Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Książka Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej


Wydawnictwo:  

ODDK


Rok wydania:  

2017


Ilość stron:  1094
Oprawa:  miękka klejona
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7804-372-0
Do pobrania:
Cena: 299zł
Opis

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (w skrócie MSSF) są już nieodzownym elementem współczesnej rachunkowości na całym świecie. Mocno oddziałują na regulacje lokalne poszczególnych państw, w tym oczywiście polskich przepisów prawa. W obecnym czasie nie da się być księgowym lub audytorem nie mając styczności z tymi rozwiązaniami.
 
Książka Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce to bardzo obszerny, pierwszy na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach napisany z myślą o wykorzystaniu tych regulacji w praktyce. MSSF posługują się własnym, specyficznym językiem nie zawsze zrozumiałym dla polskiego odbiorcy, ponadto dochodzą jeszcze trudności związane z przekładem z języka angielskiego. Autorzy wyjaśniają poszczególne regulacje językiem przystępnym dla praktyków. Liczne nawiązania do praktyki gospodarczej oraz szczegółowe przykłady liczbowe pomagają zrozumieć dane zagadnienie oraz pokazują, jak należy je ujmować w księgach rachunkowych.
 
Autorzy opisują rozstrzygnięcia przyjęte w poszczególnych standardach, przede wszystkim w zakresie:
- stosowanych pojęć,
- warunków ujęcia danej kategorii,
- podstaw wyceny,
- wymaganych ujawnień,
- odniesień do polskiego prawa bilansowego i podatkowego.

Publikacja jest także bezcennym materiałem dydaktycznym dla wykładowców i studentów studiów wyższych, a także dla celów samokształcenia. Każdemu rozdziałowi towarzyszą zadania do wykonania umożliwiające sprawdzenie wiedzy. W publikacji zamieszczono również klucz rozwiązań.
 
Zagadnienia poruszone w publikacji Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce:
 
Część I. Podstawy harmonizacji rachunkowości
- Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej
- MSSF 1 „Zastosowanie  Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”
- MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”  

Część II. Prezentacja informacji finansowych
- MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”
- MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”
- MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
- MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”
- MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”
- MSR 33 „Zysk na akcję”
- MSSF 8 „Segmenty operacyjne”
- MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”
- MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”
- MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”

                                                                                                                                        
Część III. Aktywa trwałe i zapasy
- MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
- MSR 38 „Aktywa niematerialne”
- MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
- MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
- MSR 36 „Utrata wartości aktywów”
- MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”
- MSR 17 „Leasing”
- MSR 2 „Zapasy”
                               
Część IV. Pomiar przychodów
- MSR 18 „Przychody”
- MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną”
                                                                                                                                       
Część V. Rachunkowość instrumentów finansowych
- MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”
- MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”
- MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”
- MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
                                                                                                                                      
Część VI. Wycena wybranych zobowiązań
- MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”
- MSR 19 „Świadczenia pracownicze”
- MSR 12 „Podatek dochodowy”
Inne pozycje tego autora
Książka Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia – klasyfikacja – zakres ujawnień w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia – klasyfikacja – zakres ujawnień
Autor zaproponował rozbudowę tradycyjnej klasyfikacji kosztów i strat oraz przychodów i zysków dla potrzeb przygotowania sprawozdania finansowego. Stw...
Cena: 120,00zł
Książka Budżetowanie kosztów działań w szpitalu w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Budżetowanie kosztów działań w szpitalu
Budżetowanie, czyli zasady planowania i wykorzystania środków finansowych w celu efektywnego wykonania zadań – jest ważną metodą wspomagającą za...
Cena: 160,00zł
Książka Plan kont z komentarzem 2016 Handel, produkcja, usługi (z suplementem elektronicznym) Wydanie 19 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Plan kont z komentarzem 2016 Handel, produkcja, usługi (z suplementem elektronicznym) Wydanie 19
Gierusz Plan kont z komentarzem Kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produ...
Cena: 265,00zł
Książka Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Metody i korekty konsolidacyjne Zbycia i nabycia Sytuacje szczególne Porównanie z ustawą o rachunkowości w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Metody i korekty konsolidacyjne Zbycia i nabycia Sytuacje szczególne Porównanie z ustawą o rachunkowości
Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Książka Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF 2019 Metody i korekty konsolidacyjne Zbycia i ...
Cena: 149,00zł
Książka Plan kont z komentarzem 2018 Handel, produkcja, usługi Wydanie 20 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Plan kont z komentarzem 2018 Handel, produkcja, usługi Wydanie 20
Komentarz 2018 do planu kont GieruszKsiążka Plan kont z komentarzem 2018 Handel, produkcja, usługi autorstwa prof. dr. hab. Jerzego Gierusza to kolejn...
Cena: 265,00zł
Książka Plan kont z komentarzem 2020 Handel, produkcja, usługi w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Plan kont z komentarzem 2020 Handel, produkcja, usługi
Komentarz 2020 do planu kont Publikacja Plan kont z komentarzem 2020 Handel, produkcja, usługi to doskonałe kompendium wiedzy i informacji n...
Cena: 299,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Zamknięcie roku 2018 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamknięcie roku 2018
Zamknięcie roku 2018Zamknięcie roku 2018 to książka wydawnictwa Rachunkowość omawiająca podatkowe, rachunkowe i bilansowe aspekty zamknięcia roku...
Cena: 159,00zł
Książka Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości
KSR 2020 Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości to książka niezbędna każdemu księgowemu. Zawiera ...
Cena: 239,00zł
Książka Księgowania 2019 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Księgowania 2019
Publikacja Księgowania 2019 wg znowelizowanych regulacji UoR, MSSF/MSR oraz podatkowych zawiera omówienie zagadnień, które budzą najwięcej w...
Cena: 145,00zł
Książka Zamknięcie roku 2019 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamknięcie roku 2019
Książka Zamknięcie roku 2019 wydawnictwa Rachunkowość Zamknięcie roku 2019 pod redakcją Zdzisława Fedaka, czyli książka o podatkowym i rachunkowym zam...
Cena: 159,00zł
Książka Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń 2017 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń 2017
Fundacje i stowarzyszenia Rachunkowość 2017 Prezentowana książka Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń 2017 pozwoli w sposób prawidłowy prowadzić rachu...
Cena: 149,00zł
Książka Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Krok po kroku w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Krok po kroku
Sprawozdanie finansowe 2019 Opracowanie Sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Krok po kroku to 236 stron praktycznych wzorów, komentarzy i wskazówek. Pr...
Cena: 115,00zł
... jest pusty