Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Meritum Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 2014. Wydanie 4

Książka Meritum Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 2014. Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  4
Seria:  Meritum
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  1152
Oprawa:  miękka z tworzywa
Format:  B5
ISBN:  
978-83-264-3401-3
Cena: 165zł
Nakład wyczerpany
Opis
Najnowsze wydanie Meritum BHP 2017 już dostępne. 

Meritum BHP to przystępny i kompleksowy poradnik z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Publikacja szeroko traktuje tę problematykę, tak aby umożliwić sięgnięcie szybko, w prosty sposób po niezbędne informacje, bez konieczności poszukiwania ich w wielu rozproszonych źródłach. Jednocześnie Autorzy - cenieni w środowisku specjaliści-praktycy - omawiają poruszaną tematykę w sposób zwięzły, klarowny i komunikatywny.

A zatem w jednej, zwartej publikacji czytelnik znajdzie przybliżenie zagadnień dotyczących m.in.:
    organizacji ochrony pracy w zakładzie,
    metodyki kontroli warunków pracy,
    szkoleń z zakresu bhp,
    obowiązków i praw pracodawcy, kadry kierowniczej i pracowników w zakresie bhp,
    zarządzania ochroną pracy, w tym ocena ryzyka zawodowego i metody jego oceny,
    wymagań w odniesieniu do maszyn, ich użytkowania, urządzeń technicznych, bezpieczeństwa pożarowego,
    metod analizy stanu BHP,
    pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach, postępowania powypadkowego,
    wymagań BHP przy wybranych pracach.

W najnowszym czwartym wydaniu publikacji szczegółowo omówiono procedury oraz identyfikację zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego (wraz z wzorami dokumentów - m.in. kart analizy i oceny ryzyka zawodowego), oszacowania, wyznaczenia ryzyka zawodowego, zamieszczając bardzo obszerne przykłady dla wybranych zawodów, np.:
    konstruktora programisty,
    montera urządzeń elektronicznych,
    frezera,
    dla prac wykonywanych na wysokości,
    kierowcy,
    robotnika gospodarczego;

Przedstawiono program działań mających na celu ograniczenie ryzyka, na przykładzie ograniczenia narażenia na hałas/drgania. Rozszerzeniu uległ rozdział dotyczący wymagań bhp przy wybranych pracach o omówienie wymagań i praktyczne wskazówki dla niezwykle istotnej, zwłaszcza właśnie w kontekście bezpieczeństwa pracy, dziedziny jaką jest budownictwo.

Wszystkie rozdziały (niekiedy większe części wewnątrz rozdziałów) kończą się podsumowującymi pytaniami kontrolnymi (w formie mini-testu), ułatwiającymi czytelnikom samoocenę stopnia przyswojenia materiału.

Korzystaniu z publikacji oraz szybkiemu odnajdywaniu potrzebnych w pracy informacji służą również.:
    układ treści podzielony na niewielkie, zwięzłe fragmenty, podanie konkretnej podstawy prawnej, stanowiska organów opiniujących, nadzorujących w dziedzinie BHP;
    zamieszczone na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem;
    wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające w szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się w innym miejscu publikacji; dzięki temu uniknięto zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji;
    liczne, wyraźnie wyodrębnione przykłady;
    zamieszczone do praktycznego wykorzystania przykłady ocen ryzyka wszystkich stanowisk dla wybranej działalności, listy kontrolne w zakresie minimalnych wymagań, przykładowe programy szkoleń BHP, przydatne wzory,
    uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ich ramką i hasłem "WAŻNE";
    szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie tekstu;
    przyjazna dla czytelnika szata graficzna i zakładki.

Adresaci:
Poradnik przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, zajmujących się zawodowo BHP, pracodawców, inspektorów pracy. Zainteresuje również wykładowców, jak i studentów studiów kierunkowych.
Nakład wyczerpany
... jest pusty