Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Partnerstwo publiczno-prywatne Realizacja zadań samorządu lokalnego z partnerem prywatnym

Książka Partnerstwo publiczno-prywatne Realizacja zadań samorządu lokalnego z partnerem prywatnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Korbus Bartosz Piotr


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Sektor publiczny
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  316
ISBN:  
978-83-255-7820-6
Do pobrania:
Cena: 127zł
Nakład wyczerpany
Opis
Praktyczne wskazówki, jak efektywnie nawiązać współpracę administracji i biznesu, dzięki którym zadania publiczne będą realizowane sprawnie, a ponadto możliwe będzie pozyskanie nowych środków na inwestycje samorządowe i lepsze wykorzystanie infrastruktury

Partnerstwo publiczno-prywatne wydaje się już ugruntowanym instrumentem realizacji zadań publicznych, a zasady, na jakich jest realizowane, powinny coraz mocniej zaznaczać się w założeniach strategicznych stosujących je podmiotów, aby proces współpracy z sektorem prywatnym był podejmowany w sposób transparentny, efektywny i gospodarny. W książce przedstawiono najważniejsze obszary wdrażania przedsięwzięć ppp. Autorzy niniejszej publikacji, mający doświadczenie we wdrażaniu przedsięwzięć ppp, doradzając stronie publicznej, jak i prywatnej, przedstawiają regulacje w kontekście praktyki administracji, partnerów i instytucji finansujących. Analiza procesu wdrażania projektu ppp, od oceny jego zasadności, przez etap przygotowania konkretnego projektu i postępowania przetargowego, po kwestie zamknięcia finansowego przedsięwzięcia, pozwoli lokalnym politykom i administracji na sprawne nawiązywanie kolejnych przedsięwzięć, natomiast przedsiębiorcy zapoznają się z tym, w jaki sposób strona publiczna postrzega proces nawiązywania ppp i jego cele, co pozwoli im na zwiększenie obecności na tym rozwijającym się rynku zamówień publicznych.

Niniejsza publikacja przedstawia instytucję partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście konieczności efektywniejszego realizowania zadań inwestycyjnych i procesu świadczenia usług przez administrację publiczną – szczególnie samorząd. Przedstawiono w niej rozwój rynku ppp, naturę prawną ppp i koncesji oraz zarysowano działania podmiotów publicznych niezbędne do wdrożenia przedsięwzięć ppp, w tym wskazano – na kanwie dotychczasowych doświadczeń – uwarunkowania, na jakich odbywać się może w perspektywie finansowej 2014–2020 realizacja projektów hybrydowych. Przedstawiono również – na podstawie praktyki wdrażania projektów ppp w Polsce – najważniejsze obszary współpracy oraz najważniejsze kwestie związane z zamknięciem finansowym tego typu przedsięwzięć, opodatkowaniem umów ppp oraz ich wpływem na limity zobowiązań sektora publicznego.

Szczegółowe zagadnienia, takie jak gospodarka wkładami do przedsięwzięcia czy zasady funkcjonowania spółek celowych ppp, są po raz pierwszy omówione tak rozlegle na podstawie wdrażania konkretnych przedsięwzięć, w których uczestniczyli autorzy. Uwagi dotyczące zasad przygotowania przedsięwzięć odniesione są do konkretnych obszarów wdrażania ppp na polu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, gospodarki odpadami, ochrony zdrowia, budownictwa kubaturowego, efektywności energetycznej i rewitalizacji miast.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do administracji publicznej, w szczególności samorządowej, zainteresowanej realizacją przedsięwzięć ppp. Będzie interesująca głównie dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, funduszami UE, obsługą inwestorów oraz skarbników i służb finansowych j.s.t.

Również przedsiębiorcy dzięki informacjom zawartym w publikacji dowiedzą się o zasadach, na jakich zdobywać mogą interesujące kontrakty publiczne – jak wygląda proces wdrożenia tego typu przedsięwzięć, obowiązki stron oraz możliwości współkształtowania przedsięwzięć zarówno na etapie przetargu, jak i na etapie nieco wcześniejszym.

Dzięki niniejszej książce, dowiedzą się Państwo:

    Jak bezpiecznie przygotować przedsięwzięcie ppp, a w szczególności jak zminimalizować ryzyko kontrolne tego typu projektów?
    Jak przygotować w ramach urzędu zespół ds. ppp oraz jak zorganizować kontakty z inwestorem w sposób zapewniający konkurencję postępowania przetargowego?
    Kiedy należy stosować ustawę o ppp, a kiedy ustawę koncesyjną?
    Jakie są najważniejsze elementy przedsięwzięcia – jak ukształtować wynagrodzenie partnera prywatnego?
    Jak przeprowadzić analizy przedrealizacyjne i zdefiniować zadania doradcy?
    Jak przygotować przetarg na wybór partnera prywatnego?
    W jaki sposób efektywnie zarządzać wkładami w ramach przedsięwzięcia, a w szczególności, w jaki sposób zarządzać nieruchomościami samorządowymi zaangażowanymi w przedsięwzięcie?
    Jaki wpływ na budżet publiczny wywiera zawarcie umowy o ppp. Jak księgować wydatki na obsługę umów o ppp? Jak przygotować zapisy umowy, aby wynikające z niej zobowiązania nie powiększały długu publicznego?
    Jak funkcjonuje spółka celowa ppp i w jakim zakresie jej udziały mogą być przedmiotem obrotu?
    Jakie konsekwencje podatkowe rodzi realizacja przedsięwzięcia ppp?
    Jak przygotować przedsięwzięcie, które nie będzie mieć problemów z pozyskaniem finansowania bankowego?
    Jak skutecznie przygotować projekt hybrydowy – jak kapitał prywatny może pomóc w pozyskaniu środków finansowych niezbędnych dla rozliczenia dotacji przez samorząd?
    Jakie są uwarunkowania realizacji projektów ppp w obszarze wodno-kanalizacyjnym, jak i gospodarki odpadami?
    Jakie są uwarunkowania realizacji przedsięwzięć ppp w ochronie zdrowia i budownictwie kubaturowym?
    Jakie są uwarunkowania realizacji przedsięwzięć ppp w projektach  z obszaru efektywności energetycznej (termomodernizacja i wymiana oświetlenia ulicznego)?
    Jakie są uwarunkowania realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych?
Nakład wyczerpany
... jest pusty