Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Meritum Nieruchomości 2014. Zagadnienia prawne i zarząd. Wydanie 2

Książka Meritum Nieruchomości 2014. Zagadnienia prawne i zarząd. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Baran Barbara, Bończak-Kucharczyk Ewa


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  2
Seria:  Meritum
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  1328
Oprawa:  miękka z tworzywa
ISBN:  
978-83-264-3402-0
Cena: 189zł
Nakład wyczerpany
Opis
Stan prawny: 1.09.2014 r.

Publikacja Meritum. Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd to wyjątkowe opracowanie na rynku wydawnictw poświęconych tej tematyce.

W jednym, zwartym tomie zamieszczono wszystkie informacje dotyczące zagadnień prawnych związanych z nieruchomościami potrzebnych w zarządzaniu nieruchomościami.

Kwestie poruszane w książce dotyczącą omówienia wszystkich instytucji prawnych, które związane są z tematyką nieruchomości, tj.:
    sposobów nabycia nieruchomości w tym m.in. przez zasiedzenie, w drodze spadku, przez cudzoziemców, itp.
    sposoby korzystania z nieruchomości (użytkowanie wieczyste, służbeności)
    obciążenia nieruchomości, w tym hipoteka
    umowy dotyczące korzystania z nieruchomości - problematyka czynszu, obowiązków wynajmującego i najemcy, sposoby zakończenia umowy najmu, ochrona lokatorów, ale też zagadnienia związane z najmem okazjonalnym, dzierżawą, użyczeniem czy timesharingiem,
    postępowania w sprawach nieruchomości, w tym postępowanie cywilne, wieczystoksięgowe, administracyjne, egzekucyjne (m.in. zajęcie nieruchomości, oszacowanie wartości, sprzedaż licytacyjna, przysądzenie własności).,

Szczegółowo przedstawione zostały kwestie podatkowe związane z własnością i użytkowaniem nieruchomości, m.in. podatek VAT, podatek o nieruchomości, podatek od spadków i darowizn, itp. a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedstawiono w sposób kompletny problematykę dotyczącą zawodów funkcjonujących na rynku nieruchomości z uwzględnieniem zmian wynikających z deregulacji tych zawodów, tj:
    rzeczoznawcy majątkowi,
    pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
    zarządcy nieruchomości.

Szczegółowo przedstawiono zagadnienia:
    zawierania umów o świadczenie usług w tych zawodach,
    podstawy prowadzenia działalności w zakresie zarządzania lub zarządu nieruchomościami, czy zarządzania - to samo co administrowanie nieruchomością,
    jak powinna być skonstruowana umowa o zarządzanie nieruchomością,
    relacje pomiędzy zarządcą a właścicielem, jak regulują to przepisy prawa,
    relacje pomiędzy zarządcą a najemcą, jak ustalany jest czynsz, jego podwyższanie, w jaki sposób rozliczani są dostawcy usług, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości wielolokalowych.

Barbara Baran - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, aktualnie na stanowisku Prezesa tego Sądu. W działalności orzeczniczej zajmuje się sprawami cywilnymi, w tym związanymi z problematyką spadkową, zarządem nieruchomościami, współwłasnością nieruchomości. Autorka książki "Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości", współautorka kompendium "Nieruchomości w Polsce - pośrednictwo i zarządzanie" oraz publikacji "Własność to odpowiedzialność - wiedza, praktyka, doświadczenie". Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Ewa Bończak-Kucharczyk - specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących mieszkalnictwa, nieruchomości, gospodarki komunalnej i lokalnego rozwoju. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z tego zakresu, zarówno książkowych, jak i prasowych. Brała bezpośredni udział w pracach legislacyjnych nad wieloma ustawami (m.in. w latach 1998-2001, gdy była wiceprezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast). Zajmuje się działalnością doradczą, doradzała władzom dużych miast w Polsce i za granicą. Prowadziła też prace badawcze i programy finansowane przez międzynarodowe instytucje pomocowe. Wykładała w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Współpracowała z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie prowadziła zajęcia z planowania regionalnego oraz wykłady z gospodarki nieruchomościami. Zajmowała się funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych. Jest członkiem Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej.

Liliana Kaltenbek - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, poprzednio wizytator ds. cywilnych, aktualnie Wiceprezes Sądu Okręgowego. W swojej działalności orzeczniczej od wielu lat zajmuje się sprawami cywilnymi, w tym sprawami z zakresu kurateli spadkowej i nadzoru sądu nad zarządem we współwłasności. Dokonywała analizy problemów wykonywania zarządu w praktyce. Współautorka książki "Prawo spadkowe".

Dr hab. Hanna Knysiak-Molczyk - adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, wizytator ds. egzekucyjnych. Jest autorką kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz cywilnego, w tym monografii nt. uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym oraz skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Jest również współautorką monografii nt. czynności zawodowego pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz komentarza do ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Od wielu lat prowadzi liczne wykłady i inne zajęcia dla sędziów, radców prawnych, aplikantów radcowskich, adwokackich, komorniczych, pracowników administracji oraz studentów.

Eugenia Śleszyńska - znawca problematyki rynku nieruchomości i zarządzania nieruchomościami, w tym zagadnień prawnych, rachunkowych, podatkowych i ekonomiczno-finansowych. Szczególny przedmiot zainteresowania stanowi działalność operacyjna, finansowa i inwestycyjna wspólnot mieszkaniowych. Autorka zajmuje się działalnością edukacyjną dla podmiotów rynku nieruchomości, prowadząc dla nich seminaria, szkolenia oraz wykłady, w tym wykłady dla studentów na studiach podyplomowych zarządzania nieruchomościami. Zajmuje się także działalnością publicystyczną związaną z rynkiem nieruchomości, jest autorem książek poświęconych zagadnieniom zarządzania nieruchomościami.

Marcin Żak - adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; stopień doktora uzyskał w 2008 r. Od 2006 r. radca prawny prowadzący indywidualną kancelarię. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i karnego. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół cywilnej problematyki obrotu nieruchomościami, a także zagadnień procesu cywilnego. Naukowo poświęca się również prawu dowodowemu oraz procedurze karnej.

Joanna Ćwik-Bielińska - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, wizytator ds. wieczystoksięgowych. W działalności orzeczniczej zajmuje się sprawami cywilnym i sprawami z zakresu ksiąg wieczystych. Od wielu lat prowadzi wykłady dla sędziów, referendarzy sądowych oraz aplikantów notarialnych i radcowskich; szczególnie interesuje się problematyką obrotu nieruchomościami.

Beata Kurdziel - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. W działalności orzeczniczej zajmuje się sprawami cywilnymi, jest wizytatorem w zakresie tych spraw. Jest także wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz wykładowcą w ramach aplikacji adwokackiej. Szczególnie interesuje się zagadnieniami związanymi z własnością i ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Małgorzata Łoboz - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. W działalności orzeczniczej zajmuje się sprawami cywilnymi. W 1993 r. odbyła półroczny staż we francuskiej Ecole Nationale de la Magistrature oraz w sądach różnych szczebli w Paryżu. Od 2003 r. przez kilka lat prowadziła zajęcia na aplikacji sądowej, szkoląc aplikantów z zakresu prawa cywilnego materialnego. Autorka kilku artykułów z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz 2013. Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz 2013. Wydanie 3
Publikacja stanowi trzecie już wydanie obszernego komentarza do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zawiera ona również omówienie przepisów innych...
Cena: 125,00zł
Książka Leasing w 2014 roku. Skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Leasing w 2014 roku. Skutki prawne, podatkowe i rachunkowe
Leasing to z wielu względów bardzo korzystna dla przedsiębiorców forma finansowania inwestycji. W krótkim bowiem czasie, i przy spełnieniu niewielu fo...
Cena: 49,00zł
Książka Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości. Wydanie 2
Stan prawny: 1.12.2012 r.W książce w przystępny sposób omówiono pojęcia, definicje i konstrukcje prawne z ...
Cena: 55,00zł
Książka Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz 2018 Wydanie 5 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz 2018 Wydanie 5
Komentarz 2018 do Ustawy o gospodarce nieruchomościami W prezentowanej Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz pozycji omówiono kwestie związan...
Cena: 219,00zł
Książka Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz 2016 Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz 2016 Wydanie 3
Stan prawny: 1 grudnia 2015 r.W komentarzu omówiono zagadnienia związane z własnością lokali i funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Dokonano anali...
Cena: 143,00zł
Książka Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz 2017 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz 2017
Komentarz 2017 do ustawy Ochrona praw lokatorów Książka Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz 2017 to komentarz do ustawy o och...
Cena: 152,00zł
... jest pusty