Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks postępowania cywilnego. Tom 1. Komentarz 2012 do artykułów 1-729

Książka Kodeks postępowania cywilnego. Tom 1. Komentarz 2012 do artykułów 1-729 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Góra-Błaszczykowska Agnieszka


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  KOMENTARZE KOMPAKTOWE
Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  1642
Oprawa:  miękka
ISBN:  
978-83-255-3885-9
Do pobrania:
Cena: 209zł
Nakład wyczerpany
Opis
Nowa seria Komentarze Kompaktowe to:
-Praktyczne opracowanie tematu.
-Prosty i przejrzysty przekaz często bardzo skomplikowanych instytucji i zagadnień.
-Syntetyczna doskonałość oraz kompaktowość z jednej strony, z drugiej zaś wyczerpujące odpowiedzi na zawiłe pytania i rozwiązanie konkretnych problemów.
-Precyzyjna nawigacja wewnętrzna.
-Autorzy praktycy.
-Dostęp do aktów prawnych on-line Systemu Informacji Prawnej Legalis.

Komentarz umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach cywilnych.

Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.:
-przepisów ogólnych dot. postępowania cywilnego,
-właściwości sądu,
-wyłączenia sędziego,
-stron w postępowaniu sądowym,
-kosztów procesowych,
-terminów w postępowaniu cywilnym,
-mediacji i postępowania pojednawczego,
-dowodów,
-środków odwoławczych,
-postępowań odrębnych,
-postępowania nieprocesowego.

Ponadto Czytelnik może zapoznać się z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany KPC, w tym:

Nowelę z 16.9.2011 r., która m.in. uchyla przepisy o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych; ogranicza możliwość składania pism przygotowawczych poprzez umożliwienie przewodniczącemu oznaczenia porządku ich składania, terminu, w którym należy je złożyć i okoliczności, które mają być wyjaśnione; umożliwia wniesienie zażalenia do SN na orzeczenie sądu II instancji uchylające wyrok sądu I instancji i przekazujące sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania; łagodzi rygory wobec wniosku o udzielenie zabezpieczenia niespełniającego wymogów formalnych; rezygnuje z nowacyjnego zabezpieczenia niektórych roszczeń pieniężnych wynikających z praw własności intelektualnej; uzależnia wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia od złożenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego powstałych w wyniku tego wykonania; ograniczenie; usunęła z katalogu tytułów egzekucyjnych wyroku sądu polubownego oraz ugody zawartej przed mediatorem; wprowadza nowe sposoby zabezpieczenia w postępowaniu egzekucyjnym przez możliwość dokonania wpłaty na oprocentowany rachunek bankowy lub w papierach wartościowych czy zmienia stawki grzywien wymierzanych przez organy egzekucyjne; zmiany weszły w życie 3.5.2012 r.

Nowelę z 13.7.2012 r., która zmienia krąg podmiotów, od decyzji których można wnieść odwołanie do sądu właściwego miejscowo; zmiana weszła w życie 8.9.2012 r.

Nowelę z 23.11.2012 r., która liberalizuje rynek usług pocztowych, czyli stwarza prawną możliwość doręczania pism za pośrednictwem dowolnego operatora publicznego; zmiany te weszły w życie 1.1.2013 r.

Nowelę z 22.3.2013 r. (Druk sejmowy Nr 988), która dotyczy m.in. postępowania elektronicznego oraz treści pisma procesowego.
 
Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu teoretycznych oraz praktycznych wskazówek co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych.

Publikacje stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych - adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Zasada równości stron w procesie cywilnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zasada równości stron w procesie cywilnym
Autor: dr Agnieszka Góra-Błaszczykowska rok: 2008, stron : 444 cena: 69 zł Niniejsza monografia poświęcona jest ...
Cena: 69,00zł
Książka Środki zaskarżenia. Art. 367-424 KPC w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Środki zaskarżenia. Art. 367-424 KPC
Wydanie: 2 Autor: dr Agnieszka Góra-Błaszczykowska Rok wydania: 2009 Ilość stron: 510 Seria: Krótkie Komentarze Becka Cena: 89,00 zł ...
Cena: 89,00zł
Książka Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz 2014 do art. 367-424 KPC w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz 2014 do art. 367-424 KPC
Seria Komentarze & Linia orzecznicza to zbiór publikacji praktycznych - profesjonalnie, a jednocześnie w przystępny sposób - objaśniających stosow...
Cena: 125,00zł
Książka Orzeczenia w procesie cywilnym. Komentarz do art. 316–366 KPC w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Orzeczenia w procesie cywilnym. Komentarz do art. 316–366 KPC
Komentarz prezentuje całościowo problematykę związaną z orzeczeniami w postępowaniu cywilnym. Publikacja dostarcza wielu praktycznych wskazówek umożli...
Cena: 109,00zł
Książka Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz 2016 do art. 1-729 Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz 2016 do art. 1-729 Wydanie 2
Komentarz uwzględnia stan prawny na listopad 2016 r. oraz – jako pierwszy na rynku – szczegółowo omawia zmiany wchodzące w życie w 2016 r....
Cena: 249,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Kodeks cywilny. Komentarz 2013. Wydanie 5 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny. Komentarz 2013. Wydanie 5
Kodeks cywilny. Komentarz 2013. Wydanie 5 wydawnictwa CH BECK pod red. prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zb...
Cena: 295,00zł
... jest pusty