Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz 2015 Wydanie 4

Książka Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz 2015 Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Pietrzykowski Krzysztof


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  4
Seria:  Duże Komentarze Becka
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  912
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-7216-7
Do pobrania:
Cena: 275zł
Opis
Komentarz zawiera stan prawny na 20 lutego 2015 r.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.
    małżeńskich ustrojów majątkowych,
    pokrewieństwa i powinowactwa,
    pochodzenia dziecka,
    stosunków między rodzicami a dziećmi,
    opieki i kurateli,
    rozwodu i separacji,
    obowiązku alimentacyjnego.

Czwarte wydanie Komentarza szczegółowo omawia wszystkie ostatnie nowelizacje KRO, m.in.:

    ustawę z 28.11.2014 r., która wydłuża ważność zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do 6 miesięcy, ponadto nowela dotyczy składanych przed urzędnikiem stanu cywilnego oświadczeń: o wstąpieniu w związek małżeński, o nazwisku dziecka czy o ojcostwie; zmiany wejdą w życie 1.12015 r.;
    ustawę z 25.7.2014 r., która związana jest z dużą nowelą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowela ta zmienia katalog rozstrzygnięć, które może wydać sąd opiekuńczy w przypadku, gdy dobro dziecka jest zagrożone - zmiana ta ma na celu jasne wskazanie, że dziecko pozbawione opieki i wychowania przez rodziców może zostać umieszczone tylko i wyłącznie w pieczy zastępczej. Ponadto, w związku ze zmiany podmiotu kierującego dziecko do określonej formy pieczy zastępczej, znowelizowano art. 1121  KRO; zmiana weszła w życie 19.9.2014 r.;
    wyroku TK z 26.11.2013 r., w związku z tym wyrokiem art. 71 KRO, dotyczący zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka, utracił moc z dniem 4.12.2013 r.;

Komentarz obejmuje również – poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym – najnowsze orzecznictwo rodzinne Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto, uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KRO. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków prawa, w szczególności adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.
Inne pozycje tego autora
Książka Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I
Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona je...
Cena: 94,00zł
Książka Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 2016 Wydanie 8 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 2016 Wydanie 8
W prezentowanym komentarzu została omówiona ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a także wyciąg z ustawy z 16.9.1982 r. – Pra...
Cena: 119,00zł
... jest pusty