Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Najem lokali. Komentarz 2014. Wydanie 2

Książka Najem lokali. Komentarz 2014. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Doliwa Adam


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Komentarze Becka
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  600
ISBN:  
978-83-255-6549-7
Cena: 169zł
Opis
Najem lokali. Komentarz, stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki w oparciu o trzy zasadnicze akty prawne:

1) art. 659–692 Kodeksu cywilnego (przepisy ogólne dotyczące umowy najmu);

2) ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego regulującej zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 150);

3) przepisów regulujących najem lokali z zasobów towarzystw budownictwa społecznego, tj. art. 23–33 ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 255).

Komentarz uwzględnia pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz najnowsze orzecznictwo przedmiotowe.

Obecne, 2 wydanie uwzględnia omówienie najnowszych zmian, w tym m.in.:

    zmianę art. 26 ust. 3 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego; zmiana ma charakter porządkowy dostosowujący do nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej; uchwalona ustawa wprowadza zmianę nazwy działu administracji rządowej;
    zmianę art. 17 oraz dodanie art. 2 ust. 1 pkt 5a, art. 4 ust. 2a, rozdział 4a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego regulującej zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy; nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące problematyki związanej z wykonywaniem sądowych orzeczeń o eksmisji, w tym obowiązki gmin w zakresie wskazania i dostarczania tymczasowych pomieszczeń osobom, wobec których orzeczono opróżnienie lokalu, a nie przysługuje im lokal zamienny lub socjalny; stanowi również wykonanie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego skierowanego do Sejmu o dokonanie zmian przepisów regulujących postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika;
    zmianę art. 4a ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego regulującej zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy; zmiana ma charakter porządkowy dostosowujący do nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej; uchwalona ustawa wprowadza zmianę nazwy działu administracji rządowej: „budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa” na: „budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”;
    zmianę art. 19a ust. 1, 19b ust. 1 oraz 19e ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego regulującej zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy; zgodnie z nowelizacją umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat; właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Komentarz stanowi cenną pomoc zarówno dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów oraz sędziów, a także komorników, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów.
Inne pozycje tego autora
Książka Prawo mieszkaniowe Komentarz 2015 Wydanie 5 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo mieszkaniowe Komentarz 2015 Wydanie 5
Pozycja „Prawo mieszkaniowe. Komentarz” jest opracowaniem  przepisów prawnych regulujących tzw. stosunki mieszkaniowe, zgrupowanych w 5 ak...
Cena: 225,00zł
Książka Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne. TOM III w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne. TOM III
Stan prawny: 1.07.2012 r. Publikacja zawiera zbiór artykułów przygotowanych w związku ze Zjazdem Katedr Prawa i Postępowania A...
Cena: 79,00zł
Książka Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego
Monografia stanowi teoretyczne studium osobowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego jako konstrukcji prawa pozytywnego, której istota i przyn...
Cena: 89,00zł
... jest pusty