Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Pełnomocnictwo w prawie polskim

Książka Pełnomocnictwo w prawie polskim w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  1
Seria:  Monografie prawnicze
Rok wydania:  

2018


Ilość stron:  832
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  
978-83-8124-636-1
Cena: 135zł
Opis

Pełnomocnictwo 

Monografia Pełnomocnictwo w prawie polskim autorstwa Pawła Widerskiego w sposób kompleksowy przedstawia problematykę pełnomocnictwa na gruncie polskiego systemu prawnego w ujęciu zarówno funkcjonalnym, jak i strukturalnym. Punktem wyjścia do rozważań jest umiejscowienie pełnomocnictwa w szerszej perspektywie zastępstwa. Stąd też omówienie takich instytucji prawnych jak np.: zastępstwo pośrednie, przedstawicielstwo ustawowe, zastępstwo faktyczne czy pomocnictwo.

W dalszej części publikacji autor szczegółowo analizuje pojęcie pełnomocnictwa cywilnego materialnego i procesowego oraz prokury. Omawia m.in. takie zagadnienia jak:

cechy konstytutywne pełnomocnictwa,
charakter prawny udzielenia pełnomocnictwa i jego przyjęcia,
relacja pomiędzy pełnomocnictwem a stosunkiem podstawowym,
samoistność pełnomocnictwa,
wpływ nienależytego umocowania pełnomocnika procesowego cywilnego na postępowanie,
doręczenie oświadczeń o udzieleniu i przyjęciu pełnomocnictwa a skuteczność ich złożenia.
Walorem publikacji jest również uwzględnienie przez autora najnowszych zmian legislacyjnych odnoszących się do prokury, wprowadzonych ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255) i ustawą z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398) i ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U z 2018 r. poz. 650).

Zmiany te dotyczą m.in. nowych rodzajów prokury, w tym tzw. prokury łącznej nieprawidłowej, poszerzenia przesłanek wygaśnięcia prokury, a także rozszerzenia legitymacji czynnej do udzielenia prokury na przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ze względu na to, że publikacja ma charakter wielowątkowy i dogłębnie opisuje problematykę pełnomocnictwa, może się okazać cennym źródłem informacji dla praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, pracowników naukowych specjalizujących się w prawie cywilnym, handlowym lub gospodarczym, a także studentów chcących pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu
... jest pusty