Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Pierwszoinstancyjne wyrokowanie merytoryczne poza rozprawą w polskim procesie karnym

Książka Pierwszoinstancyjne wyrokowanie merytoryczne poza rozprawą w polskim procesie karnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Cena: 69zł
OpisWydanie 1
Autorzy: Hanna Paluszkiewicz
Seria: MONOGRAFIE
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA , Warszawa , 2008
ISBN: 978-83-7526-942-0 , oprawa twarda , A5 , s. 416
Cena: 69.00 zł.Niniejsza książka poświęcona jest nieopracowanej dotąd w piśmiennictwie kompleksowo problematyce wydawania przez sąd I instancji wyroku w kwestii winy i odpowiedzialności karnej oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy.
Możliwość wyrokowania na posiedzeniu pojawiła się w szerszym zakresie wraz z nowelizacją k.p.k. z dnia 10 stycznia 2003 roku. Celem pracy jest uporządkowanie problematyki, ukazanie potrzeby wyróżnienia nowego typu posiedzeń sądowych służących wydawaniu wyroku merytorycznego poza rozprawą główną oraz wykazanie pilnej potrzeby ich opracowania. Refleksje o genezie i ewolucji konstrukcji służących orzekaniu o przedmiocie procesu poza rozprawą główną prowadzą autorkę do wniosku o wytworzeniu się w systemie polskiego prawa karnego procesowego modelu wyrokowania merytorycznego, alternatywnego wobec orzekania na rozprawie głównej. Analiza formalna i funkcjonalna kompleksu przepisów normujących ten model orzekania pokazuje, że stanowi on odrębną instytucję procesową, której autorka nadaje nazwę "pierwszoinstancyjne merytoryczne wyrokowanie poza rozprawą główną". Poddając ją dalszej analizie, poszukuje założeń konstrukcyjnych dla jednolitego modelu odbywania posiedzenia służącego wydaniu wyroku.
Inne pozycje tego autora
Książka Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym Wydanie 3
Środki odwoławcze w postępowaniu karnym Paluszkiewicz Prezentowana książka ma na celu omówienie problematyki sporządzania środków odwoławczych oraz in...
Cena: 152,00zł
Książka Kodeks postępowania karnego Wybór orzecznictwa z komentarzem w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania karnego Wybór orzecznictwa z komentarzem
Stan prawny: 15 lipca 2015 r.Opracowanie zawiera wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, a także orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ...
Cena: 118,00zł
Książka Postępowanie karne Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie karne Wydanie 2
Postępowanie karne Wydanie 2 autorstwa  Katarzyna Dudka , Hanna Paluszkiewicz. Stan prawny: 1 października 2016 r. z uwzględnieniem zmian uchwalo...
Cena: 59,00zł
Książka Studia z zakresu problematyki intertemporalnej w prawie karnym procesowym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Studia z zakresu problematyki intertemporalnej w prawie karnym procesowym
Książka Studia z zakresu problematyki intertemporalnej w prawie karnym procesowym stanowi przegląd poglądów autorki w zakresie problemów intertemporal...
Cena: 84,00zł
... jest pusty