Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Podatki lokalne 2016 + płyta CD

Książka Podatki lokalne 2016 + płyta CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Dzięgiel-Matras Agata


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Finanse publiczne w praktyce
Rok wydania:  

2016


Ilość stron:  350
ISBN:  
978-83-255-7982-1
Cena: 126zł
Opis
W 2015 r. weszły w życie następujące nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

    ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774),
    ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699),
    ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045.),
    ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 1283),

Nowelizacja z poz. 1 wprowadziła obowiązujące od 11.9.2015 r. regulacje dotyczące nowej opłaty lokalnej - opłaty reklamowej, Pozostałe nowelizacje wprowadząją obowiązujące od 1.1.2016 r. zmiany w zakresie funkcjonowania podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat lokalnych.

Dodatkowo w procesie legislacyjnym pozostaje ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji, która wprowadza kolejne zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Na zmiany w zakresie funkcjonowania podatków lokalnych wpływa ponadto ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw która również obowiązuje od 1.1.2016 r.

Z myślą o osobach, które na co dzień zajmują się wymiarem i poborem podatków lokalnych, zobowiązanych do ustalania wysokości podatku, weryfikacji składanych deklaracji i informacji oraz poboru podatków Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę:

Podatki lokalne 2016

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

    co zmieni się w zakresie podatków i opłat lokalnych od 2016 r. - szczegółowe omówienie zmian w podziale na poszczególne podatki i opłaty lokalne,
    co jest podstawą od 2016 r. do przyjęcia w podatku od nieruchomości dla budynków będących w posiadaniu przedsiębiorcy stawki od budynków pozostałych,
    w jaki sposób należy podatkować podatkiem od nieruchomości garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym oraz grunt i części budynku stanowiących nieruchomość wspólną, jeżeli w budynku wyodrębniono własność lokali,
    czy kolejne zobowiązanie podatkowe w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym, powstałe w trakcie roku podatkowego w wysokości niższej od ustawowego progu wymaga wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
    jak postąpić, jeżeli wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w trakcie roku ulega zmniejszeniu i nie przekracza ustawowego progu,
    jakie obowiązują zasady postępowania od 2016 r. w zakresie ustalenia podatku od nieruchomości dla osoby fizycznej wyłącznie na podstawie złożonej informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
    co oznacza pierwszy termin płatności świetle poszczególnych podatków i kategorii podatników,
    jakie obowiązek ciąży na gminie w zakresie nieruchomości będących przedmiotem zwolnienia od 2016 r.,
    na kim ciąży obowiązek podatkowy w zakresie opłaty reklamowej,
    czym różni się szyld od tablicy reklamowej,
    czy wprowadzić obowiązek składania deklaracji na opłatę reklamową i jak ustalić zasady poboru opłaty reklamowej.

Książka ta zawiera:

    tabelę porównawczą przepisów z zakresu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłat: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej przed i po zmianach,
    liczne przykłady obrazujące nowelizacje w zakresie wymiaru i poboru podatków lokalnych np. dotyczące zasad postępowania w sytuacji gdy: zobowiązanie podatkowe jest niższe od ustawowego progu lub kwota podatku ulega zmianie w trakcie roku i nie przekracza kwoty 100 zł oraz zasad funkcjonowania podatków np. ustalanie powierzchni części wspólnej budynku do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, terminy składania deklaracji na podatek od środków transportowych w przypadku obowiązku podatkowego powstającego w trakcie roku podatkowego,
    orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące poruszanych zagadnień z zakresie poszczególnych podatków i opłat,
    wzory uchwał oraz decyzji dotyczących poszczególnych podatków i opłat w zakresie m. in. stawek podatków, wzorów deklaracji i informacji, ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z jednorazowym terminem płatności,
    aktualne teksty ustaw o: podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym.
... jest pusty