Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Meritum Prawo oświatowe 2018

Książka Meritum Prawo oświatowe 2018 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Gawroński Krzysztof, Kwiatkowski Stefan


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  4
Seria:  Meritum
Rok wydania:  

2018


Ilość stron:  1326
Oprawa:  miękka z tworzywa
Format:  B5
ISBN:  
978-83-8124-918-8
Cena: 165zł
Opis

Prawo oświatowe z serii MERITUM Gawroński, Kwiatkowski

Prezentowana książka z serii MERITUM to kompendium dotyczące prawa oświatowego wraz z interpretacją oraz jego zastosowaniem. Autorzy, posiłkując się orzecznictwem Sądu Najwyższego, NSA i pozostałych sądów, pochylili się również nad bieżącymi problemami prawnymi, wskazując na klucz do ich rozwiązywania.

Ten swoistego rodzaju poradnik zawiera wiele wskazówek praktycznych, odnoszących się do konkretnych sytuacji. Omawiane zagadnienia opatrzone są podsumowaniem wraz ze wskazaniem konkretnych podstaw prawnych, orzecznictwa i literatury przedmiotu. Publikacja kierowana jest nie tylko do nauczycieli oraz pracowników szkół, ale będzie niezwykle pomocna dla dyrektorów tych placówek którzy odpowiedzialni są m.in. za sprawowanie nadzoru pedagogicznego i planowanie rozwoju szkoły.

Nowości w wydaniu Meritum Prawo oświatowe 2018:
omówiono wszystkie elementy tzw. reformy oświaty wprowadzanej od 2017 roku – zmianę ustroju szkolnego,
zmiany struktury organizacyjnej szkół i przedszkoli,
skrócenie o rok obowiązku szkolnego,
likwidacja gimnazjów,
wprowadzenie 8-klasowej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum – omówienie docelowej struktury szkolnictwa,
wprowadzenie 3-letniego kształcenia branżowego: szkoły branżowej I stopnia (od 1.09.2017 r.) z możliwością dalszego kształcenia i przygotowania do matury w 2-letniej szkole branżowej II stopnia (od roku szkolnym 2020/2021),
wydłużenie cyklu kształcenia na poziomie szkół średnich i zawodowych,
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 6-latków,
zmiany w rekrutacji dzieci-uczniów do szkół i placówek (od roku szkolnego 2017/2018 nie przeprowadza się już rekrutacji do gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych),
szczegółowe omówienie nowych zasad przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym (od roku szkolnego 2019/2020) dla poszczególnych typów szkół,
nowe regulacje dotyczące egzaminów zewnętrznych,
szczegółowe omówienie egzaminu ósmoklasisty (przedmioty, czas trwania, procedura, terminy etc.),
egzamin maturalny w trakcie i po reformie szkolnictwa,
zmiany w kształceniu na etapie przedszkolnym (m.in. liczba dzieci w oddziale, czas prowadzonych z dziećmi zajęć),
zmiany w kształceniu na poziomie podstawowym (m.in. nowa konstrukcja szkolnych planów nauczania),
zmiany w funkcjonowaniu i kompetencjach rad szkół (m.in. rad rodziców),
zmiany w nadzorze pedagogicznym – m.in. zmiany w dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły,
zasady wdrażania nowej podstawy programowej,
wzmocnienie doradztwa zawodowego,
zmiany dotyczące placówek doskonalenia nauczycieli, m.in. złagodzenie wymagań obowiązujących przy ich tworzeniu, zmiana zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, likwidacja Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych,
zmiany w dotychczasowych uprawnieniach nauczycieli w zależności od statusu prawnego przedszkola, szkoły i placówki,
zmiany dotyczące przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko, czasowego skierowania do innej szkoły,
zasady przejścia nauczyciela w stan nieczynny w przypadku wygaszanych gimnazjów i szkół prowadzących oddziały gimnazjalne,
zmiany w zakresie informacji zawartych w świadectwie pracy,
wprowadzenie nowego dodatku stałego do wynagrodzenia nauczyciela – „za wyróżniającą pracę” (omówienie zasad nabywania prawa do dodatku),
zmiany w zakresach obowiązków nauczycieli,
ujednolicenie zasad uśredniania pensum realizującym w ramach jednego stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć,
zmiany w wymiarze świadczeń socjalnych dla nauczycieli, urlopach (w związku z rodzicielstwem)
zmiany w zasadach uzyskiwania przez nauczycieli uprawnień do urlopu dla poratowania zdrowia,
zmiany związane z uzyskiwaniem i podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli,
zmiany dotyczące statutu szkoły (przedszkola, placówki publicznej) – obecnie regulowany jest nową ustawą – Prawo oświatowe,
omówienie nowych regulacji dotyczących arkusza organizacji szkoły (przedszkola publicznego),
zmiany w udzielaniu pomocy socjalnej uczniom (również tej o charakterze motywacyjnym – stypendia za wyniki w nauce),
omówienie nowych rozwiązań w zakresie „informatyzacji” szkoły (również w kontekście zarządzania informacją).

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl poleca publikację
Prawo oświatowe 2018 z serii MERITUM pod red. Krzysztofa Gawrońskiego oraz Stefana M. Kwiatkowskiego.
Inne pozycje tego autora
Książka Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania
Publikacja Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania ma na celu przybliżenie światowej myśli teoretycznej skupionej wokół problematyki przywództwa ...
Cena: 45,00zł
Książka Prawo oświatowe 2015 Wzory pism i dokumentów z serii Meritum Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo oświatowe 2015 Wzory pism i dokumentów z serii Meritum Wydanie 2
Książka stanowi cenne uzupełnienie poradnika "Prawo oświatowe" - wydanego w ubiegłym roku (09.2014) przez Wolters Kluwer. Treść książki stanowią wzory...
Cena: 119,00zł
... jest pusty