Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks spółek handlowych Komentarz 2016 Wydanie 7

Książka Kodeks spółek handlowych Komentarz 2016 Wydanie 7 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Strzępka Janusz


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  7
Seria:  Komentarze Kodeksowe
Rok wydania:  

2016


Ilość stron:  1516
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-7497-0
Do pobrania:
Cena: 295zł
Nakład wyczerpany
Opis
Komentarz do Kodeksu spółek handlowych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi:

pogłębionej analizy poszczególnych typów spółek handlowych, w tym ich tworzenia, organizacji, funkcjonowania oraz rozwiązywania;
łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych;
przepisów karnych omawianej ustawy.
Publikacja omawia szczegółowo wszystkie zmiany opublikowane od momentu ukazania się poprzedniego wydania w tym m.in.:

w zakresie obowiązku zarządu – po zarejestrowaniu spółki, w terminie 2 tygodni – złożenia we właściwym urzędzie skarbowym poświadczonego odpisu umowy spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji (ustawa z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2014 r. poz. 1161); weszła w życie 1.12.2014 r.;
w zakresie wzorca umowy:  definicja; podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP; postanowienia zmienne umowy spółki; przeniesienie praw i obowiązków wspólnika spółki;  zawarcie umowy spółki jawnej,  komandytowej i z o.o.  przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym; obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru; możliwość przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną bez możliwości wykorzystania wzorca umownego;  odesłanie w zakresie spółki komandytowej do przepisów o spółce jawnej; możliwość powołania pełnomocnika; wyłączenie powstania spółki przekształconej przez jej zawiązanie przy wykorzystaniu wzorca umowy  (ustawa z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2015 r. poz. 4); weszła w życie 1.1.2015 r.;
w zakresie upadłości:  wyłączenie możliwości traktowania wierzytelności wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki; rozwiązanie spółki (po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru); wniosek o wykreślenie z rejestru składany przez syndyka; wyłączenie możliwości rozwiązania spółki w przypadku gdy postępowanie upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości lub zatwierdzenia układu albo gdy postępowanie upadłościowe zostało uchylone lub umorzone, również w sytuacji gdy postępowanie upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości lub zatwierdzenia układu albo gdy postępowanie upadłościowe zostało uchylone lub umorzone; uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej członka zarządu w przypadku gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jeżeli wykaże, m.in. że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu; wyłączenia odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości, na podstawie przepisów KPC, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji;  wyłączenia możliwości rozwiązania spółki w przypadku, gdy postępowanie upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości lub zatwierdzenia układu albo gdy postępowanie upadłościowe zostało uchylone lub umorzone (ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne; Dz.U. z 2015 r. poz. 978) wchodzi w życie 1.1.2016 r.;
dotyczące podziału zysku: wyłączenie możliwości dokonania podziału zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych w przypadku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa spółki nie zostały całkowicie odpisane; konieczność umieszczenia udziałów i akcji własnych w bilansie w osobnej pozycji aktywów (ustawa z 23.7.2015 r.; Druk sejmowy Nr 3352) – wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia.
Ogromnym atutem komentarza jest powołana, bardzo bogata literatura przedmiotu, znajdująca się na początku każdego komentowanego rozdziału. Duży walor praktyczny stanowi także powoływane licznie orzecznictwo na poparcie tez prezentowanych przez autorów. Niezwykle wartościowa w przypadku tej książki jest ocena konkretnych przywołanych orzeczeń i wskazanie elementów, które praktyk, korzystający z Komentarza, może wykorzystać w procesie argumentacji. Dlatego też Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie spółek handlowych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień

Publikacja przeznaczona jest dla radców prawnych, adwokatów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi oraz aplikantów, a także studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.
Nakład wyczerpany
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2024 Sp. z o.o. w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2024 Sp. z o.o.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2024 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według znowelizowanych unormowań prawnych aktualnych na 2024 rok:...
Cena: 89,00zł
... jest pusty