Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2014. Tom 4. Artykuły 730-1088. Wydanie 2

Książka Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2014. Tom 4. Artykuły 730-1088. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Ciepła Helena, Dolecki Henryk, Wiśniewski Tadeusz, Zawistowski Dariusz, Żyznowski Tadeusz


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  2
Seria:  DUŻE KOMENTARZE LEX
Rok wydania:  

2014


Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  
978-83-264-4431-9
Cena: 185zł
Nakład wyczerpany
Opis
Drugie wydanie komentarza do ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, pod redakcją naukową dr hab. Henryka Doleckiego i prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego, obejmuje omówienie przepisów dotyczących postępowania zabezpieczającego (artykuły 730-757) oraz zagadnień związanych z postępowaniem egzekucyjnym (artykuły 758-1088). Uwzględnia wszystkie zmiany w kodeksie, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2011 r.

Autorzy - wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej - w sposób kompletny i szczegółowy omawiają m.in.:
-tryb i zasady udzielania zabezpieczenia,
-wymogi formalne i treść wniosku o udzielnie zabezpieczenia,
-sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,

Wiele uwagi poświęcono przepisom regulującym postępowanie egzekucyjne, poczynając od przepisów ogólnych, organów egzekucyjnych i ich właściwości, tytułów egzekucyjnych, wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego, a kończąc na całościowym przedstawieniu rodzajów i sposobów egzekucji sądowej.

Komentowane zagadnienia zostały mocno osadzone w judykaturze. Poglądy doktryny przedstawiane są szeroko, z zaznaczeniem kwestii budzących kontrowersje. Autorzy, postrzegając omawiane instytucje przez pryzmat potrzeb cywilistycznej praktyki prawniczej, nie poprzestają jednak tylko na ukazywaniu problemów, ale poszukują właściwej interpretacji przepisów i proponują możliwe rozwiązania.

Helena Ciepła - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz szkolenia aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; autorka i współautorka wielu publikacji, m.in. komentarzy do kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dr hab. Henryk Dolecki - profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji KPSW; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest autorem licznych publikacji - monografii, rozpraw, artykułów, glos, recenzji - z dziedziny procedury cywilnej, prawa cywilnego i rodzinnego, a także procedury administracyjnej, m.in. monografii Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej (1983), Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym (1998) i podręcznika Postępowanie cywilne. Zarys wykładu (2003, 2005, 2007, 2011, 2013). Należy do Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski - profesor zwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego ALK; sędzia Sądu Najwyższego; członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz redakcji "Orzecznictwa Sądów Polskich". Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i glos oraz kilku książek z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, m.in. Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym (1996), Postępowanie w sprawach gospodarczych (1997), Prawo zatrzymania w kodeksie cywilnym (1999), Umowa agencyjna według kodeksu cywilnego (2001), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, t. 7 (2007), Przebieg procesu cywilnego (2013), System Prawa Procesowego Cywilnego, t. III, Środki zaskarżenia (2013) oraz wielokrotnie wznawianego Komentarza do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1 i 2.

Dariusz Zawistowski - sędzia z długoletnim stażem zawodowym, od 2006 r. sędzia Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej; specjalista w dziedzinie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego; współautor dwóch komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Postępowanie cywilne Zarys wykładu Wydanie 6 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie cywilne Zarys wykładu Wydanie 6
Stan prawny: 15 sierpnia 2015 r.,W podręczniku zostały omówione podstawowe instytucje prawa procesowego, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego wy...
Cena: 59,00zł
Książka Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. System Prawa Handlowego. Tom 7. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. System Prawa Handlowego. Tom 7. Wydanie 2
Niniejszy tom wchodzi w skład Systemu Prawa Handlowego, wydawanego pod red. naukową Profesora Stanisława Włodyki. Seria System Prawa Handlowego prezen...
Cena: 249,00zł
Książka Postępowania sądowe w sprawach gospodarczych. Tom 7 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowania sądowe w sprawach gospodarczych. Tom 7
Księgarnia poleca: Postępowania sądowe w sprawach gospodarczych. Tom 7 Autorzy: dr hab. Tadeusz Wiśniewski, dr Gerard Bieniek, dr hab. Elwir...
Cena: 199,00zł
Książka Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej
Księgarnia poleca: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej Aut...
Cena: 99,00zł
Książka Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym Pytania i odpowiedzi Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym Pytania i odpowiedzi Wydanie 2
Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotec...
Cena: 84,00zł
Książka Przebieg procesu cywilnego. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Przebieg procesu cywilnego. Wydanie 2
W drugim wydaniu opracowania Przebieg procesu cywilnego autor Tadeusz Wiśniewski uwzględnił najważniejsze - z punktu widzenia przedstawionej problemat...
Cena: 139,00zł
... jest pusty