Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz. Orzecznictwo do artykułów 301- 633

Książka Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz. Orzecznictwo do artykułów 301- 633 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Strzępka Janusz


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Rok wydania:  

2005


Ilość stron:  806
Oprawa:  twarda
ISBN:  
_
Cena: 179zł
Nakład wyczerpany
Opis
Komentarz objaśnia treść przepisów Kodeksu spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa oraz poglądów doktryny. Publikacja omawia szczegółowo zmiany do KSH wprowadzone m.in. przez:
ustawę z 12.12.2003 r. o zmianie ustawy – KSH oraz niektórych innych ustaw,
ustawę z 3.6.2005 r. o szczególnych usprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych, a także wynikające z ustaw okołokodeksowych, jak np. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Recenzja:

To już trzecie wydanie rzetelnego komentarza do ustawy z 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, opracowanego przez grupę pracowników naukowych z Uniwersytetu Śląskiego, pracującą pod okiem prof. dr hab. Janusza A. Strzępki. Po blisko trzech latach obowiązywania nowej ustawy regulującej problematykę spółek handlowych, ustawą z 12 grudnia 2003 roku dokonano jej nowelizacji, w większym stopniu dostosowując KSH do potrzeb praktyki, a także usuwając błędy, nieścisłości i kontrowersje, od których nie był wolny pierwotny tekst tej podstawowej dla obrotu gospodarczego ustawy. Przywołana ustawa zmieniająca nie była jednak jedyną nowelizacją KSH - kolejne zmiany przyniosła ustawa z 3 czerwca 2005 roku o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. W dostępnym obecnie na rynku trzecim wydaniu omawianego komentarza uwzględniono nie tylko bezpośrednie zmiany w przepisach KSH, ale również zmiany innych regulacji mające wpływ na polskie prawo spółek, jak chociażby kodeksu cywilnego czy prawa upadłościowego i naprawczego. Niejednokrotnie komentatorzy pokusili się o szczególnie pogłębioną analizę niektórych rozwiązań KSH, choć należy pamiętać, że wciąż krótki żywot tej ustawy w polskim porządku prawnym i brak wypracowanej praktyki orzeczniczej powoduje, że nie raz brakuje jednoznacznych rozwiązań, a prawnik czy przedsiębiorca musi stąpać po grząskim gruncie.

Magazyn Literacki Książki - Warszawa 11.2005 r.

Pojawienie się zmian w kodeksie spółek handlowych (ustawa z 12 grudnia 2003 r.) stworzyło potrzebę opracowania trzeciego wydania Komentarza, mającego służyć potrzebom nauki, judykatury i praktyki gospodarczej - pisze w przedmowie prof. Janusz A. Strzępka, redaktor Komentarza. Założeniem do obecnego wydania (seria Komentarze Becka) było przedstawienie nowych, sprawdzonych rozwiązań legislacyjnych oraz ustosunkowanie się do zmian unormowań obowiązujących dotychczas pod rządem rozwiązań zastosowanych w kodeksie spółek handlowych (oraz kodeksie handlowym). W Komentarzu uwzględniono zmiany wprowadzone przez ustawę o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

Inwestor Zagraniczny – luty 2006 r.
Nakład wyczerpany
... jest pusty