Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Meritum Prawo Spółek 2013. Wydanie 3

Książka Meritum Prawo Spółek 2013. Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Kidyba Andrzej


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  3
Seria:  MERITUM
Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  3072
Oprawa:  miękka z tworzywa
Format:  B5
ISBN:  
978-83-264-3964-3
Cena: 255zł
Nakład wyczerpany
Opis
Meritum Prawo Spółek 2013. Wydanie 3 jest to swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Publikacja obejmuje nie tylko omówienie zagadnień spółek handlowych uregulowanych w przepisach kodeksu spółek handlowych, tj.:
-spółki jawnej,
-partnerskiej,
-komandytowej,
-komandytowo-akcyjnej,
-z ograniczoną odpowiedzialnością,
-akcyjnej,

ale także spółki cywilnej uregulowanej przepisami kodeksu cywilnego, a także spółki cichej będącej umową nienazwaną oraz europejskie formy spółek.

Opracowanie Meritum Prawo Spółek 2013. Wydanie 3 ma charakter praktyczny i kompleksowy. Autorzy unikają prezentacji różnych stanowisk doktryny, ograniczono do minimum liczbę odniesień do literatury. W tekście zwraca się uwagę na to, co jest ważne zdaniem autora, podawane są przykłady czy konkretne przepisy, wzory umów i innych dokumentów.

Andrzej Kidyba - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik katedry prawa gospodarczego i handlowego uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego. ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin radcowski. autor ponad 200 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych: wielokrotnie wznawianych komentarzy, podręczników i monografii, glos, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą, do najważniejszych zaliczyć można: pierwszy po wejściu w życie kodeksu spółek handlowych komentarz "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz", "Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia", podręcznik "Prawo handlowe", monografie: "Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego", "Legal persons" Bodies of authority", "Status prawny komandytariusza", "Atypowe spółki handlowe", "Handlowe spółki osobowe". redaktor i współautor opracowań: "kodeks cywilny. Komentarz", "Spółka z oo w praktyce", "Aktualne umowy w obrocie gospodarczym", "Umowy gospodarcze według standardów unii europejskiej", "Ustawa o fundacjach. Komentarz" oraz wielu innych. jego praca doktorska została wyróżniona w konkursie redakcji "Państwo i Prawo" na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne, a rozprawa habilitacyjna otrzymała indywidualną nagrodę ministra edukacji narodowej, za niniejsze opracowanie "Kodeks spółek handlowych. Komentarz" t. I-II został uhonorowany Lubelską nagrodą naukową za wybitne osiągnięcia w roku 2004, zwaną Lubelskim Noblem; uznany człowiekiem roku 2006 województwa Lubelskiego przez miesięcznik "Forbes". współpracuje z wieloma ośrodkami naukowym za granicą. wykłada w Studienstiftung des Deutschen Volkes. jest konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Handlowe spółki osobowe.Komentarz 2013. Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Handlowe spółki osobowe.Komentarz 2013. Wydanie 4
Książka Handlowe spółki osobowe.Komentarz 2013. Wydanie 4 autorstwa Andrzeja Kidyby zawiera kompleksową analizę wszystkich spółek osobowych występując...
Cena: 119,00zł
Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013. Biblioteka prawa handlowego. Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013. Biblioteka prawa handlowego. Wydanie 3
Stan prawny: 31.07.2013 r.Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013. Biblioteka prawa handlowego. Wydanie 3 stanowi kompleksowe opracowanie...
Cena: 125,00zł
Książka Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia
Księgarnia poleca: Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia Autorzy: Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYN...
Cena: 160,00zł
Książka Prawo spółek handlowych. Tom 2B w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo spółek handlowych. Tom 2B
Księgarnia poleca: Prawo spółek handlowych. Tom 2B Redakcja: prof. dr hab Stanisław Włodyka Autorzy: prof. dr hab Stanisław Włodyka, Józef F...
Cena: 229,00zł
Książka Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Część ogólna. TOM I. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Część ogólna. TOM I. Wydanie 2
Stan prawny: 1.06.2012 r. W tomie I znajduje się komentarz do Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego "Część ogólna". Obejmuje ona ...
Cena: 159,00zł
Książka Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Własność i inne prawa rzeczowe. TOM II. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Własność i inne prawa rzeczowe. TOM II. Wydanie 2
Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Własność i inne prawa rzeczowe. TOM II. Wydanie 2 zawiera komentarz do przepisów księgi drugiej kodeksu cywilnego doty...
Cena: 145,00zł
... jest pusty