Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Meritum Prawo Spółek 2014. Wydanie 4

Książka Meritum Prawo Spółek 2014. Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Kidyba Andrzej


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  4
Seria:  Meritum
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  1952
Oprawa:  miękka z tworzywa
Format:  B5
ISBN:  
978-83-264-3273-6
Cena: 245zł
Nakład wyczerpany
Opis
Stan prawny: 5.05.2014 r.

Publikacja Meritum Prawo Spółek stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych, tj. spółek:
-jawnej,
-partnerskiej,
-komandytowej,
-komandytowo-akcyjnej,
-z ograniczoną odpowiedzialnością,
-akcyjnej,

ale także spółki cywilnej działającej na podstawie kodeksu cywilnego, spółki cichej będącej umową nienazwaną, oraz europejskich form spółek.

W odróżnieniu od dostępnych na rynku komentarzy, monografii, podręczników na ten temat, opracowanie ma charakter praktyczny i kompleksowy. Dlatego też autorzy unikają prezentacji różnych stanowisk doktryny, a jeżeli zostało to uczynione, to przede wszystkim ze względu na wagę problemu czy trudności w jednoznacznym jego rozstrzyganiu. Ograniczono również do minimum liczbę odniesień do literatury. W przedstawieniu danego tematu zwraca się uwagę na to, co jest ważne zdaniem autora, podawane są przykłady prawidłowego zastosowania przepisów w praktyce, czytelne podsumowanie poprzez podanie konkretnej podstawy prawnej, reprezentatywnego aktualnego orzecznictwa z przytoczeniem tezy wyroku oraz wykazu istotnych pozycji literatury. Na uwagę zasługują także zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów.

Korzystaniu z publikacji oraz szybkiemu odnajdywaniu potrzebnych w pracy informacji służą również:
-układ treści podzielony na niewielkie, zwięzłe fragmenty;
-zamieszczone na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem;
-wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające w szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się w innym miejscu publikacji; dzięki temu uniknięto zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji;
-liczne, wyraźnie wyodrębnione przykłady, ilustrujące stosowanie danej regulacji;
-uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ich ramką i hasłem "WAŻNE";
-szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie tekstu;
-przyjazna dla czytelnika szata graficzna i zakładki.

W nowym czwartym wydaniu Meritum Prawo Spółek Czytelnicy znajdą m.in. omówienie:
-podstaw ustrojowych spółki z o.o. (znaczenia zapisów umowy spółki, regulaminów) i jej struktury organizacyjnej;
-niezwykle istotnej dla funkcjonowania spółki z o.o. i spółki akcyjnej uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 18 września 2013 r. (III CZP 13/13), dotyczącej zaskarżania uchwał wspólników spółki z o.o. i uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej;
-zmienionych przepisów dotyczących wyodrębnionych funduszy spółki z o.o. - zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
-zasad uczestnictwa pracowników w spółce powstałej przy transgranicznym łączeniu spółek;
-obrotu akcjami spółek publicznych;
-zmian w ofercie publicznej po nowelizacji ustawy o ofercie publicznej (...) z marca 2013 r., implementującej przepisy unijne, modyfikującej m.in. regulacje dotyczące prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego.

Autorami są specjaliści różnych dziedzin prawa, głównie prawa handlowego, prawa i postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, reprezentujący kilka ośrodków akademickich (Lublin, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź), którzy w większości łączą pracę naukową z wykonywaniem zawodów prawniczych.

Adresaci:
Publikacja Meritum Prawo Spółek przeznaczona jest dla praktyków prawa, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy. Zainteresuje również prezesów spółek, członków rad nadzorczych i zarządów spółek, prokurentów i menedżerów, którzy w swojej pracy stykają się z problematyką prawa spółek. Będzie pomocna dla aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów studiów podyplomowych i studiów menedżerskich związanych z omawianą problematyką.

Autorzy:
dr Tomasz Bieniek (radca prawny)
dr Przemysław Bryłowski (UMCS)
dr Dariusz Bucior (KUL)
Mariusz Chudzik (UJ)
dr Małgorzata Dumkiewicz (UMCS)
dr Robert Fronc (UMCS)
Sławomir Gołąbek (praktyk)
dr Wojciech Górecki (UJ)
dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
dr hab. Jerzy Jacyszyn, prof. UWr
dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW
dr hab. Aleksander Kappes, prof. UŁ
dr Agnieszka Kawałko (KUL)
Sebastian Kidyba (UMCS)
dr Konrad Kohutek (UJ)
dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak (UMCS)
dr Grzegorz Kozieł (UMCS)
dr Eligiusz Jerzy Krześniak (adwokat)
dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, prof. UWr
prof. dr hab. Marek Michalski (UKSW)
dr Janusz Molis (UJ)
dr Dominika Nowak (UMCS)
dr Adrian Niewęgłowski (UMCS)
dr hab. Krzysztof Oplustil (UJ)
dr hab. Piotr Pinior (UŚl)
prof. dr hab. Piotr Pogonowski (radca prawny)
dr Anna Rachwał (UJ)
dr Michał Rusinek (UJ)
Dorota Ulikowska (WSPA w Lublinie)
dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
dr Michał Wyrwiński (UJ)
dr Ewa Zielińska (UŚl)

prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba - Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego; ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin radcowski; autor, współautor oraz redaktor ponad 250 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych: wielokrotnie wznawianych komentarzy (m.in. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, kodeks cywilny. Komentarz), podręczników i monografii, glos, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą; arbiter w licznych międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych. Współpracuje z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi, wykłada w Studienstiftung des deutschen Volkes. Jest konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec; ekspert komisji sejmowych i Rządu RP.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Handlowe spółki osobowe.Komentarz 2013. Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Handlowe spółki osobowe.Komentarz 2013. Wydanie 4
Książka Handlowe spółki osobowe.Komentarz 2013. Wydanie 4 autorstwa Andrzeja Kidyby zawiera kompleksową analizę wszystkich spółek osobowych występując...
Cena: 119,00zł
Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz Wydanie 6 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz Wydanie 6
Spółka z o.o. Komentarz obejmuje omówienie przepisów regulujących problematykę związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzi...
Cena: 209,00zł
Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013. Biblioteka prawa handlowego. Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013. Biblioteka prawa handlowego. Wydanie 3
Stan prawny: 31.07.2013 r.Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013. Biblioteka prawa handlowego. Wydanie 3 stanowi kompleksowe opracowanie...
Cena: 125,00zł
Książka Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia
Księgarnia poleca: Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia Autorzy: Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYN...
Cena: 160,00zł
Książka Prawo spółek handlowych. Tom 2B w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo spółek handlowych. Tom 2B
Księgarnia poleca: Prawo spółek handlowych. Tom 2B Redakcja: prof. dr hab Stanisław Włodyka Autorzy: prof. dr hab Stanisław Włodyka, Józef F...
Cena: 229,00zł
Książka Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Część ogólna. TOM I. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Część ogólna. TOM I. Wydanie 2
Stan prawny: 1.06.2012 r. W tomie I znajduje się komentarz do Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego "Część ogólna". Obejmuje ona ...
Cena: 159,00zł
... jest pusty