Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks pracy Komentarz 2018 Wydanie 6

Książka Kodeks pracy Komentarz 2018 Wydanie 6 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Świątkowski Andrzej Marian


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  6
Seria:  Komentarze Kodeksowe
Rok wydania:  

2018


Ilość stron:  1668
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-812-8893-4
Do pobrania:
Cena: 309zł
Opis

Komentarz 2018 do Kodeksu pracy 

Książka kodeks pracy Komentarz 2018 Wydanie 6 jest kompletnym oraz bardzo praktycznym komentarzem do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Komentarz zawiera dogłębną analizę przepisów regulujących takie kwestie jak: stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy pracownicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, układy zbiorowe pracy, rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Ponadto reguluje kwestię zatrudniania osób młodocianych oraz odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Kolejne 6 wydanie komentarza zostało zaktualizowane o najnowsze poglądy doktryny, orzecznictwo, a także zmiany legislacyjne wprowadzone m.in.:

ustawą z 14.12.2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), która dotyczy zmiany nazwy „gimnazjum” na „ośmioletnią szkołę podstawową” (wejście w życie 1.9.2017 r.);
ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), która dotyczy regulacji kwestii wynagrodzenia dla pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy, którego to warunki i zasady może ustalić pracodawca w regulaminie wynagradzania (wejście w życie 1.1.2017 r.);
ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 962), która dotyczy zmiany w kwestii zawarcia trzeciej  i  kolejnych umów na czas określony oraz jej przedłużenia przez pracownicę w ciąży do dnia porodu (wejście w życie 1.6.2017 r.);
ustawą z 9.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 4), która dotyczy rozwiązywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy oraz nadania takiej kompetencji sądom powszechnym, zwanymi „sądami pracy” (wejście w życie 17.1.2018 r.)
ustawą z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138), która dotyczy rozszerzenia grona podmiotów służb mundurowych, dla których do okresu zatrudnienia wlicza się okres ich służby, o nowo utworzone instytucje – Biuro Ochrony Rządu oraz Służbę Ochrony Państwa (wejście w życie 1.2.2018 r.);
ustawą z 10.1.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305), która dotyczy m.in. wprowadzenia ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta, jak i regulację godzin pracy w tych dniach (wejście w życie 1.3.2018 r.);
ustawą z 10.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, która dotyczy m.in. zmiany obowiązującej zasady wypłaty wynagrodzenia, wprowadzając poza tradycyjną wypłatą wynagrodzenia do rąk pracownika, inny sposób wypłaty, o ile stanowi tak układ zbiorowy pracy albo pracownik wyrazi na to wcześniej zgodę na piśmie. Dodatkowo ustawa reguluję kwestię obowiązku i zasad przechowywania, możliwości zmiany postaci oraz wydawaniu informacji o dokumentacji pracownikowi przez pracodawcę (wejście w życie 1.1.2019 r.).

Ponadto w publikacji komentowane są planowane zmiany legislacyjne dotyczące:

zmian w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Druk Sejmowy Nr 2088), która dotyczy przyznaniu pracownikowi pracującemu w niedziele, dodatkowych dni wolnych od pracy (wejście w życie 1.1.2018 r.);
zmian w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 2215), która dotyczy organizacji czasu pracy kobiet w ciąży powikłanej, rodziców dziecka niepełnosprawnego lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez wprowadzenie możliwości wykonywania pracy w formie telepracy oraz wprowadzenie elastycznych form organizacji czasu pracy na wniosek wiążący pracodawcę (wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia);
zmian w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 1933), która dotyczy m.in. regulacji sytuacji gdy nie będzie możliwe uzgodnienie stanowiska przez wszystkie działające u pracodawcy zakładowe organizacje związkowe oraz rozszerzenie grona podmiotów mogących przystąpić do układu o emerytów i rencistów (wejście w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia).
Komentarz stanowi nieodzowną pomoc w codziennej pracy sędziów sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokatów i radców prawnych, pracodawców, specjalistów do spraw BHP, społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli związków zawodowych, a także studentów chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy.

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!
Inne pozycje tego autora
Książka Kodeks pracy. Tom I. Komentarz do artykułów 1-189. Kodeks pracy. Tom II. Komentarz do artykułów 190-305 - pakiet w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks pracy. Tom I. Komentarz do artykułów 1-189. Kodeks pracy. Tom II. Komentarz do artykułów 190-305 - pakiet
Kodeks pracy. Tom I. Komentarz do artykułów 1-189. Kodeks pracy. Tom II. Komentarz do artykułów 190-305 - pakiet Autor: prof. dr hab. Andrzej M...
Cena: 332,00zł
Książka Eksterytorialne stosunki pracy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Eksterytorialne stosunki pracy
„Eksterytorialne stosunki pracy” to monografia prezentująca kształtowanie praw i obowiązków pracowników organizacji międzynarodowych oraz ...
Cena: 115,00zł
Książka Polskie prawo pracy. Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Polskie prawo pracy. Wydanie 4
Polskie prawo pracy Andrzeja Mariana Świątkowskiego jest nowocześnie napisanym podręcznikiem. Autor - doświadczony teoretyk i praktyk prawa pracy - ob...
Cena: 469,00zł
Książka Prawo pracy Unii Europejskiej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo pracy Unii Europejskiej
Książka „Prawo pracy Unii Europejskiej” zawiera pogłębioną analizę norm prawa pracy stanowionych przez instytucje unijne (Parlament Europe...
Cena: 101,00zł
... jest pusty