Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2013. Tom 3 Artykuły 506-729. Wydanie 2

Książka Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz 2013. Tom 3 Artykuły 506-729. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Ciepła Helena, Dolecki Henryk, Wiśniewski Tadeusz


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  2
Seria:  DUŻE KOMENTARZE LEX
Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  588
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  
978-83-264-4146-2
Cena: 169zł
Opis
Drugie wydanie komentarza, obejmującego artykuły od 506 do 729 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, pod redakcją naukową dr. hab. Henryka Doleckiego i prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego zawiera omówienie wszystkich zmian w kodeksie, które miały miejsce od czasu pierwszej edycji w 2011 r.

Autorzy-wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej i nauki - prezentują najważniejsze nowelizacje przepisów kodeksu postępowania cywilnego, dotyczące m.in.:
-umieszczania informacji o dokonanych zapisach windykacyjnych w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku,
-wykonywania orzeczeń dotyczących kontaktów z dziećmi,
-umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Komentowane zagadnienia zostały mocno osadzone w judykaturze. Poglądy doktryny przedstawiane są szeroko, z zaznaczeniem kwestii budzących kontrowersje. Autorzy postrzegając omawiane instytucje przez pryzmat potrzeb cywilistycznej praktyki prawniczej, nie poprzestają jednak tylko na ukazywaniu problemów, ale poszukują właściwej interpretacji przepisów i proponują możliwe rozwiązania.

Adresaci:
Komentarz adresowany jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i aplikantów. Nie brak w nim również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli doktryny.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
Redakcja naukowa Henryk Dolecki i Tadeusz Wiśniewski
Tom l - artykuły 1-366
Tom II - artykuły 367-50537
Tom III - artykuły 506-729
Tom IV - artykuły 730-1088
Tom V - artykuły 1096-1217

Helena Ciepła - doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; autorka i współautorka wielu publikacji, m.in. komentarzy do kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu rodzinnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Prowadzi działalność dydaktyczną na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz szkolenia aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Dr hab. Henryk Dolecki - profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest autorem licznych publikacji - monografii, rozpraw, artykułów, glos, recenzji z dziedziny procedury cywilnej, prawa cywilnego i rodzinnego, a także procedury administracyjnej, m.in. monografii: Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej (1983), Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym (1998), podręcznika Postępowanie cywilne. Zarys wykładu (2003, 2005, 2007, 2011). Należy do Stowarzyszenia Sędziów Polskich "lustitia".

Dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. nadzw. - kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbył staż naukowy na Universita degli Studi w Mediolanie. Członek zespołu ds. opracowania projektu prawa upadłościowego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, a od 2002 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej. Autor publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego, prawa upadłościowego i układowego, a także prawa handlowego.

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski - profesor zwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego; sędzia Sądu Najwyższego; członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz redakcji Orzecznictwa Sądów Polskich. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, glos i kilku książek z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, m.in.: Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym (1996), Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych (1997), Prawo zatrzymania w kodeksie cywilnym (1999), Umowa agencyjna według kodeksu cywilnego (2001), System Prawa Handlowego. Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, t. 7 (2007), Przebieg procesu cywilnego (2013), oraz wielokrotnie wznawianego Komentarza do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1 i 2.i
Inne pozycje tego autora
Książka Postępowanie cywilne Zarys wykładu Wydanie 6 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie cywilne Zarys wykładu Wydanie 6
Stan prawny: 15 sierpnia 2015 r.,W podręczniku zostały omówione podstawowe instytucje prawa procesowego, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego wy...
Cena: 59,00zł
Książka Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. System Prawa Handlowego. Tom 7. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. System Prawa Handlowego. Tom 7. Wydanie 2
Niniejszy tom wchodzi w skład Systemu Prawa Handlowego, wydawanego pod red. naukową Profesora Stanisława Włodyki. Seria System Prawa Handlowego prezen...
Cena: 249,00zł
Książka Postępowania sądowe w sprawach gospodarczych. Tom 7 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Postępowania sądowe w sprawach gospodarczych. Tom 7
Księgarnia poleca: Postępowania sądowe w sprawach gospodarczych. Tom 7 Autorzy: dr hab. Tadeusz Wiśniewski, dr Gerard Bieniek, dr hab. Elwir...
Cena: 199,00zł
Książka Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej
Księgarnia poleca: Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej Aut...
Cena: 99,00zł
Książka Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym Pytania i odpowiedzi Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym Pytania i odpowiedzi Wydanie 2
Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotec...
Cena: 84,00zł
Książka Przebieg procesu cywilnego. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Przebieg procesu cywilnego. Wydanie 2
W drugim wydaniu opracowania Przebieg procesu cywilnego autor Tadeusz Wiśniewski uwzględnił najważniejsze - z punktu widzenia przedstawionej problemat...
Cena: 139,00zł
... jest pusty