Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz 2015 do art. 730–1088 Wydanie 6

Książka Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz 2015 do art. 730–1088 Wydanie 6 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Marciniak Andrzej, Piasecki Kazimierz


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  6
Seria:  Duże Komentarze Becka
Rok wydania:  

2015


Ilość stron:  1044
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-6955-6
Do pobrania:
Cena: 245zł
Nakład wyczerpany
Opis
KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 730–1088 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego, tj.:

    zabezpieczenia roszczeń pieniężnych oraz innych wypadków zabezpieczenia,
    przepisów ogólnych dotyczących postępowania egzekucyjnego (organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności, tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności, zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty, zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych, wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych, zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych, wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne, zawieszenie i umorzenie postępowania, ograniczenia egzekucji oraz powództwa przeciwegzekucyjne),
    egzekucji świadczeń pieniężnych (egzekucja z ruchomości, egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z rachunków bankowych, egzekucja z innych wierzytelności, egzekucja z innych praw majątkowych, wyjawienie majątku, egzekucja z nieruchomości, uproszczona egzekucja z nieruchomości, egzekucja ze statków morskich oraz podział sumy uzyskanej z egzekucji),
    przepisów szczególnych o egzekucji (egzekucja świadczeń niepieniężnych, przepisy szczególne o egzekucji z udziałem skarbu państwa oraz przedsiębiorców, egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej oraz egzekucja świadczeń alimentacyjnych).

NAJBARDZIEJ AKTUALNY STAN PRAWNY

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany do KPC, wprowadzone m.in. przez:

    ustawę z 20.3.2015 r. o zmianie ustawy – kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 539), która dotyczy ograniczenia osobistej odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe w przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania, która wchodzi w życie 18.10.2015 r.,
    ustawę z 15.1.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218), która dotyczy wprowadzenia podstaw realizacji pierwszego etapu dalszej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego, polegającego na wprowadzeniu obowiązku inicjowania tego postępowania drogą elektroniczną, która wchodzi z życie 18.11.2015 r.,
    ustawę z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3524), która dotyczy braku możliwości możliwości wyłączenia spod egzekucji środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, o których mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z 20.4.2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, która wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia,
    ustawę z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy Nr 3104), która dotyczy rezygnacji z obowiązkowego ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w sytuacji braku porozumienia co do sposobu jej wykonywania. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia albo gdy nie będzie ono zgodne z dobrem dziecka, sąd mając na względzie jego dobro powinien rozważyć pozostawienie obu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej, która wchodzi z życie 30 dni od dnia ogłoszenia,
    ustawę z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978), która dotyczy wprowadzenia skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji, która wchodzi w życie 1.1.2016 r.,
    ustawę z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2678), która dotyczy zliberalizowania przepisów o formie czynności prawnych i nowego ujęcia dokumentu w postępowaniu cywilnym, zwiększenia dostępu do sądu przez poszerzenie katalogu spraw, które będą rozpoznawane w postępowaniach elektronicznych oraz stworzenia możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych, także w tradycyjnych postępowaniach cywilnych, która wchodzi w życie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZMIANA SKŁADU AUTORSKIEGO

Zmieniony został skład autorski – Autorami komentarza są przede wszystkim praktycy – sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego, sędziowie sądu okręgowego i rejonowego, radcowie prawni, adwokaci, notariusze, a także wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Śląskiego.

W składzie autorskim pojawili się: SSN Katarzyna Gonera, SSN Jan Górowski, SSA dr Michał Kłos, SSO dr Andrzej Stempniak, SSR dr Krystian Markiewicz, SNSA dr Arkadiusz Cudak, prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła, prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki, dr hab. Monika Michalska-Marciniak, dr Agnieszka Laskowska-Hulisz, dr Robert Kulski oraz dr Monika Rejdak.

SZEROKIE GRONO ODBIORCÓW

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla profesjonalistów: sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych. Będzie on również użyteczny dla prawników: aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i prokuratorskich, studentów i absolwentów studiów prawniczych, ale również dla osób prywatnych, borykających się z problemami postępowania cywilnego.

PRAKTYCZNE PODEJŚĆIE DO TEMATU

Gwarancją praktyczności są Autorzy, którzy łącząc swoją wieloletnią praktykę zawodową oraz pracę naukową przedstawiają w sposób zrozumiały wszystkie zagadnienia budzące jakiekolwiek wątpliwości. Ponadto, w kolejnym wydaniu komentarza czytelnik może zapoznać się z najnowszymi poglądami doktryny oraz orzecznictwem.

PRECYZYJNA NAWIGACJA WEWNĘTRZNA

W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, dokonano także istotnych zmian w sposobie prezentowania treści przez Autorów, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze. Komentarz wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną – spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura, tytuły tez, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Kodeks postępowania cywilnego Tom 4 Komentarz 2017 do art. 1096–1217 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania cywilnego Tom 4 Komentarz 2017 do art. 1096–1217
Kodeks postępowania cywilnego Tom 4 Komentarz 2017 do art. 1096–1217 Marciniak Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do art. 1096–1217 p...
Cena: 249,00zł
Książka Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 367–505. Tom II w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 367–505. Tom II
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 367–50537 tom II zawiera dokładne omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych d...
Cena: 199,00zł
Książka Wyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych
Księgarnia poleca: Wyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych ...
Cena: 98,00zł
Książka Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Sąd polubowny (arbitrażowy). Regulacje prawne Unii Europejskiej w sprawach transgranicznych. Komentarz 2013. Wydanie 5 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Sąd polubowny (arbitrażowy). Regulacje prawne Unii Europejskiej w sprawach transgranicznych. Komentarz 2013. Wydanie 5
Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Sąd polubowny (arbitrażowy). Regulacje prawne Unii ...
Cena: 249,00zł
Książka Zarys sądowego prawa procesowego Unii Europejskiej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zarys sądowego prawa procesowego Unii Europejskiej
Wydanie 1 Autorzy: Kazimierz Piasecki Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA , 2009 Oprawa: oprawa twarda , Format: A5 , s. 56...
Cena: 99,00zł
Książka Prawo małżeńskie w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo małżeńskie
Prawo małżeńskie to pierwsze na rynku księgarskim opracowanie tej istotnej tematyki. Uniwersalne zjawisko stosunków między mężczyznami a kobietami...
Cena: 62,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Kodeks cywilny Tom 2 Komentarz 2016 do art. 450-1088 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny Tom 2 Komentarz 2016 do art. 450-1088
Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. ...
Cena: 289,00zł
Książka Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-352 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-352
Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. ...
Cena: 289,00zł
Książka Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz 2016 do art. 1–366 Wydanie 7 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz 2016 do art. 1–366 Wydanie 7
KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERIIKodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–366. Tom I zawiera szczegółowe omówienie przepisów doty...
Cena: 249,00zł
Książka Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz 2016 do art. 367–729 Wydanie 7 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz 2016 do art. 367–729 Wydanie 7
KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERIIKodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 367–729 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotycząc...
Cena: 249,00zł
Książka Kodeks karny Część ogólna Tom 2 Komentarz 2015 do art. 32-116 Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks karny Część ogólna Tom 2 Komentarz 2015 do art. 32-116 Wydanie 3
Nowelizacja Prawa karnego 2015Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz, wyd. 3 z serii Duże Komentarze Becka to pozycja, która przedstawia Czytel...
Cena: 289,00zł
Książka Kodeks karny Część ogólna Tom 1 Komentarz 2015 Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks karny Część ogólna Tom 1 Komentarz 2015 Wydanie 3
Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-31, wyd. 3 z serii Duże Komentarze Becka przedstawia konstytucyjne uwarunkowania odpowiedzialno...
Cena: 232,00zł
... jest pusty