Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2013. Wydanie 2

Książka Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2013. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Wierzbowski Marek, Wiktorowska Aleksandra


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Duże Komentarze Becka
Rok wydania:  

2013


Ilość stron:  1192
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-4329-7
Do pobrania:
Cena: 255zł
Opis

Stan prawny: 1 stycznia 2013 r.

W związku z licznymi zmianami, które nastąpiły od opublikowania pierwszego wydania, prezentujemy Państwu kolejne wydane cieszącego się dużą popularnością komentarza pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego oraz prof. dr hab. Aleksandry Wiktorowskiej.

Kodeks postępowania administracyjnego, regulując stosunki procesowe między stroną a organem administracji publicznej, znajduje szerokie zastosowanie w praktyce dla realizacji praw i obowiązków strony w postępowaniu administracyjnym oraz dla praworządnego funkcjonowania administracji publicznej.

Komentarz zawiera omówienie między innymi:

-najważniejszych instytucji postępowania administracyjnego, w tym: zakresu obowiązywania ustawy; zasad ogólnych; pojęć organ wyższego stopnia i organ naczelny; właściwość organów; wyłączenie pracownika, organu i członka organu kolegialnego; pozycji i uprawnień strony postępowania; doręczeń, wezwań i terminów;
-przebiegu i toku postępowania administracyjnego, w tym: wszczęcia postępowania; metryk, protokołów i adnotacji; udostępniania akt sprawy; dowodów; rozprawy; zawieszenia i umorzenia postępowania; decyzji administracyjnej; ugody; postanowienia; odwołania; zażalenia; wznowienia postępowania; uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji;
-przepisów szczególnych w sprawach ubezpieczeń społecznych;
-udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym;
-wydawania zaświadczeń;
-skarg i wniosków;
-opłat i kosztów w postępowaniu administracyjnym.

Komentarz zawiera omówienie najnowszych zmian do KPA, w tym:

-zmiany w zakresie żądania zaświadczenia i oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego (ustawa z 25.3.2011 r., Dz.U. Nr 106, poz. 622);
-wprowadzenia obowiązku prowadzenia w formie pisemnej lub elektronicznej w aktach sprawy metryki sprawy (ustawa z 15.7.2011 r., Dz.U. Nr 186, poz. 1100);
-przyznania kosztów podróży i innych należności w związku ze stawieniem się na wezwanie organu (ustawa z 31.8.2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 1101);
-zmiany wynikające ze zliberalizowania rynku usług pocztowych, czyli stworzenia organom administracji publicznej prawnej możliwości doręczania pism w postępowaniu administracyjnym za pośrednictwem dowolnego operatora publicznego (ustawa z 23.11.2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 1529);

Objaśnienia przepisów KPA oparte są na bogatej i wszechstronnej analizie prac doktryny i orzeczeń sądów administracyjnych obu instancji. W Komentarzu powołano i przeanalizowano również wiodące dla postępowania administracyjnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Publikacja skierowana jest do pracowników organów administracji publicznej,  pełnomocników stron w postępowaniu administracyjnym, sędziów sądów administracyjnych i sądów powszechnych, a także pracowników naukowych, studentów i absolwentów wydziałów prawa i administracji, jak i wszystkich osób zainteresowanych postępowaniem administracyjnym.

Inne pozycje tego autora
Książka Prawo administracyjne Wydanie 12 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo administracyjne Wydanie 12
Stan prawny: 1 czerwca 2015 r.Prawo administracyjne pod redakcją profesora Marka Wierzbowskiego obejmuje niemal całość problematyki prawa administracy...
Cena: 67,00zł
Książka Prezes urzędu transportu kolejowego. Zagadnienia administracyjnoprawne w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prezes urzędu transportu kolejowego. Zagadnienia administracyjnoprawne
Stan prawny: 1.08.2013 r.Prezentowana monografia Prezes urzędu transportu kolejowego. Zagadnienia administracyjnoprawne jest pierwszym w Polsce opraco...
Cena: 85,00zł
Książka Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz 2014 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz 2014
Komentowana ustawa stanowi najważniejszy akt prawny dla funkcjonowania transportu kolejowego. Określa ona: zasady korzystania z infrastruktury kolejow...
Cena: 159,00zł
Książka Prawo rynku kapitałowego. Komentarz 2014. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo rynku kapitałowego. Komentarz 2014. Wydanie 2
Prawo rynku kapitałowego. Komentarz 2014. Wydanie 2 z zawiera stan prawny na dzień 10.5.2014 r. Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, autorstwa wybitne...
Cena: 289,00zł
Książka Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2017 Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2017 Wydanie 3
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2017 Hauser Wierzbowski Najnowszy Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego pod redakcją zna...
Cena: 295,00zł
Książka Ustawa o obligacjach Komentarz 2015 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o obligacjach Komentarz 2015
Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji nieskarbowych, jest ustawa o obligacjach. Ustawa z 15....
Cena: 209,00zł
... jest pusty