Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Podmioty powiązane Obowiązki podatkowe Raportowanie transakcji grupowych

Książka Podmioty powiązane Obowiązki podatkowe Raportowanie transakcji grupowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Mika Jarosław


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2022


Ilość stron:  390
ISBN:  
978-83-8235-812-4
Cena: 169zł
Opis
Podmioty powiązane w polskim systemie prawnym są określone bardzo szeroką definicją, która odnosi się do wywierania wzajemnego zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego wpływu. Na podmiotach tych spoczywają szczególne obowiązki takie jak postępowanie zgodnie z zasadą ceny rynkowej, która oznacza, że rozliczenia między podmiotami powiązanymi nie mogą znacząco odbiegać od warunków rynkowych. Niniejsza pozycja umożliwi lepsze zrozumienie tej tematyki.

Publikacja Podmioty powiązane Obowiązki podatkowe Raportowanie transakcji grupowych stanowi kompleksowe omówienie problematyki podmiotów powiązanych, określa kryteria ich identyfikacji, rodzaje powiązań, wskazuje obowiązki związane z rozliczeniami podatkowymi oraz pomaga rozwiązać wątpliwości interpretacyjne wynikające z ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.). Pozycja nie tylko pomaga w lepszym zrozumieniu przepisów, ale również omawia podane zagadnienia w kontekście konkretnych sytuacji, co umożliwia czytelnikowi dokładne zapoznanie się z tematem także w ujęciu praktycznym.

W publikacji omówiono następujące zagadnienia:

    pojęcia podmiotów powiązanych, transakcji kontrolowanych i stosowania klauzuli rynkowości cen (kryteria identyfikacji, interpretacja organów podatkowych);
    analiza metod weryfikacji cen transferowych (w tym metody: porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, koszt plus, marży transakcyjnej netto, podziału zysków i inne);
    kompensata transakcji, cel jej dokonywania, omówienie kompensaty korzyści oraz dochodu;
    analiza cen transferowych wraz z omówieniem sytuacji, w których powinna być sporządzana oraz grupowa dokumentacja cen transferowych (transakcje uwzględniane w dokumentacji, przesłanki sporządzenia);
    raje podatkowe i omówienie zagadnień związanych z zagranicznym zakładem;
    podatkowa grupa kapitałowa a obowiązek raportowania cen transferowych;
    działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych w kontekście podmiotów powiązanych;
    problematyka nieodpłatnego świadczenia – jego rynkowy charakter oraz konsekwencje;
    obowiązki informacyjne: oświadczenie „Zarządu", TPR, złożenie CBC-P lub zastępcze raportowanie CBC-R (kryteria obligujące, progi, podmioty obowiązane, informacje pomocne do złożenia, termin oraz sankcje za niedopełnienie obowiązku a także pozostałe obowiązki informacyjne);
    analiza korzyści wartości niematerialnych (DEMPE) – omówienie przedmiotu oraz elementów analizy;
    restrukturyzacja oraz pojęcie exit fee – obowiązki dokumentacyjne i informacyjne;
    kompleksowe omówienie zagadnienia dokumentacji defence file;
    procedura należytej staranności w transakcjach z podmiotami powiązanymi;
    uprzednie porozumienie cenowe (omówienie procedury, raportowania, wskazanie wad i zalet);
    umowa o współdziałanie – wskazanie podmiotów mogących dołączyć do programu oraz korzyści z niego wynikających.

Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi problematyki związanej z podmiotami powiązanymi, co szczególnie przydatne okazać się może dla podatników, którzy spełniają przesłanki zawarte w ustawie. Pozycja skierowana jest również do doradców podatkowych, adwokatów, a także radców prawnych, jak również wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.
Inne pozycje tego autora
Książka Ceny transferowe Komentarz do rozporządzeń Metody szacowania i analizy cen transferowych Obowiązki sprawozdawcze Strategia podatkowa Schematy podatkowe MDR Przykłady w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ceny transferowe Komentarz do rozporządzeń Metody szacowania i analizy cen transferowych Obowiązki sprawozdawcze Strategia podatkowa Schematy podatkowe MDR Przykłady
 Praktyczne omówienie problematyki przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi.Nowe, 3 wydanie uwzględnia nowelizację ustawy o podatku ...
Cena: 209,00zł
Książka Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia Metody ustalania i szacowania cen transferowych Analiza porównywalności Przykłady w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia Metody ustalania i szacowania cen transferowych Analiza porównywalności Przykłady
Ceny transferowe Książka Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia Metody ustalania i szacowania cen transferowych Analiza porównywalnośc...
Cena: 135,00zł
Książka Ceny transferowe 259 wyjaśnień i interpretacji w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ceny transferowe 259 wyjaśnień i interpretacji
Ceny transferowe 2019Publikacja Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji opisuje zagadnienia z zakresu cen transferowych obowiązujące do 31.12....
Cena: 143,00zł
Książka Dokumentacje podatkowe w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dokumentacje podatkowe
Dokumentacje podatkowe to książka, która stanowi całościowe omówienie zagadnień związanych ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych na tle zmian zwią...
Cena: 155,00zł
Książka Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia) to książka, która omawia stosunkowo nowe pojęcie w polskim systemie podatko...
Cena: 155,00zł
Książka Ceny transferowe w czasie kryzysu w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ceny transferowe w czasie kryzysu
Ceny transferowe Ceny transferowe w czasie kryzysu to publikacja, która omawia ryzyka podatkowe związane z kryzysem ekonomicznym wywołanym pandem...
Cena: 129,00zł
... jest pusty