Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Książka Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Gaździk Elżbieta, Ostapowicz Ewa


Wydawnictwo:  

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka


Rok wydania:  

2018


Ilość stron:  347
ISBN:  
978-83-269-6924-9
Cena: 139zł
Nakład wyczerpany
Opis

Polityka rachunkowości 2018

Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w praktyczny sposób omawia aktualne zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia wszystkie wprowadzone w ostatnim okresie zmiany do ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności liczne zmiany wprowadzone przez nowe rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Zawiera wzory i zarządzenia gotowe do zastosowania w każdej jednostce. Dodatkowo szczegółowa analiza przykładów różnych zapisów zdarzeń i operacji gospodarczych ułatwia odnalezienie się w nowej rzeczywistości prawnej i wykonywanie codziennych obowiązków.

Misją publikacji Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont jest pomoc dla kierowników jednostek w przygotowaniu dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady polityki rachunkowości, jak również pomoc dla służb finansowo-księgowych w zakresie rozwiązań ewidencyjnych, które są częstokroć odmienne od rozwiązań ewidencyjnych występujących w podmiotach spoza sfery jednostek sektora finansów publicznych. W publikacji zawarte są rozwiązania co do zakresu formy, jak też treści dokumentacji dotyczącej przyjętych zasad rachunkowości oraz co do rozwiązań ewidencyjnych są propozycją do ewentualnego wykorzystania. Publikacja to kompendium wiedzy z tego zakresu i gwarantuje prawidłowe przygotowanie dokumentacji księgowej.

- dostosujesz sposób prowadzenia ewidencji w jednostce do aktualnych zasad,
- zgodnie z aktualnymi regulacjami wprowadzisz zmiany w obowiązującej polityce rachunkowości,
- bez problemów opracujesz prawidłowy plan kont.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Amortyzacja w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokonują odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości...
Cena: 102,00zł
Książka Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury Wydanie 2
Książka Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kulturyPrezentowana pozycja to najbardziej aktualny i praktyczny poradnik odnoszący się do sprawozdań...
Cena: 127,00zł
Książka Księgowania w instytucjach kultury w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Księgowania w instytucjach kultury
Książki dla instytucji kultury od CH Beck. Stan prawny: styczeń 2016 r.Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2015 r.!Praco...
Cena: 127,00zł
Książka Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury 2017 Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury 2017 Wydanie 4
Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury Niniejsza publikacja Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury 2017 Wydanie 4 odnosi się do aktualny...
Cena: 126,00zł
Książka Klasyfikacja budżetowa 2018 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Klasyfikacja budżetowa 2018
Klasyfikacja budżetowa 2018 Podziałki klasyfikacji budżetowej oraz porady, jak kwalifikować dochody i wydatki do konkretnych paragrafów.Książka Klasyf...
Cena: 139,00zł
Książka Polityka rachunkowości 2019 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Polityka rachunkowości 2019 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Polityka rachunkowości 2019 Celem książki Polityka rachunkowości 2019 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów b...
Cena: 145,00zł
... jest pusty