Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kwalifikowalność wydatków w krajowych programach operacyjnych, czyli które wydatki i na jakich zasadach są zwracane

Książka Kwalifikowalność wydatków w krajowych programach operacyjnych, czyli które wydatki i na jakich zasadach są zwracane w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Kędziora Halina


Wydawnictwo:  

ODDK


Wydanie:  2
Rok wydania:  

2010


Ilość stron:  128
Oprawa:  miękka klejona
Format:  B5
ISBN:  
83-74266-60-4
Cena: 140zł
Opis
Rozliczasz projekty unijne? Starasz się o dotacje? Dowiedz się, jak dobrze udokumentować i zaplanować wydatki, na co zwrócić uwagę, by nie popełnić kosztownego błędu.

Kwalifikowalność wydatków dokonywanych w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej jest tematem nastręczającym wielu problemów podmiotom korzystającym z dotacji. Właściwe ujęcie w budżecie kosztów projektu oraz zgodność projektu z dokumentami programowymi są najważniejszą przesłanką do pozytywnej oceny wniosku aplikacyjnego o dotację. W trakcie realizacji projektu prawidłowość ponoszenia kosztów jest podstawowym warunkiem zatwierdzenia wniosków o płatność.

Jeszcze przed przystąpieniem do pracy nad dokumentacją aplikacyjną konieczne jest zatem dokładne zapoznanie się z ogólnymi zasadami rządzącymi kosztami kwalifikowanymi w ramach funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz ze szczegółowymi wytycznymi w ramach konkretnych programów operacyjnych realizowanych przez Polskę.

Książka w sposób bardzo praktyczny instruuje, na co zwrócić uwagę planując wydatki. Autorka wyjaśnia definicje, a przede wszystkim szczegółowo omawia wymagane zasady, by wydatek został zakwalifikowany do współfinansowania. Przykłady z praktyki autorki to duża pomoc dla aplikujących o dotacje.

Publikacja opracowana na podstawie następujących wytycznych:

- Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-201317 z dnia grudnia 2008 r. (obowiązujące od 17.12.2008).
- Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dnia 3 września 2009 r. (obowiązujące od 4.09.2009).
- Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 z dnia 9 kwietnia 2009 r. (obowiązujące od 20.04.2009)
- Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 28 grudnia 2009 r. (obowiązujące od 1.01.2010)
- Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 z dnia 25 sierpnia 2009 r. (obowiązujące od 10.09.2009)
- Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013 z dnia 4 grudnia 2009 r. (obowiązujące od 4.12.2009)
- Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej z dnia 7 grudnia 2009 r.( obowiązujące od 7.12.2009).
- Wytyczne do 16 regionalnych programów operacyjnych, w których Instytucją Zarządzającą są poszczególne województwa.

Halina Kędziora — doradca podatkowy, od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych. Były konsultant dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy, przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w podmiotach udzielających dotacji takich, jak PARP, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie). Prowadzi również biuro usług rachunkowych i doradztwa podatkowego.
Inne pozycje tego autora
Książka Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych. Przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych. Przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych
Poprawność wszelkiego rodzaju dokumentacji (nie tylko stricte księgowej) związanej z rozliczeniem środków uzyskanych z dotacji unijnych (środki unijne...
Cena: 130,00zł
... jest pusty