Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Sąd polubowny (arbitrażowy). Regulacje prawne Unii Europejskiej w sprawach transgranicznych. Komentarz 2013. Wydanie 5

Książka Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Sąd polubowny (arbitrażowy). Regulacje prawne Unii Europejskiej w sprawach transgranicznych. Komentarz 2013. Wydanie 5 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Piasecki Kazimierz


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  5
Seria:  Duże Komentarze Becka
Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  1047
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-4549-9
Do pobrania:
Cena: 249zł
Opis
Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Sąd polubowny (arbitrażowy). Regulacje prawne Unii Europejskiej w sprawach transgranicznych przedstawia problemy międzynarodowego  postępowania cywilnego przede wszystkim pod kątem potrzeb praktyków.

Komentarz składa się z dwóch części:

Część I. to komentarz omawiający art. 1096–1217 Kodeksu postępowania cywilnego. Szczegółowym komentarzem opatrzono przepisy dotyczące przebiegu postępowania sądowego, w tym zabezpieczenia kosztów procesu, pomocy prawnej oraz uznania i stwierdzenia wykonalności orzeczeń sądów lub innych organów państw obcych. Wiele miejsca poświęcono przepisom dotyczącym sądu polubownego (arbitrażowego), uwzględniając zapis na sąd polubowny, skład i właściwość sądu oraz przebieg postępowania, a także przepisy w zakresie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej.

Praca zawiera wszystkie nowelizacje przepisów komentowanej części Kodeksu postępowania cywilnego, mających miejsce od poprzedniego wydania, w tym w szczególności najnowsze zmiany wprowadzone:

-ustawą z 28.4.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 129, poz. 735) – dotyczące wprowadzenia do KPC nowych przepisów dotyczących wniosku o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej oraz wykonalności orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych;
-ustawą z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) – dotyczące rozważania przez sąd z urzędu, w każdym stanie sprawy braku jurysdykcji krajowej oraz nadania tytułu wykonawczego wyrokowi sądu polubownego lub ugodzie przed nim zawartej, których wykonalność została uprzednio stwierdzona.

Część II. komentarza dotyczy międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W tej części omawiane są następujące akty:

-rozporządzenie (WE) Nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych,
-Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych,
-rozporządzenie (WE) Nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000,
-Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu  alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny,
-rozporządzenie (WE) Nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań zobowiązań alimentacyjnych
-ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwiania sporu przed wszczęciem takiego postępowania,
-dyrektywa 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze,
-rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych,
-rozporządzenie (WE) Nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego,
-rozporządzenie (WE) Nr 1206/2001 w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych i handlowych,
-rozporządzenie Nr 1393/2007 dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1348/2000.

Elementy międzynarodowe coraz częściej pojawiają się na tle stosowania przepisów prawa, dlatego konieczna okazuje się znajomość zasad i reguł rządzących postępowaniem cywilnym w aspekcie międzynarodowym. Prezentowana publikacja wychodzi pod tym względem naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Czytelników – praktyków prawa.

W aktualnym, piątym już wydaniu komentarza, czytelnik może zapoznać się nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komentarz umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem w sprawach z udziałem czynnika międzynarodowego. Udziela jasnych i jednoznacznych odpowiedzi na pytania i wątpliwości powstające przy stosowaniu przepisów regulujących międzynarodowe postępowanie cywilne, ułatwiając ich właściwą wykładnię i praktyczne stosowanie.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i innych praktyków prawa, zwłaszcza adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych oraz aplikantów.
Inne pozycje tego autora
Książka Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 367–505. Tom II w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 367–505. Tom II
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 367–50537 tom II zawiera dokładne omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych d...
Cena: 199,00zł
Książka Wyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych
Księgarnia poleca: Wyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych ...
Cena: 98,00zł
Książka Zarys sądowego prawa procesowego Unii Europejskiej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zarys sądowego prawa procesowego Unii Europejskiej
Wydanie 1 Autorzy: Kazimierz Piasecki Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA , 2009 Oprawa: oprawa twarda , Format: A5 , s. 56...
Cena: 99,00zł
Książka Prawo małżeńskie w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo małżeńskie
Prawo małżeńskie to pierwsze na rynku księgarskim opracowanie tej istotnej tematyki. Uniwersalne zjawisko stosunków między mężczyznami a kobietami...
Cena: 62,00zł
Książka e-Matematyka wspomagająca ekonomię w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
e-Matematyka wspomagająca ekonomię
e-Matematyka wspomagająca ekonomię
Cena: 65,00zł
... jest pusty