Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych

Książka Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Dzwonkowski Henryk


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2020


Ilość stron:  252
Oprawa:  miękka
ISBN:  
9788381981392
Do pobrania:
Cena: 169zł
Opis

Podatki 2020

Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych to kompendium praktycznej wiedzy o tworzeniu opinii podatkowych wraz z wzorami opinii oraz zadaniami do rozwiązania.

Autorzy opracowania skupili się na praktycznych aspektach tworzenia opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego i przystępnym wskazaniu standardów ich tworzenia. W książce poruszono nie tylko zagadnienia dotyczące celu sporządzania opinii podatkowych i ich roli, w tym przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych, ale także omówiono niektóre rodzaje opinii podatkowych, elementy konstrukcji, etyczne aspekty ich sporządzania, i kwestie odpowiedzialności cywilnej i karnej za wydanie opinii podatkowej. Publikacja podejmuje również temat powiązań pomiędzy sporządzaniem opinii podatkowych a przepisami o raportowaniu schematów podatkowych i roli doradcy podatkowego w tym zakresie.

Najobszerniejsza część publikacji zawiera przykładowe wzory różnych rodzajów opinii wraz ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej, m.in. takich jak:

    opinia pełnomocnika o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej;
    opinia dotycząca ryzyka podatkowego w podatku od towarów i usług w związku z planowanymi transakcjami gospodarczymi;
    opinia dla działu rachunkowości w przedmiocie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wartości otrzymanych przez pracowników bonów na zakup posiłków;
    opinia w sprawie rażącego naruszenia ustawy – Prawo dewizowe;
    opinia o zasadności wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie zwrotu podatku VAT;
    opinia w przedmiocie stawki VAT dla sprzedaży budynków w początkowym stadium budowy;
    opinia w przedmiocie skutków podatkowych rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji;
    opinia w przedmiocie rozstrzygnięcia, czy wystawienie weksla własnego stanowi poniesienie kosztu podatkowego w momencie jego wystawienia;
    opinia dotycząca skutków podatkowych przekazania przez zakład pracy darowizn na rzecz pracowników;
    opinia w zakresie uznania uzgodnienia dotyczącego przekazania przez zakład pracy darowizn na rzecz pracowników za schemat podatkowy podlegający raportowaniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
    opinia dotycząca skutków podatkowych przemieszczania towarów;
    opinia dotycząca prawidłowości działania naczelnika urzędu skarbowego w toku kontroli podatkowej;
    opinia dotycząca weryfikacji zachowania przez podatnika należytej staranności w obrocie gospodarczym;
    opinia w przedmiocie zasadności zwolnienia przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Przy poszczególnych opracowaniach opinii zostały omówione takie elementy konstrukcyjne jak:
    główne tezy opinii,
    opis stanu faktycznego,
    przedmiot opinii,
    podstawa prawna opinii,
    analiza prawna.

Prezentowana książka:
-stanowi uzupełnienie przygotowań do egzaminu na doradcę podatkowego;
-ułatwi w codziennej praktyce radców prawnych i doradców podatkowych skuteczne przygotowanie własnych opinii podatkowych, dzięki praktycznym uwagom Autorów;
-będzie stanowić wsparcie w pracy doradcy podatkowego;
-pomoże zrozumieć cel i funkcje sporządzania opinii podatkowych.

Publikacja kierowana jest do osób pragnących rozwinąć swoje umiejętności w zakresie tworzenia opinii podatkowych. Stanowi także uzupełnienie dla osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, sprawdzającego umiejętności teoretyczne i praktyczne kandydatów.

Przygotowanie do egzaminu na doradcę podatkowego nie obejmuje elementów związanych z przygotowaniem opinii podatkowych. Ich sporządzanie stanowi zaś nieodłączny element świadczenia usług doradztwa podatkowego.

Inne pozycje tego autora
Książka Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa
Książka stanowi kompendium wiedzy o jednej z najczęściej ostatnio wykorzystywanych przez organy podatkowe procedur podatkowych. Procedura ma zasto...
Cena: 139,00zł
Książka Deklaracje podatkowe 2009 z wyjaśnieniami + CD w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Deklaracje podatkowe 2009 z wyjaśnieniami + CD
Publikacja „Deklaracje podatkowe 2009 z wyjaśnieniami” omawia wszystkie najważniejsze deklaracje podatkowe niezbędne przy rozliczaniu poda...
Cena: 99,00zł
Książka Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014. Wydanie 5 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014. Wydanie 5
Stan prawny: 1 lutego 2014 r.Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014 autorstwa Henryka Dzwonkowskiego stanowi szczegółowe omówione zagadnienia w zakresie:...
Cena: 249,00zł
Książka Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Wydanie 4
Egzamin na doradcę podatkowego  Książka Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Wydanie 4 pod redakcją prof. dr hab. Henryka Dzw...
Cena: 254,00zł
Książka Ordynacja podatkowa. Komentarz 2017 Wydanie 6 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ordynacja podatkowa. Komentarz 2017 Wydanie 6
Najnowsze, 7 wydanie niniejszej książki Ordynacja podatkowa Komentarz 2018 już dostępne. Książka Ordynacja podatkowa. Komentarz 2017 Wydanie 6 zawiera...
Cena: 289,00zł
Książka Ordynacja podatkowa Komentarz 2020 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ordynacja podatkowa Komentarz 2020
Komentarz 2020 do Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa Komentarz 2020 pod redakcją Henryka Dzwonkowskiego stanowi szczegółowe omówienie zagad...
Cena: 359,00zł
... jest pusty