Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie

Książka Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Mazur-Wierzbicka Ewa


Wydawnictwo:  

DIFIN


Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  254
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7641-632-8
Cena: 59zł
Opis
Monografia porusza istotną, aktualną i interesującą problematykę dotyczącą wewnętrznych efektów integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. Wypełnia ona lukę na polskim rynku wydawniczym z tego zakresu. Publikacja wpisuje się w rozważania nurtu ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Autorka kompleksowo przedstawia problematykę gospodarowania zasobami naturalnymi i ochrony środowiska w teorii ekonomii i rozwoju społeczno-gospodarczym. Zwraca szczególną uwagę na koncepcję zrównoważonego rozwoju w kontekście proekologicznego nurtu gospodarczego Unii Europejskiej i Polski. Ukazuje działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska w ramach Unii Europejskiej i Polski w przekroju czasowym. Istotnym walorem pracy są przeprowadzone analizy z zakresu gospodarowania zasobami naturalnymi i ich ochrony oraz ekonomicznych aspektów ochrony środowiska. Oparte są one na gruntownie i rzetelnie opracowanym materiale statystycznym i źródłowym. W pracy wykorzystano bogatą literaturę przedmiotu krajową i zagraniczną, liczne akty prawne, krajowe i unijne, oraz szereg dokumentów rządowych, strategii, programów bezpośrednio i pośrednio związanych z problematyką ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.Z recenzji prof. zw. dr hab. Marka Górskiego, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Uniwersytet Łódzki:

Opracowanie oparto na ciekawej i ważnej tezie wyjściowej, zgodnie bowiem z założeniami przyjętymi we wstępie ma ono być próbą „zidentyfikowania i przestawienia zmian, jakie dokonały się w Polsce w obszarze ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów w związku z członkostwem w Unii Europejskiej” (…). Założenie to należy ocenić bardzo pozytywnie, takie spojrzenie na wewnętrzne efekty integracji praktycznie dotychczas nie zaistniało.

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Ochrona środowiska w teorii ekonomii i w rozwoju społeczno-gospodarczym

1.1. Ochrona środowiska w teorii ekonomii
    1.1.1. Problematyka środowiskowa w myśli ekonomicznej
    1.1.2. Teoretyczne podstawy internalizacji środowiskowych efektów zewnętrznych
1.2. Środowisko przyrodnicze a rozwój społeczno-gospodarczy
    1.2.1. Rola środowiska przyrodniczego w rozwoju społeczno-gospodarczym
    1.2.2. Funkcje środowiska w rozwoju społeczno-gospodarczym
    1.2.3. Współzależność celów gospodarczych i ekologicznych
 
Rozdział 2. Zrównoważony rozwój jako imperatyw polityki ekologicznej

2.1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno-gospodarczej
    2.1.1. Globalne przesłanki zrównoważonego rozwoju
    2.1.2. Ewolucja koncepcji rozwoju zrównoważonego
    2.1.3. Istota zrównoważonego rozwoju
    2.1.4. Założenia realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno-gospodarczej
2.2. Polityka ekologiczna i sposoby jej sprawowania
    2.2.1. Istota polityki ekologicznej
    2.2.2. Uwarunkowania polityki ekologicznej
    2.2.3. Narzędzia sprawowania polityki ekologicznej
    2.2.3.1. Instrumenty ekonomiczne
    2.2.3.2. Instrumenty prawno-administracyjne
 
Rozdział 3. Ochrona środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej

3.1. Ochrona środowiska w Unii Europejskiej
    3.1.1. Rozwój europejskiego prawa ochrony środowiska
    3.1.2. Istota polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej
    3.1.3. Ewolucja polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej
    3.1.4. Realizacja polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej
    3.1.5. System finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej
3.2. Ochrona środowiska w Polsce
    3.2.1. Ewolucja podejścia do ochrony środowiska w Polsce
    3.2.2. Polityka ekologiczna w Polsce
    3.2.3. Krajowe źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce
3.3. Integracyjny wymiar ochrony środowiska w Polsce
    3.3.1. Droga Polski do integracji z Unią Europejską
    3.3.2 Negocjacje w obszarze „Środowisko”
    3.3.3. Zagraniczne źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce
 
Rozdział 4. Gospodarowanie zasobami naturalnymi i ich ochrona

4.1. Wykorzystanie i ochrona powierzchni ziemi oraz zasobów geologicznych
    4.1.1. Gospodarowanie ziemią i jej ochrona
    4.1.2. Gospodarowanie zasobami geologicznymi
4.2. Gospodarowanie zasobami wodnymi i ich ochrona
    4.2.1. Pobór i zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej
    4.2.2. Zanieczyszczenie wód
    4.2.3. Ochrona wód
    4.2.4. Kierunki zmian w gospodarowaniu zasobami wodnymi
4.3. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza atmosferycznego
    4.3.1. Nośniki energii pierwotnej
    4.3.2. Czysta produkcja energii
    4.3.3. Emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
    4.3.4. Ochrona powietrza atmosferycznego
    4.3.5. Kierunki zmian w ochronie powietrza atmosferycznego
4.4. Gospodarka odpadami
    4.4.1. Odpady komunalne
    4.4.2. Odpady przemysłowe
    4.4.3. Kierunki zmian w gospodarce odpadami
4.5. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej
    4.5.1. Kierunki zmian w ochronie przyrody i różnorodności biologicznej
 
Rozdział 5. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska

5.1. Nakłady na ochronę środowiska
5.2. Nakłady inwestycyjne w ochronie środowiska
    5.2.1. Nakłady inwestycyjne według dziedzin ochrony środowiska
    5.2.2. Nakłady inwestycyjne według grup inwestorów
    5.2.3. Nakłady inwestycyjne według źródeł finansowania
    5.2.4. Nakłady inwestycyjne według rodzajów inwestycji
5.3. Fundusze ekologiczne jako źródło finansowania ochrony środowiska
    5.3.1. Źródła dochodów funduszy ekologicznych
    5.3.2. Dziedziny finansowania ochrony środowiska przez fundusze ekologiczne
5.4. Bank Ochrony Środowiska jako źródło finansowania ochrony środowiska
 
Zakończenie

Bibliografia
... jest pusty