Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kompendium BHP Tom 2

Książka Kompendium BHP Tom 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Wydawnictwo:  

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka


Wydanie:  2
Rok wydania:  

2018


Ilość stron:  492
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  
978-83-269-7112-9
Cena: 139zł
Opis

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Kompendium bhp Tom 2 wydanie 2 to publikacja stanowiąca swojego rodzaju podręcznik dla służby bhp i pracodawców oraz wszystkich osób zajmujących się problematyką bhp. Zawiera wskazówki, liczne przykłady odnoszące się do obowiązków zapewnienia właściwych warunków pracy latem oraz zimą. Porusza problematykę odpowiedzialności za przestępstwo narażenia pracownika na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Omawia kwestie właściwego opracowania i udostępnianie instrukcji bhp. Dotyka zagadnień szczególnej ochrony pracy kobiet oraz pracowników młodocianych. Zwraca uwagę na bardzo istotne zagadnienie ergonomicznego stanowiska pracy, prezentując szczegółowe listy kontrolne pomocne w ocenie warunków pracy na stanowiskach pracy biurowej.  Stanowi cenne źródło informacji na temat właściwego doboru środków ochrony indywidualnej - ze szczególnym uwzględnieniem narażenia na hałas w miejscu pracy i ochronników słuchu. Zawiera również wskazówki dotyczące środków ochrony oczu. Zwraca uwagę na współczesne zagrożenia na stanowiskach pracy – mobbing oraz stres.

W książce m.in.:
1. Wszystkie najważniejsze informacje z zakresu praw i obowiązków pracodawców i pracowników w jednym miejscu;
2. Liczne przykłady właściwego kształtowania warunków pracy oraz omówienie zasad ergonomii przy projektowaniu procesów i stanowisk pracy;
3. Aktualne wzory dokumentów z zakresy bhp;
4. Liczne listy kontrolne pozwalające ocenić i zapewnić właściwe warunki pracy oraz przygotować się do oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy;
5. Najważniejsze informacje (w tym aktualne dopuszczalne prace i normy dźwigania) w przypadku zatrudniania pracowników młodocianych i kobiet w ciąży.
6. Najważniejsze wskazówki pozwalające właściwie dobrać środki ochrony na stanowiskach pracy
7. Zebranie najistotniejszych zagadnień dotyczących bhp przy stosowaniu chemii w procesach pracy.
8. Aktualne normy dotyczące ręcznych prac transportowych

Publikacja Kompendium bhp cz II porusza zagadnienia związane z prawami i obowiązkami pracowników, ochroną pracowników młodocianych i kobiet, ergonomii w miejscu pracy, hałasie, środkach ochrony indywidualnej i zbiorowej, chemii w miejscu pracy, warunkach pracy. Zawiera także niezbędne wzory dokumentów dotyczące omawianych zagadnień.

W książce przeczytasz m. in. o:
    prawach i obowiązkach pracownika w zakresie bhp,
    właściwym opracowaniu i udostępnianiu instrukcji bhp, bhp zimą, bhp pracowników młodocianych,
    szczególnej ochronie pracy kobiet,
    ergonomicznych procesach pracy,
    zasadach kontroli dolegliwości mięśniowo – szkieletowych związanych z pracą,
    ocenie warunków pracy na stanowiskach pracy biurowej,
    oświetleniu pomieszczeń i stanowisk pracy,
    ogrzewaniu w pomieszczeniach pracy,
    ocenie ryzyka zawodowego pracowników narażonych na hałas,
    wymogach dla środków ochrony zbiorowej,
    ochronnikach słuchu – dobór i stosowanie,
    wymaganiach, rodzajach, oznakowaniu i skuteczności ochron oczu,
    regulacjach REACH i CLP wraz z oceną ryzyka zawodowego przy czynnikach chemicznych,
    bezpiecznym magazynowaniu chemicznych materiałów niebezpiecznych,
    chemii na budowie,
    bhp przy pracach na wysokości,
    bhp przy transporcie magazynowym,
    mobbingu w środowisku pracy,
    sposobach na walkę ze stresem w miejscu pracy. 

Kompendium bhp to poradnik, który przedstawia najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie obowiązujących przepisów i dokumentów. Zawiera także wskazówki niezbędne w codziennej pracy służby bhp.
... jest pusty