Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Krajowe Standardy Rachunkowości 2018 wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości

Książka Krajowe Standardy Rachunkowości 2018 wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

ODDK


Wydanie:  5
Rok wydania:  

2018


Ilość stron:  938
Oprawa:  miękka klejona
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7804-609-7
Do pobrania:
Cena: 165zł
Opis

KSR 2018

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości to książka niezbędna każdemu księgowemu. Zawiera pełny zbiór aktualnych na rok 2018 publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości. Prezentowana książka to już 5 wydanie tej publikacji.
 
W pozycji  Krajowe Standardy Rachunkowości 2018 wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości zawarto w szczególności:
1) najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:
    KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”
    KSR nr 2 „Podatek dochodowy”
    KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”
    KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”
    KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
    KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”
    KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”
    KSR nr 8 „Działalność deweloperska”
    KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”
    KSR nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi"
    KSR nr 11 "Środki trwałe"

2) Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie:
- inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
- wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego
- księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
- ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów
- księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
- niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi. Wskazują propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym. Liczne przykłady liczbowe, tablice i schematy pomogą praktykom w zrozumieniu omawianych zagadnień.
 
Publikacja na temat KSR adresowana jest przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i przyszłych adeptów tych zawodów. Może ona też być użyteczna dla praktyków gospodarczych, dla doskonalących kwalifikacje zawodowe ekonomistów i menedżerów oraz innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny rachunkowości.
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Księgowania 2018 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Księgowania 2018
Publikacja Księgowania 2018 wg znowelizowanych regulacji uor, MSSF/MSR oraz podatkowych zawiera omówienie zagadnień, które budzą najwięcej w...
Cena: 145,00zł
Książka Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
MSSFMiędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (w skrócie MSSF) są już nieodzownym elementem współczesnej rachunkowości na całym świecie. Mo...
Cena: 299,00zł
Książka Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości Wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości Wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF Wydanie 4
Polityka rachunkowości Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości Wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem e...
Cena: 149,00zł
Książka Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018
Zamknięcie roku 2018Realizacja zamówień po zejściu książki z druku tj. ok 20 grudnia br. Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 to książ...
Cena: 169,00zł
Książka Plan kont z komentarzem 2018 Handel, produkcja, usługi Wydanie 20 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Plan kont z komentarzem 2018 Handel, produkcja, usługi Wydanie 20
Komentarz 2018 do planu kont GieruszKsiążka Plan kont z komentarzem 2018 Handel, produkcja, usługi autorstwa prof. dr. hab. Jerzego Gierusza to kolejn...
Cena: 265,00zł
Książka Zakładowy plan kont dla Sp. z o.o. 2018 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zakładowy plan kont dla Sp. z o.o. 2018
Opracowanie zakładowego planu kont dla Sp. z o.o. na rok 2018Stan prawny książki Zakładowy plan kont dla Sp. z o.o na rok 2018 i lata następne. Błyska...
Cena: 65,00zł
... jest pusty