Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków 2012 (z suplementem elektronicznym). Wydanie 2

Książka Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków 2012 (z suplementem elektronicznym). Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Klat-Wertelecka Lidia, Mudrecki Artur


Wydawnictwo:  

ODDK


Wydanie:  2
Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  812
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7804-036-1
Do pobrania:
Cena: 219zł
Nakład wyczerpany
Opis
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków 2018 już dostępny.

Grono wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki stworzyło komentarz przeznaczony w szczególny sposób dla praktyków.

W sposób jasny i obrazowy wyjaśniają arkana postępowania administracyjnego, podpowiadając najbardziej skuteczne sposoby działania, m.in.:
  • zasady wszczęcia i zawieszenia postępowania,
  • procedurę przywrócenia terminu,
  • przebieg rozprawy,
  • tryb odwołań i zażaleń, itp.
Przejrzysty układ tekstu oraz bardzo bogate orzecznictwo, glosy,przywoływana literatura oraz liczne przykłady czynią to dzieło niezbędnym na półce praktyka.

Dzięki suplementowi (format PDF) prezentowane tezy można edytować, drukować i zapisywać.

Komentarz ze stanem prawnym na marzec 2012 r.

dr hab. Lidia Klat-Wertelecka, prof. UO - Adiunkt w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Uniwersytetu Opolskiego. Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Metodologii Badań Administracyjno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UO. Kierownik Studium Podyplomowego Egzekucji Administracyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca na podyplomowych studiach administracji publicznej, samorządu terytorialnego, egzekucji administracyjnej, prawa gospodarki nieruchomościami, prowadzonych w UWr. i UO. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucji administracyjnej, postępowania sądowoadministracyjnego oraz  prawa samorządu terytorialnego.

dr Artur Mudrecki - Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor ponad 40 publikacji, w tym współautor komentarza do podatku dochodowego od osób prawnych.
prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski – profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, ekspert władz państwowych w kraju (komisje parlamentarne, Rada ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP, Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej) i za granicą (Rada Doradcza przy Ministrze Komunikacji, Budownictwa i Mieszkalnictwa Niemiec). Członek znaczących, krajowych i międzynarodowych, gremiów naukowych (Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Niemiecka Akademia Badań Przestrzennych i Planowania Krajowego). Autor blisko 200 publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii i podręczników akademickich oraz komentarzy.

dr Waldemar Bochenek – radca prawny, adiunkt Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy.

dr Krzysztof Jaroszyński – adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej, współautor komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

dr Elżbieta Klat-Górska – adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Studium Podyplomowego Prawa Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Wrocławskiego. Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa obrotu nieruchomościami rolnymi, prawa spółdzielczego, prawa zagospodarowania przestrzennego i procedury administracyjnej.

mgr Bogusław Moraczewski – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykładowca postępowania administracyjnego na uczelniach prawniczych i kursach doskonalenia zawodowego, specjalizujący się w prawie budowlanym.

dr Krzysztof Sobieralski – adiunkt w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego.

mgr Aleksandra Wrzesińska-Nowacka – autorka od 2002 r. jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekała początkowo w Ośrodku Zamiejscowym NSA w Łodzi, następnie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, a od 1 maja 2008 r. orzeka w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Izbie Finansowej, zajmując się problematyką podatków dochodowych, lokalnych, od spadków i darowizn. W latach 1989-2002 była sędzią sądu powszechnego, orzekała w sprawach gospodarczych.
Recenzja do poprzedniego wydania:

O administracji z przykładami


Prace zbiorowe recenzować trudno, bo każdy autor pisze inaczej i o uogólnienia niełatwo. Tak też jest w przypadku komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego, który ukazał się niedawno nakładem wydawnictwa ODDK. Generalnie przeczytałem go z przyjemnością. (…). Zdecydowanie przeważają jednak zalety – takie jak uporządkowanie wykładu czy obfite wspieranie go orzecznictwem. Na korzyść autorów przemawia też zobrazowanie komentowanych przepisów licznymi przykładami sytuacji, o które chodzi. Umiejętność podania przykładów zamiast pustego przywoływania ustawowych formułek bardzo ułatwia czytelnikowi zorientowanie się, o co w przepisie chodzi (…).
„Rzeczpospolita”, Dobra Firma, 16 września 2008 r."
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Egzekucja administracyjna w praktyce 2013 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Egzekucja administracyjna w praktyce 2013
Komentarz, który w przystępny i praktyczny sposób wyjaśnia wszystkie elementy administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Niezbędna wiedza dla praco...
Cena: 149,00zł
Książka Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych 2014. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych 2014. Wydanie 2
Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach &#...
Cena: 105,00zł
Książka Opłaty w prawie administracyjnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Opłaty w prawie administracyjnym
Opłaty w prawie administracyjnym to pierwsze opracowanie, w którym kompleksowo omówiono temat opłat za czynności urzędowe w administracji publicznej. ...
Cena: 102,00zł
Książka Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz 2015
Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz 2015 przedstawia zagadnienia ustrojowe, materialne i procesowe gospodarki nieruchomościami. Omówiono w ...
Cena: 126,00zł
Książka Rzetelny proces podatkowy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rzetelny proces podatkowy
Stan prawny: 31 marca 2015 r.Książka zawiera kompleksową analizę i ocenę postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, głównie p...
Cena: 84,00zł
Książka Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków 2018 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków 2018
KPA Komentarz 2018 Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków 2018 to książka, gdzie wybitni eksperci, przedstawi­ciele nauki prawa...
Cena: 219,00zł
... jest pusty