Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Połączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego Zagadnienia prawne i podatkowe Komentarz praktyczny

Książka Połączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego Zagadnienia prawne i podatkowe Komentarz praktyczny w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Mariański Adam


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Rok wydania:  

2023


Ilość stron:  600
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-8291-223-4
Cena: 205zł
Opis
Połączenia, podziały i przekształcenia spółek oraz grup spółek prawa handlowego. Zagadnienia prawne i podatkowe. Komentarz praktyczny to publikacja, w której Autorzy w niezwykle jasny i przystępny sposób wyjaśniają najbardziej skomplikowane konstrukcje prawne, w tym samą istotę restrukturyzacji. Definiują ją przede wszystkim jako wszelkie działania prowadzące do zmiany struktury podmiotu gospodarczego w celu zwiększenia jego efektywności i funkcjonalności.

Opracowanie ma na celu przybliżyć tematykę transformacji podmiotów gospodarczych w rozumieniu przepisów KSH tj. łączenia, podziału i przekształcenia spółek oraz regulacji między kilkoma spółkami. Komentarz skupia się głównie na podejmowaniu właśnie takich działań, które mają zabezpieczać firmy, umożliwić ich dalszy rozwój, przeciwdziałać niewypłacalności, konieczności restrukturyzacji długu, ewentualnej upadłości. Dodatkowo wzbogacona została o komentarz dotyczący nowych przepisów wprowadzanych przez nowelizacje KSH.

Prezentowana publikacja podzielona została na rozdziały dotyczące:

    uwag wprowadzających (m.in. rodzaje połączeń, podziałów i przekształceń, sukcesja uniwersalna i podatkowa, przepisy prawa unijnego w zakresie restrukturyzacji spółek, prawa podatkowego),
    łączenia spółek (m.in. sposoby łączenia się spółek, umowy o dofinansowanie i pomoc de minimis, skutki połączeń spółek, w tym skutki podatkowe),
    podziału spółek (m.in. dzień podziału i dzień wydzielenia, procedurę podziału czy połączeń spółki, w tym niezbędne dokumenty do przeprowadzenia danej czynności, unikanie opodatkowania przy podziale spółek, powództwo o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o podziale),
    przekształcenia spółek (m.in. procedura przekształceniowa, raportowanie schematów podatkowych, skutki wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych),
    grupy spółek (odpowiedzialność spółki dominującej, interesy wierzycieli oraz członków spółki zależnej).

Komentarz uwzględnia ustawę z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 642), która dotyczy działań mających na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Do tych działań należy zaliczyć objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT, które w ciągu ostatnich lat stały się drugim najpopularniejszym typem spółki prawa handlowego, ustępując miejsca jedynie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nowe regulację będą też określać odpowiedzialność spółek dominujących oraz relację wszystkich spółek należących do jednej grupy. Mają również wyposażyć rady nadzorcze w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego, a także wyeliminować wątpliwości podnoszone przez przedsiębiorców i przedstawicieli doktryny.

Do komentarza oprócz praktycznego omówienia poruszanych zagadnień dopełniony został o poglądy doktryny oraz orzecznictwo, które pozwala na jeszcze zgłębienie omawianej materii prawa handlowego.

Książka adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców. Stanowi również dobry materiał do uzupełnienia wiedzy dla adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, wszystkich osób związanych na co dzień z prawem holdingowym.
Inne pozycje tego autora
Książka Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego
"Praca nie tylko wypełnia lukę w polskiej literaturze dotyczącej systemu prawa podatkowego, ale jest oryginalną próbą krystalizacji jednego z ogól...
Cena: 69,00zł
Książka Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
Stan prawny na: 1.08.2010 r. W komentarzu kompleksowo przedstawiono zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego, w tym zakres czynności, etykę...
Cena: 99,00zł
Książka Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz
Komentarz przedstawia kompleksową analizę kluczowych instytucji podatku dochodowego od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji budzący...
Cena: 134,00zł
Książka Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2014
Najobszerniejszy praktyczny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2014Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fi...
Cena: 189,00zł
Książka Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej
Publikacja Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej stanowi praktyczne opracowanie dotyczące zasad prowadzenia i przebiegu kontroli skarbowej oraz...
Cena: 115,00zł
Książka Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015 Wydanie 2
Najobszerniejszy praktyczny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2015Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fi...
Cena: 189,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Zamknięcie roku 2023 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamknięcie roku 2023
Zamknięcie roku 2023 Fedak Zamknięcie roku 2023 pod redakcją Zdzisława Fedaka, czyli książka o podatkowym i rachunkowym zamknięciu ksiąg za 2023 ...
Cena: 199,00zł
Książka Księgowania 2023 wg znowelizowanych regulacji UOR, MSSF/MSR oraz podatkowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Księgowania 2023 wg znowelizowanych regulacji UOR, MSSF/MSR oraz podatkowych
Publikacja Księgowania 2023 wg znowelizowanych regulacji UoR, MSSF/MSR oraz podatkowych zawiera omówienie zagadnień, które budzą najwięcej wątpliwości...
Cena: 195,00zł
Książka Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji na 2023 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji na 2023
Najnowsza KŚT 2016 Klasyfikacja Środków Trwałych ze stawkami amortyzacji aktualnymi na 2023 rok.  Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych oznaczona jako KŚ...
Cena: 95,00zł
Książka Zakładowy plan kont dla Sp. z o.o. 2023 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zakładowy plan kont dla Sp. z o.o. 2023
Opracowanie zakładowego planu kont dla Sp. z o.o. na rok 2023   Przykładowe opracowanie wzorcowe Zakładowego Planu Kont dla spółki z o.o. (małej,...
Cena: 79,00zł
Książka Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2023 Praktyczny poradnik z przykładami w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2023 Praktyczny poradnik z przykładami
Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2023 Książka Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2023 PKPiR Praktyczny poradnik ...
Cena: 75,00zł
Książka Krajowe Standardy Rachunkowości 2023 Praktyczne zastosowanie, przykłady księgowań w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Krajowe Standardy Rachunkowości 2023 Praktyczne zastosowanie, przykłady księgowań
Krajowe Standardy Rachunkowości 2023 Praktyczne zastosowanie, przykłady księgowań to unikatowa książka, która bardzo kompleksowo ujmuje zagadnienia KS...
Cena: 259,00zł
... jest pusty