sprawach małżeńskich, postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi, postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy, postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze, postępowanie uproszczenie, postępowanie europejskie, elektroniczne postępowanie upominawcze),
    postępowania zabezpieczającego (postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i inne wypadki zabezpieczenia),
    postępowania egzekucyjnego (m.in.: organy i uczestnicy postępowania egzekucyjnego, tytuł egzekucyjny i wykonawczy, klauzula wykonalności, wszczęcie, tok, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego, powództwa przeciwegzekucyjne, środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym, a także podane zostały poszczególne rodzaje egzekucji),
    sądu polubownego (m.in.: zapis na sąd polubowny, arbitrzy, postępowanie przed sądem polubownym, skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego).

Każdy poszczególny moduł publikacji, np. interwencja uboczna zawiera następujące elementy:

    Istota/komentarz praktyczny
    Podstawa prawna
    Linia orzecznicza
    Problematyka kosztów
    Pisma procesowe z komentarzem
        Interwencja uboczna po stronie pozwanego (wzór Nr 13)
        Opozycja pozwanego przeciwko interwencji ubocznej (wzór Nr 14)
        Postanowienie sądu o oddaleniu opozycji powoda (wzór Nr 15)
    Schemat
    Do zapamiętania

W publikacji znajduje się także 160 wzorów pism procesowych i sądowych z komentarzami, m.in.:

    pozew o zapłatę zadośćuczynienia,
    wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego,
    pełnomocnictwo procesowe ogólne,
    postanowienie sądu o zasądzeniu zwrotu kosztów procesu,
    wyrok sądu o opróżnieniu i opuszczeniu zajmowanego lokalu,
    pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu,
    wniosek o przywrócenie terminu,
    pozew wzajemny,
    postanowienie sądu – nakaz zapłaty,
    skarga kasacyjna powoda dotycząca rażącego naruszenia prawa materialnego,
    postanowienie w sprawie o dział spadku,
    wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
    wniosek o wydanie ruchomości,
    zapis na sąd polubowny.

Autorami publikacji są: Tomasz Aniukiewicz (radca prawny), prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (radca prawny), Katarzyna Karwecka (komornik, radca prawny), dr Aleksandra Klich, dr Tomasz Radkiewicz (SSO), którzy prowadzą liczne szkolenia dla aplikantów adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, a także aplikantów na aplikacji ogólnej w KSSiP w Krakowie.

Publikacja dzięki nowej strukturze i przejrzystej formie będzie przydatna dla praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa cywilnego procesowego w różnych jego aspektach, tj. dla: adwokatów, radców prawnych, sędziów, komorników, notariuszy, referendarzy sądowych, a także innych uczestników postępowania cywilnego.

Ponadto opracowanie zostało przygotowane z myślą o aplikantach zawodów prawniczych oraz studentach gromadzących i porządkujących swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne przed kolejnymi kolokwiami oraz egzaminami. Szczególnie adresujemy nasze dzieło do tych osób, które chciałyby usystematyzować swoją wiedzę i pogłębić niezbędne umiejętności na potrzeby wykonywania tych zawodów prawniczych, w których kompetencje z zakresu prawa cywilnego procesowego mają decydujące znaczenie dla jakości świadczonych przez prawnika usług.
Inne pozycje tego autora
Książka Rynek usług telekomunikacyjnych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rynek usług telekomunikacyjnych
Komunikacja elektroniczna jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na poziom rozwoju państwa i społeczeństwa, dlatego coraz większego ...
Cena: 89,00zł
Książka Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz do wybranych przepisów KPC i ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz do wybranych przepisów KPC i ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych
Postępowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz do art. 16–17, 29–30, 33–35, 37–38, 40, 46, 64–65, 67–71, 87̵...
Cena: 125,00zł
Książka Współczesne instytucje prawa. Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Współczesne instytucje prawa. Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa
Monografia Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa jest tomem pracy zbiorowej pod redakcją E. Całej-Wacinkiewicz, K. Flagi-Gierusz...
Cena: 127,00zł
Książka Kodeks postępowania cywilnego Komentarz 2016 Wydanie 8 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz 2016 Wydanie 8
Stan prawny: 13 stycznia 2016 r.Komentarz jako pierwsza na rynku jednotomowa publikacja uwzględnia zmiany które wchodzą w życie: 13.1.2016 r. (Dz.U. z...
Cena: 289,00zł
Książka Informatyzacja postępowania cywilnego Teoria i praktyka w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Informatyzacja postępowania cywilnego Teoria i praktyka
Publikacja dotyczy szeroko pojętego procesu informatyzacji postępowania cywilnego.  Obejmuje przyjęte przez ustawodawcę sposoby regulacji formy e...
Cena: 109,00zł
Książka Terminy procesowe w postępowaniu cywilnym Skutki uchybienia i przywrócenie terminu Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami Wzory pism procesowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Terminy procesowe w postępowaniu cywilnym Skutki uchybienia i przywrócenie terminu Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami Wzory pism procesowych
Niniejsza publikacja dotycząca terminów procesowych i skutków ich uchybienia w procesie cywilnym oraz przywrócenia terminów to praktyczny komentarz do...
Cena: 135,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD Wydanie 3
Umowy w sprawach gospodarczych Okła-Anuszewska Marzena Prezentowana książka zawiera zestawienie wzorów umów z zakresu obrotu gospodarczego. W niniejsz...
Cena: 152,00zł
Książka Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD
Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism procesowych najczęściej w...
Cena: 149,00zł
Książka Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych 2014. Wydanie 7 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych 2014. Wydanie 7
Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych to cenne źródło wiedzy z zakresu postępowania cywilnego. Instytucje prawa postępowania cywilnego – ...
Cena: 205,00zł
Książka Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD
Książka Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmuje ponad 250 wzorów pism procesowych najc...
Cena: 152,00zł
Książka Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Akty wykonawcze Wydanie 23 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Akty wykonawcze Wydanie 23
Edycja sądowa Kodeks postępowania administracyjnego Wydanie 23 Stan prawny: 10 stycznia 2017 Publikacje obejmuje zmiany wchodzące w życie 6.01.2017 r....
Cena: 55,00zł
Książka Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD
Książka Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów, p...
Cena: 159,00zł
... jest pusty