Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2013. Tom 5 Artykuły 1096-1217. Wydanie 2

Książka Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2013. Tom 5 Artykuły 1096-1217. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Dolecki Henryk, Hrycaj Anna, Jakubecki Andrzej, Rylski Piotr, Wiśniewski Tadeusz


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  2
Seria:  DUŻE KOMENTARZE LEX
Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  568
Oprawa:  twarda z obwolutą
Format:  B5
ISBN:  
978-83-264-4413-5
Cena: 169zł
Opis
Stan prawny: 17.08.2013 r.

Drugie wydanie komentarza do ustawy - Kodeks postępowania cywilnego pod redakcją naukową dr. hab. Henryka Doleckiego i prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego obejmuje omówienie przepisów z zakresu między narodowego postępowania cywilnego oraz dotyczących postępowania przed sądem polubownym (arbitrażowym). Uwzględnia również wszystkie zmiany w kodeksie, które miały miejsce od czasu ostatnie] edycji w 2012 r.

Autorzy - wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawniczej - w sposób kompletny i szczegółowy przedstawiają m.in.:
-problematykę jurysdykcji krajowej w procesie,
-przebieg postępowania sądowego, w tym kwestie związane ze zdolnością sądową i procesową cudzoziemców, zagranicznych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, zasady pomocy prawnej, zabezpieczenia kosztów procesu,
-zasady uznania i stwierdzania wykonalności orzeczeń i ugod sądów państw obcych lub innych organów państw obcych w sprawach cywilnych, wykonalności europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich UE, wykonalności orzeczeń sądów państw U E wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń i w sprawach alimentacyjnych.

Wiele uwagi poświęcono przepisom regulującym postępowanie przed sądem polubownym, w tym zagadnieniom związanym z zapisem na sąd polubowny, rozstrzygnięciami oraz uznaniem i wykonalnością orzeczeń zapadłych przez tym sądem. Komentowane zagadnienia zostały mocno osadzone w judykaturze. Poglądy doktryny są przedstawiane szeroko, z zaznaczeniem kwestii budzących kontrowersje. Autorzy, postrzegając omawiane instytucje przez pryzmat potrzeb cywilistycznej praktyki prawniczej, nie poprzestają jednak tylko na ukazywaniu problemów, ale poszukują właściwej interpretacji przepisów i proponują możliwe rozwiązania.

Adresaci:
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2013. Tom 5 Artykuły 1096-1217. Wydanie 2 adresowany jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych i aplikantów tych zawodów prawniczych. Nie brak w nim również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli doktryny.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2013 Redakcja naukowa Henryk Dolecki i Tadeusz Wiśniewski składa się z 5 tomów:
Tom I - artykuły 1-366
Tom II - artykuły 367-50537
Tom III - artykuły 506-729
Tom IV - artykuły 730-1088
Tom V - artykuły 1096-1217

Dr hab. Henryk Dolecki - profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji KPSW; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest autorem licznych publikacji - monografii, rozpraw, artykułów, glos, recenzji - z dziedziny procedury cywilnej, prawa cywilnego i rodzinnego, a także procedury administracyjnej, m.in. monografii Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej (1983), Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym (1998) i podręcznika Postępowanie cywilne. Zarys wykładu (2003, 2005, 2007, 2011, 2013). Należy do Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Anna Hrycaj - doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Wydziału XI Gospodarczego do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto; przewodnicząca Zespołu przy Ministrze Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego; ekspert Banku Światowego oraz Komisji Europejskiej ds. międzynarodowego prawa upadłościowego; członek międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL EUROPE oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa upadłościowego, egzekucji sądowej i europejskiego prawa procesowego.

Andrzej Jakubecki - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Piotr Rylski - adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości; asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego; stypendysta Uniwersytetu w Genewie. Ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym z postępowania dowodowego, procesowego prawa cywilnego porównawczego i europejskiego prawa procesowego cywilnego.

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski - profesor zwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego ALK; sędzia Sądu Najwyższego; członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz redakcji "Orzecznictwa Sądów Polskich". Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i glos oraz kilku książek z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, m.in. Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym (1996), Postępowanie w sprawach gospodarczych (1997), Prawo zatrzymania w kodeksie cywilnym (1999), Umowa agencyjna według kodeksu cywilnego (2001), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, t. 7 (2007), Przebieg procesu cywilnego (2013), System Prawa Procesowego Cywilnego, t. III, Środki zaskarżenia (2013) oraz wielokrotnie wznawianego Komentarza do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1 i 2.
Inne pozycje tego autora
Książka Postępowanie cywilne Zarys wykładu Wydanie 6 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie cywilne Zarys wykładu Wydanie 6
Stan prawny: 15 sierpnia 2015 r.,W podręczniku zostały omówione podstawowe instytucje prawa procesowego, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego wy...
Cena: 59,00zł
Książka Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. System Prawa Handlowego. Tom 7. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. System Prawa Handlowego. Tom 7. Wydanie 2
Niniejszy tom wchodzi w skład Systemu Prawa Handlowego, wydawanego pod red. naukową Profesora Stanisława Włodyki. Seria System Prawa Handlowego prezen...
Cena: 249,00zł
Książka Postępowania sądowe w sprawach gospodarczych. Tom 7 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowania sądowe w sprawach gospodarczych. Tom 7
Księgarnia poleca: Postępowania sądowe w sprawach gospodarczych. Tom 7 Autorzy: dr hab. Tadeusz Wiśniewski, dr Gerard Bieniek, dr hab. Elwir...
Cena: 199,00zł
Książka Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
Stan prawny na 1.08.2010 r.Niniejsze opracowanie nawiązuje w swej formie do komentarzy z okresu międzywojennego. Oprócz analizy przepisów prawa p...
Cena: 269,00zł
Książka Przebieg procesu cywilnego. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Przebieg procesu cywilnego. Wydanie 2
W drugim wydaniu opracowania Przebieg procesu cywilnego autor Tadeusz Wiśniewski uwzględnił najważniejsze - z punktu widzenia przedstawionej problemat...
Cena: 139,00zł
Książka Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego
Wydanie 1 Autorzy: Piotr Rylski Seria: MONOGRAFIE Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYNA , 2009 ISBN: 978-83-7601-853-9 Oprawa: op...
Cena: 69,00zł
... jest pusty