Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Marketing usług turystycznych

Książka Marketing usług turystycznych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Oleksiuk Adam


Wydawnictwo:  

DIFIN


Wydanie:  2007
Rok wydania:  

2007


Ilość stron:  328
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7251-696-1
Cena: 45zł
Nakład wyczerpany
Opis
Zainteresowania autora zostały skoncentrowane wokół pięciu wyszczególnionych w formie rozdziałów zagadnień.

Rozdział pierwszy poświęcono omówieniu najważniejszych zjawisk turystycznych. Zostały w nim poruszane takie kwestie jak: historyczne uwarunkowania rozwoju turystyki, jej rodzaje, cechy ją charakteryzujące, funkcje i dysfunkcje, rynek, popyt i podaż turystyczna oraz wiele innych. Poza tym zaprezentowano cele współczesnej turystyki i jej znaczenie dla gospodarki i społeczności lokalnej.

W treści rozdziału drugiego omówiono specyfikę marketingu usług. W części tej zaprezentowano m. in. systemowe uwarunkowania usług, ich charakterystyczne cechy oraz zachowania i oczekiwania nabywców usług. Ważne miejsce w rozważaniach zajmują teoretyczne zagadnienia marketingu, które są niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego. Nabiera to o tyle istotnego znaczenie, że ogólne zasady marketingu są takie same dla wszystkich towarów i usług. Osobne miejsce poświęcono usługom turystycznym, świadczonym przez różne podmioty.

Rozdział trzeci to omówienie dwóch instrumentów marketingu-mix tj. produktu i ceny w kontekście usług turystycznych. Obszar rozważań dotyczy istoty, składników oraz rodzajów produktu turystycznego również w aspekcie przestrzennym. Ważne miejsce zostało poświęcone takim zagadnieniom jak marka turystyczna czy segmentacja rynku. W części dotyczącej ceny poruszono m.in. zagadnienia funkcji i ich ekonomicznego znaczenia dla gospodarki. Szczególnie istotne są rozważania dotyczące polityki cen w turystyce w tym stosowanych strategii, metod ich ustalania czy zróżnicowania poziomu cen.

Rozdział czwarty poświęcono problematyce promocji i dystrybucji w turystyce. W części tej dokonano omówienia promocji, jej znaczenia, narzędzi oraz podejmowanych działań, które prowadzą do zwiększenia zdolności i efektywności gospodarczej przedsiębiorstw. W sposób szczegółowy omówiono problematykę reklamy i jej zastosowania w przypadku usług turystycznych. Następnie scharakteryzowano najważniejsze zagadnienia związane z dystrybucją. W ramach tej problematyki poruszane są takie zagadnienia jak m.in.: pojęcie dystrybucji usług turystycznych, jej funkcje oraz ogniwa i wiele innych.

Piąty rozdział omawia kwestie związane z systemem informacyjnym przedsiębiorstwa turystycznego. Szczególne miejsce poświęcono jednostkom informacji turystycznej oraz roli kształtowania personelu pracującego w przedsiębiorstwach turystycznych.

Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania kontrolne, które pozwalają na sprawdzenie przyswojonej wiedzy. Znajduje się tam również bibliografia zawierająca przykładowe pozycje literatury, w których można znaleźć rozszerzenie zagadnień omawianych w poszczególnych częściach pracy.

Książkę zamykają cztery aneksy zawierające słownik terminów turystycznych, wybrane pojęcia marketingu turystyki, ważniejsze atrakcje turystyczne Polski wg podziału na województwa oraz atrakcje turystyczne w wybranych krajach Europy.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Prawo zobowiązań. Część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo zobowiązań. Część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6. Wydanie 2
Redakcja: prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak    Autorzy: dr hab. Zbigniew Banaszczyk, prof. dr hab. Adam Brzozowski, prof. nadzw. dr hab...
Cena: 289,00zł
Książka Zobowiązania Część ogólna Wydanie 12 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zobowiązania Część ogólna Wydanie 12
Podręcznik Zobowiązania Część ogólna Wydanie 12 Autorzy: prof. dr hab. Adam Olejniczak, prof. Zbigniew Radwański. Stan prawny: maj 2016 r.Podręcznik ,...
Cena: 53,00zł
... jest pusty