Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Krajowe Standardy Rachunkowości 2018 wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości

Książka Krajowe Standardy Rachunkowości 2018 wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

ODDK


Wydanie:  5
Rok wydania:  

2018


Ilość stron:  938
Oprawa:  miękka klejona
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7804-609-7
Do pobrania:
Cena: 165zł
Opis

KSR 2018

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości to książka niezbędna każdemu księgowemu. Zawiera pełny zbiór aktualnych na rok 2018 publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości. Prezentowana książka to już 5 wydanie tej publikacji.
 
W pozycji  Krajowe Standardy Rachunkowości 2018 wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości zawarto w szczególności:
1) najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:
    KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”
    KSR nr 2 „Podatek dochodowy”
    KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”
    KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”
    KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”
    KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”
    KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”
    KSR nr 8 „Działalność deweloperska”
    KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”
    KSR nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi"
    KSR nr 11 "Środki trwałe"

2) Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie:
- inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
- wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego
- księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych
- ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów
- księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
- niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi. Wskazują propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym. Liczne przykłady liczbowe, tablice i schematy pomogą praktykom w zrozumieniu omawianych zagadnień.
 
Publikacja na temat KSR adresowana jest przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i przyszłych adeptów tych zawodów. Może ona też być użyteczna dla praktyków gospodarczych, dla doskonalących kwalifikacje zawodowe ekonomistów i menedżerów oraz innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny rachunkowości.
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Zamknięcie roku 2017 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zamknięcie roku 2017
Książka Zamknięcie roku 2017 wydawnictwa Rachunkowość Zamknięcie roku 2017 pod redakcją Zdzisława Fedaka, czyli książka o podatkowym i rachunkowym zam...
Cena: 155,00zł
... jest pusty