Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks karny skarbowy Komentarz 2017 Wydanie 3

Książka Kodeks karny skarbowy Komentarz 2017 Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Wilk Leszek, Zagrodnik Jarosław


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  3
Seria:  Komentarze Becka
Rok wydania:  

2017


Ilość stron:  1104
ISBN:  
978-83-255-8512-9
Do pobrania:
Cena: 235zł
Opis
Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie,  uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Niniejsza pozycja w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się Czytelnikowi z kwestiami dotyczącymi m.in.:
    przestępstw i wykroczeń skarbowych, w tym przestępstw przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, obrotowi dewizowemu oraz przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych;
    postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
    postępowania wykonawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Prezentowane 3. wydanie Komentarza uwzględnia i szczegółowo prezentuje wszelkie zmiany ustawodawcze, które ukazały się, a także nadal są przedmiotem procedowania w Parlamencie, od poprzedniego wydania. Wśród nich warto wymienić ustawę o administracji podatkowej z 10.7.2015 r. (Dz.U. z 2015, poz. 1269), wchodzące w życie 1.1.2017 r. Wśród nich należy wskazać:

    zmiany w zakresie katalogu organów dochodzenia;
    uporządkowanie organów dochodzenia dokonujących czynności,
    nowe regulacje dotyczące organów postępowania wykonawczego oraz organów wykonujących zabezpieczenie majątkowe.

Komentarz uwzględnia również zmiany zawarte w przepisach wprowadzających ustawę – Prawo o prokuraturze z 28.1.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 178), wchodząca w życie 4.4.2016 r. Wśród nich warto wymienić m.in.:

    dotyczące wykroczeń skarbowych podlegających właściwości sądów wojskowych,
    wskazujące oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przed wojskowym sądem garnizonowym lub w sprawach o przestępstwa skarbowe przed wojskowym sądem okręgowym.

Pozycja stanowi także omówienie zmian na mocy ustawy z 11.3.2016 r. (Dz.U. poz. 437), wchodzących w życie 15.4.2016 r., które dotyczą np.:

    czynności końcowych zapoznania się stron z materiałem postępowania przygotowawczego;
    uzależnienia wniosku o skazanie bez rozprawy od uiszczenia wymagalnej należności publicznoprawnej.

W niniejszym wydaniu  uwzględniono także  fundamentalne zmiany, które znajdują się ustawie z 22.6.2016r.  o zmianie ustawy -  Prawo celne, dostosowującej polskie prawo do Unijnego Kodeksu Celnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1228), wchodzące w życie 20.8.2016 r. Jako najważniejsze należy wymienić m.in.:

    wykreślenie z katalogu pojęć z art. 53 § 32 instytucji składu wolnocłowego,
    bezpośrednie odwołanie do art. 215 Unijnego Kodeksu Celnego dotyczącego zamknięcia procedury specjalnej w przepisie mówiącym o procedurze odprawy czasowej towaru.

W prezentowanej pozycji przedstawiono również projektowane zmiany (obecnie na etapie prac ministerialnych), przewidujące możliwość przepadku  składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa, które służyło lub było przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego -   w razie skazania za przestępstwo skarbowe, powodujące uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości.

Komentarz stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności  sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych a także pracowników urzędów skarbowych i  celnych, oraz stanowi nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, studentów i aplikantów zawodów prawniczych.
Inne pozycje tego autora
Książka Model interakcji postępowania przygotowawczego oraz postępowania głównego w procesie karnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Model interakcji postępowania przygotowawczego oraz postępowania głównego w procesie karnym
Publikacja stanowi w polskiej nauce procesu karnego pierwsze, kompleksowe opracowanie poświęcone układowi wzajemnych powiązań między postępowaniem prz...
Cena: 109,00zł
Książka Ochrona prawna obrotu gospodarczego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ochrona prawna obrotu gospodarczego
Niniejsza książka jest pierwszą pozycją na polskim rynku wydawniczym, która obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień związanych z ochroną prawn...
Cena: 85,00zł
Książka Prawo i proces karny skarbowy. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo i proces karny skarbowy. Wydanie 2
Książka ,,Prawo karne skarbowe\" zawiera omówienie zagadnień niezbędnych w procesach dydaktycznych studiów i aplikacji prawniczych, a jednocześnie, dz...
Cena: 85,00zł
Książka Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym
Dowód procesie karnym Autorzy książki Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym poddają analizie relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiąz...
Cena: 109,00zł
... jest pusty