Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Księgarnia Wrzeszcz

Internetowa Księgarnia Ekonomiczna i Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl od samego początku swojej działalności specjalizuje się w zaopatrywaniu podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych i budżetowych oraz osób fizycznych w literaturę i wydawnictwa z zakresu szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, ekonomii i prawa. Księgarnia w swojej bogatej ofercie posiada kilkadziesiąt tysięcy tytułów z możliwie najbardziej aktualnym stanem prawnym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi wydawnictwami (m.in. ODDK, Wydawnictwo Rachunkowość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, CH BECK, Lexis Nexis, Wolters Kluwer Polska, Forum Doradców Podatkowych, DK Wydawnictwo, GOFIN, ESPERT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i wieloma innymi) księgarnia jest jedną z nielicznych internetowych księgarń z tak mocno rozbudowaną ofertą wydawniczą, gdzie każdy znajdzie poszukiwaną przez siebie pozycję. Księgarnia co roku w swojej ofercie posiada m.in. takie bestsellery jak: Zamknięcie roku wydawnictwa Rachunkowość, Leksykon VAT, Leksykony podatkowe i inne publikacje wydawnictwa UNIMEX, komentarze do planu kont wydawnictwa ODDK (autorstwa Jerzego Gierusza, Marii Augustowskiej czy Jana Charytoniuk), zakładowy plan kont z komentarzem Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF opracowane przez SKwP, aktualne kodeksy z komentarzem i orzecznictwem wydawnictw prawniczych CH Beck, Lexis Nexis czy Wolters Kluwer Polska. Ksiegarnia-wrzeszcz.pl swoim klientom gwarantuje zawsze książki z aktualnym stanem prawnym po najniższych cenach, szybką i sprawną realizację zamówienia oraz miłą i rzeczową obsługę, w tym doradztwo odnośnie wyboru publikacji. Księgarnia Ekonomiczno-Prawnicza www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl zaprasza do dokonywania zakupów.

Partnerzy
ikep.pl

Kancelaria Limanowka Wrzeszcz

Windykacja Limanowka Wrzeszcz
Zobacz również
Znalezione produkty:  

msr

Księgowania 2023 wg znowelizowanych regulacji UOR, MSSF/MSR oraz podatkowych Autorzy: Trzpioła Katarzyna
Publikacja Księgowania 2023 wg znowelizowanych regulacji UoR, MSSF/MSR oraz podatkowych zawiera omówienie zagadnień, które budzą najwięcej wątpliwości księgowych prowadzących rozliczenia na podstawie ustawy o rachunkowości i MSR, MSSF.  Omawia na lic...
Cena: 195zł
Nakład wyczerpany


.

Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości Wycena Prezentacja Ujawnianie Autorzy: Kołosowski Michał, Siewierska Julia
Książka Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości 2016 Wycena Prezentacja Ujawnianie Wydanie 3 to wyjątkowa na rynku publikacja przygotowana przez doświadczonych specjalistów, którzy szczegółowo i wyczerpująco omawiają zagad...
Cena: 165zł


.

Konsolidacja sprawozdań finansowych i rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR. Wydanie 2 Autorzy: Więcław Wojciech
Publikacja Konsolidacja sprawozdań finansowych i rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR. Wydanie 2 przedstawia tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek oraz ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałow...
Cena: 84zł
Nakład wyczerpany


.

Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości MSR Autorzy: Czajor Przemysław
W książce Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości MSR przedstawiono regulacje rachunkowości instrumentów finansowych według MSR/MSSF. Szczegółowo omówiono:-istotę, rodzaje instrumentów finansowych oraz dynamikę i strukturę ...
Cena: 109zł


.

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości 2012 Autorzy: Regulska Agnieszka, Sobczyk Rafał
Niezwykle dokładne, szczegółowe i obszerne opracowanie przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej Rödl & Partner. W publikacji omówiono zasady ujmowania oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych w świetle ur...
Cena: 195zł
Nakład wyczerpany


.

Ujawnienia informacji w sprawozdaniach finansowych. MSR 1, MSSF 7, MSSF 8 Autorzy: Frendzel Maciej, Ignatowski Radosław
Książka jest praktycznym przewodnikiem o tym, jakie informacje sporządzający sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF/MSR powinien zamieścić. Czytelnik znajdzie w niej m.in.: konieczne ujawnienia na temat przyjętej przez jednostkę polityce rachunk...
Cena: 85zł


.

Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i Ustawy o rachunkowości. Wycena – prezentacja – ujawnianie Autorzy: Kołosowski Michał, Siewierska Julia
Wyjątkowa na rynku publikacja przygotowana przez doświadczonych biegłych rewidentów, którzy szczegółowo i wyczerpująco omawiają zagadnienia zawiązane z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego zarówno według standardów...
Cena: 190zł
Nakład wyczerpany


.

MSR 41. Rolnictwo Autorzy: Kiziukiewicz Teresa
Celem MSR 41 jest przedstawienie sposobu ujmowania aktywów biologicznych i zasad wyceny produktów rolniczych w chwili zbiorów bądź pozyskania, a także określenie zakresu ujawniania informacji o działalności rolniczej. Opracowanie interpretuje nie ty...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR. Wydanie II Autorzy: Olchowicz Irena, Tłaczała Agnieszka
Od 2005 roku wiele jednostek obligatoryjnie lub na podstawie własnego wyboru stosuje przepisy Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W przypadku innych podmiotów stosowanie pojedynczych przepisów MSR wynika z braku odpowiedniej regulacji w Us...
Cena: 110zł


.

MSR 18. Przychody. Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce Autorzy: Winiarska Kazimiera
Celem publikacji jest określenie podejścia księgowego do przychodów osiąganych z określonych form transakcji i zdarzeń. Dla księgowania przychodów ważny jest moment ich ujęcia. Przychody ujmuje się wówczas, gdy jest prawdopodobne, że w przyszłości je...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

MSR 37. Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. Autorzy: Sojak Sławomir
Księgarnia poleca: MSR 37. Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce pod redakcją Sławomira Sojaka ISBN: 978-83-7251-728-9 Data wydania: 2007 Li...
Cena: 69zł


.

MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności Autorzy: Jankowska Maria, Sojak Sławomir
Księgarnia poleca: MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności. Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce. Sławomir Sojak, Maria Jankowska ISBN: 978-83-7251-730-2 Data wydania: 2007 Liczba stro...
Cena: 79zł


.

MSR 16. Rzeczowe aktywa trwałe Autorzy: Winiarska Kazimiera
Prezentowany MSR jest jednym z najbardziej przydatnych w praktyce. W standardzie tym znajdują się rozwiązania problemów dotyczących wyceny początkowej oraz wyceny następującej po ujęciu początkowym. Autorzy wyjaśnili również zagadnienia amortyzacji i...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

MSR 10. Zdarzenia po dniu bilansowym. Autorzy: Trzpioła Katarzyna
Katarzyna Trzpioła ISBN: 978-83-7251-727-2 Data wydania: 2007 Liczba stron/format: 104/B5 Okładka: miękka Cena: 69.00 zł Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do księgowych-praktyków sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie ...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

MSR 1. Prezentacja sprawozdań finansowych. Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce Autorzy: Sawicki Kazimierz
Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 wyjaśnia podstawowe denicje i zasady rachunkowości oraz prezentuje układ bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) i informację dodatkową, zapewniając ich dużą wartość...
Cena: 55zł
Nakład wyczerpany


.

MSR 21. Skutki zmian kursów wymiany walut obcych. Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce Autorzy: Kalwaśińska Elżbieta
Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do księgowych sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz do studentów zainteresowanych rachunkowością międzynarodową. W książce...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji Autorzy: Kozak Piotr, Sojak Sławomir
Opracowanie zawiera praktyczne informacje o Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 29. W sposób zwięzły autorzy wyjaśnili pojęcia użyte w standardzie, oraz metody aktualizacji wyceny pozycji bilansowych i wynikowych. W przypadku rozwiązań krajo...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

MSR 7. Rachunek przepływów pieniężnych. Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce Autorzy: Turyna Jan
Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7 wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane ze sprawozdawczością finansową w zakresie przepływów pieniężnych. Niniejsze opracowanie, prezentując szczegółowo zagadnienia składające się na MSR 7, zawiera jednocze...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

MSR 12. Podatek dochodowy Autorzy: Gabrusewicz Wiktor, Kamieniecka Małgorzata
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR 12. Podatek dochodowy. Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce .Autorzy w przejrzysty sposób uzasadniają potrzebę alokacji podatku dochodowego, określając, cenne d...
Cena: 69zł
Nakład wyczerpany


.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR Autorzy: Jaruga Alicja
Wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej od 1 stycznia 2005 r. jako podstawy sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jak również niektórych jednostkowych, wymaga od głównych księgowych, dyrektorów finansowych...
Cena: 139zł
Nakład wyczerpany


.

Wyświetlanie od 1 do 20 (z 20 pozycji)
Stron:  1 
... jest pusty