Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Plan kont z komentarzem 2014 według ustawy o rachunkowości i MSSF

Książka Plan kont z komentarzem 2014 według ustawy o rachunkowości i MSSF w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Seredyński Roman, Szaruga Katarzyna


Wydawnictwo:  

ODDK


Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  966
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7804-162-7
Do pobrania:
Cena: 255zł
Opis
Książka plan kont z komentarzem 2014 według ustawy o rachunkowości i MSSF to wzorcowy plan kont z bardzo szczegółowym komentarzem przygotowany odrębnie dla przedsiębiorstw sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości (część I) oraz jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF (część II).

Plan kont posiada aktualny komentarz do każdej grupy kont obejmujący:
-informacje dotyczące możliwych zasad wyceny operacji gospodarczych ujmowanych na kontach,
-sposoby dokumentowania operacji i ewentualne wytyczne co do ksiąg pomocniczych,
-zasady inwentaryzacji składników aktywów i pasywów (tam, gdzie jest to wskazane),
-przyporządkowanie salda konta do odpowiedniej pozycji sprawozdania finansowego,
-wykaz operacji gospodarczych ujmowanych na koncie wraz ze wskazaniem kont przeciwstawnych
-wytyczne dotyczące rozwiązań podatkowych.

Ponadto w opracowaniu planu kont zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także przyporządkowano konta do przykładowego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów w przypadku jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF.

Prezentowana pozycja plan kont z komentarzem 2014 według ustawy o rachunkowości i MSSF może być wykorzystany zarówno przez jednostki handlowe, produkcyjne, jak i świadczące usługi.

Katarzyna Szaruga - Biegły rewident, dyrektor departamentu audytu w Zabrzu; doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej firmie audytorskiej na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna zarówno za przeprowadzanie badań i przeglądów sprawozdań finansowych, jak i sporządzanie pakietów konsolidacyjnych, realizację zleceń Due Dilligence i wycenę przedsiębiorstw; posiada bogate doświadczenie w przekształcaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), w doradztwie dla spółek giełdowych oraz spółek przygotowujących się do wprowadzenia akcji na Giełdę Papierów Wartościowych; autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości.

dr Roman Seredyński - Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, współwłaściciel i prezes zarządu ECA S.A. przez wiele lat kierownik działu audytu w międzynarodowej firmie audytorskiej, odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych; posiada również bogate doświadczenie w zakresie przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości MSR/MSSF oraz niemieckim prawem bilansowym; bierze udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, w realizacji projektów Due Dilligence oraz w wycenie przedsiębiorstw; autor wielu artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej; współpracownik firm szkoleniowych – wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

WSTĘP (fragment książki Plan kont z komentarzem 2014 według ustawy o rachunkowości i MSSF)

Każda jednostka podlegająca ustawie o rachunkowości powinna posiadać dokumentację w języku polskim opisującą stosowane przez nią zasady (politykę) rachunkowości, co wynika z art. 10 ustawy o rachunkowości. Jednym z elementów dokumentacji jest zakładowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Jednostki mogą sobie pomóc i wykorzystać gotowe opracowanie zakładowego planu kont. Opracowany przez nas plan kont może być wykorzystany zarówno przez jednostki handlowe, produkcyjne, jak i świadczące usługi. Część I dotyczy jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, natomiast część II jest przeznaczona dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Zarówno część I, jak i II zawierają wytyczne dotyczące odnośnych rozwiązań podatkowych.
Każda grupa kont zawiera także:
-informacje dotyczące możliwych zasad wyceny operacji gospodarczych ujmowanych na kontach,
-sposoby dokumentowania operacji i ewentualne wytyczne co do ksiąg pomocniczych,
-jeżeli było to zasadne: zasady inwentaryzacji składników aktywów i pasywów,
-przyporządkowanie salda konta do odpowiedniej pozycji sprawozdania finansowego,
-przykładowe operacje gospodarcze ujmowane na koncie wraz ze wskazaniem kont przeciwstawnych.

Ponadto w opracowaniu zawarto schematy księgowań pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości i przyporządkowano konta do przykładowego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowi-tych dochodów w przypadku jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF. Wskazujemy, że należy pamiętać o sporządzeniu aneksu do niniejszego opracowania uwzględniającego wyjaśnienie, w jakim zakresie jest ono wykorzystywane, wskazaniu obszarów, w jakich występują różnice z rzeczywiście stosowanymi zasadami, opisie szczególnych, specyficznych dla danej jednostki I nieujętych w opracowaniu operacji gospodarczych i zasad ich klasyfikacji itp.
Inne pozycje tego autora
Książka Rachunkowość zabezpieczeń w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rachunkowość zabezpieczeń
Specjalistyczne opracowanie, które pomoże prawidłowo zastosować w firmie instrumenty zabezpieczające w ramach tzw. rachunkowości zabezpieczeń. R...
Cena: 90,00zł
Książka Różnice kursowe Instruktaż przeliczania w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Różnice kursowe Instruktaż przeliczania w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami Wydanie 3
Różnice kursowe Szaruga Katarzyna Publikacja Różnice kursowe Instruktaż przeliczania w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami Wydanie 3 to pra...
Cena: 109,00zł
Książka Operacje gospodarcze w praktyce księgowej 2015 Wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego Wydanie 5 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Operacje gospodarcze w praktyce księgowej 2015 Wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego Wydanie 5
Wielowymiarowy komentarz, bogactwo przykładów, rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów – składają się na wy...
Cena: 249,00zł
Książka Komentarz do ustawy o rachunkowości 2017 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Komentarz do ustawy o rachunkowości 2017
Ustawa o rachunkowości Komentarz 2017 Publikacja Komentarz do ustawy o rachunkowości to obszerny komentarz do ustawy o rachunkowości według najnowszeg...
Cena: 275,00zł
Książka Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości Wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości Wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF Wydanie 4
Polityka rachunkowości Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości Wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem e...
Cena: 149,00zł
Książka Jednolity plik kontrolny dla ewidencji magazynowej JPK MAG Wskazówki dla księgowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Jednolity plik kontrolny dla ewidencji magazynowej JPK MAG Wskazówki dla księgowych
JPK 2018 Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazania struktur JPK na żądan...
Cena: 107,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Kodeks Pracy 2018 Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks Pracy 2018 Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe
Kodeks pracy 2018 Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe zawiera 221 zmian, jakie weszły w życie w 2018...
Cena: 95,00zł
Książka Różnice kursowe Instruktaż przeliczania w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Różnice kursowe Instruktaż przeliczania w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami Wydanie 3
Różnice kursowe Szaruga Katarzyna Publikacja Różnice kursowe Instruktaż przeliczania w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami Wydanie 3 to pra...
Cena: 109,00zł
Książka Faktura VAT 2014. Wzorcowa instrukcja z dokumentacją (z suplementem elektronicznym). Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Faktura VAT 2014. Wzorcowa instrukcja z dokumentacją (z suplementem elektronicznym). Wydanie 2
Gotowy wzorzec instrukcji fakturowania przygotowany z uwzględnieniem szeregu bardzo istotnych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku.Instrukcja ...
Cena: 105,00zł
Książka Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych
•Jak uniknąć dyskwalifikacji projektu ubiegając się o jego dofinansowanie? • Jak wygląda praktyczne przygotowanie poszczególnych el...
Cena: 99,00zł
Książka Rachunkowość podmiotów leczniczych 2014 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rachunkowość podmiotów leczniczych 2014
Publikacja Rachunkowość podmiotów leczniczych 2014 prezentuje podstawowe obszary rachunkowości podmiotów leczniczych - samodzielnych publicznych zakła...
Cena: 49,00zł
Książka Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz 2013. Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz 2013. Wydanie 3
Publikacja stanowi trzecie już wydanie obszernego komentarza do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zawiera ona również omówienie przepisów innych...
Cena: 125,00zł
Użytkownicy trafili na tę stronę z następujących fraz: plan kont gierusz, plan kont z komentarzem, komentarz plan kont gierusz, plan kont komentarz, jerzy gierusz plan kont
... jest pusty