Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2013. Tom I Artykuły 1-366. Wydanie 2

Książka Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2013. Tom I Artykuły 1-366. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Dolecki Henryk, Jakubecki Andrzej, Pogonowski Piotr, Wiśniewski Tadeusz, Zembrzuski Tadeusz, Żyznowski Tadeusz


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  2
Seria:  DUŻE KOMENTARZE LEX
Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  1180
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  
978-83-264-4118-9
Cena: 219zł
Nakład wyczerpany
Opis
Drugie wydanie komentarza, obejmującego artykuły od 1 do 366 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, pod redakcją naukową dr. hab. Henryka Doleckiego i prof. dr hab. Tadeusza Wiśniewskiego zawiera omówienie wszystkich zmian w kodeksie, które miały miejsce od czasu pierwszej edycji w 2011 r.

Autorzy - wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej i nauki-prezentują najważniejsze nowelizacje przepisów kodeksu postępowania cywilnego - w tym dotychczas największą, która weszła w życie 3 maja 2012 r. - dotyczące m.in.:

-reguł działania stron i uczestników postępowania oraz prezentacji materiału procesowego przez strony,
-wprowadzenia pojęcia organizacji pozarządowych i zasad udziału tych podmiotów w postępowaniu,
-doręczeń pism sądowych,
-wpływu ogłoszenia upadłości na tok postępowania z udziałem podmiotu, w stosunku do którego ogłoszono upadłość,
-elektronicznych pism procesowych w postępowaniu.

Komentowane zagadnienia zostały mocno osadzone w judykaturze. Poglądy doktryny przedstawiane są szeroko, z zaznaczeniem kwestii budzących kontrowersje. Autorzy postrzegając omawiane instytucje przez pryzmat potrzeb cywilistycznej praktyki prawniczej, nie poprzestają jednak tylko na ukazywaniu problemów, ale poszukują właściwej interpretacji przepisów i proponują możliwe rozwiązania.

Adresaci:
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2013. Tom I Artykuły 1-366. Wydanie 2 adresowany jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i aplikantów. Nie brak w nim również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli doktryny.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2013. Tom I Artykuły 1-366. Wydanie 2
Redakcja naukowa Henryk Dolecki i Tadeusz Wiśniewski
Tom l - artykuły 1-366
Tom II - artykuły 367-50537
Tom III - artykuły 506-729
Tom IV - artykuły 730-1088
Tom V - artykuły 1096-1217

Dr hab. Henryk Dolecki - profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest autorem licznych publikacji - monografii, rozpraw, artykułów, glos, recenzji z dziedziny procedury cywilnej, prawa cywilnego i rodzinnego, a także procedury administracyjnej, m.in. monografii: Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej (1983), Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym (1998), podręcznika Postępowanie cywilne. Zarys wykładu (2003, 2005, 2007, 2011). Należy do Stowarzyszenia Sędziów Polskich "lustitia".

Dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. nadzw. - kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbył staż naukowy na Universita degli Studi w Mediolanie. Członek zespołu ds. opracowania projektu prawa upadłościowego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, a od 2002 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej. Autor publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego, prawa upadłościowego i układowego, a także prawa handlowego.

Dr hab. Krzysztof Knoppek - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w Katedrze Postępowania Cywilnego) oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (w Katedrze Prawa Cywilnego). Przez długi czas wykonywał ponadto zawód adwokata, a przedtem - radcy prawnego. Profesor Krzysztof Knoppek, autor licznych publikacji, specjalizuje się w problemach postępowania dowodowego, środkach zaskarżenia oraz zagadnieniach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.

Piotr Pogonowski - doktor, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autor monografii i artykułów z zakresu postępowania cywilnego.

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski - profesor zwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego; sędzia Sądu Najwyższego; członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz redakcji Orzecznictwa Sądów Polskich. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, glos i kilku książek z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, m.in.: Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym (1996), Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych (1997), Prawo zatrzymania w kodeksie cywilnym (1999), Umowa agencyjna według kodeksu cywilnego (2001), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, t. 7 (2007), Przebieg procesu cywilnego (2013), oraz wielokrotnie wznawianego Komentarza do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1 i 2.

Tadeusz Zembrzuski - doktor nauk prawnych, adinkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Postępowanie cywilne Zarys wykładu Wydanie 6 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie cywilne Zarys wykładu Wydanie 6
Stan prawny: 15 sierpnia 2015 r.,W podręczniku zostały omówione podstawowe instytucje prawa procesowego, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego wy...
Cena: 59,00zł
Książka Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. System Prawa Handlowego. Tom 7. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. System Prawa Handlowego. Tom 7. Wydanie 2
Niniejszy tom wchodzi w skład Systemu Prawa Handlowego, wydawanego pod red. naukową Profesora Stanisława Włodyki. Seria System Prawa Handlowego prezen...
Cena: 249,00zł
Książka Postępowania sądowe w sprawach gospodarczych. Tom 7 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowania sądowe w sprawach gospodarczych. Tom 7
Księgarnia poleca: Postępowania sądowe w sprawach gospodarczych. Tom 7 Autorzy: dr hab. Tadeusz Wiśniewski, dr Gerard Bieniek, dr hab. Elwir...
Cena: 199,00zł
Książka Dostępność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dostępność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym
Księgarnia prawnicza: Dostępność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym Autor: Tadeusz Zembrzuski Wydawca: LexisNexis Rok: 20...
Cena: 85,00zł
Książka Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
Stan prawny na 1.08.2010 r.Niniejsze opracowanie nawiązuje w swej formie do komentarzy z okresu międzywojennego. Oprócz analizy przepisów prawa p...
Cena: 269,00zł
Książka Przebieg procesu cywilnego. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Przebieg procesu cywilnego. Wydanie 2
W drugim wydaniu opracowania Przebieg procesu cywilnego autor Tadeusz Wiśniewski uwzględnił najważniejsze - z punktu widzenia przedstawionej problemat...
Cena: 139,00zł
... jest pusty