Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz 2014. Wydanie 2

Książka Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz 2014. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Wilk Leszek, Zagrodnik Jarosław


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Wydanie:  2
Seria:  Komentarze Becka
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  1100
Oprawa:  twarda
ISBN:  
978-83-255-6385-1
Do pobrania:
Cena: 205zł
Nakład wyczerpany
Opis
Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie,  uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Niniejsza pozycja w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się Czytelnikowi z kwestiami dotyczącymi m.in.:
    przestępstw i wykroczeń skarbowych, w tym przestępstw przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, obrotowi dewizowemu oraz przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych;
    postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
    postępowania wykonawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Prezentowane, 2. wydanie Komentarza uwzględnia i szczegółowo prezentuje

wszelkie zmiany ustawodawcze, w tym m.in.:
    zmianę art. 106j § 1; uznano, że karalne jest takie dokonanie przekazu pieniężnego za granicę czy rozliczenia w kraju związanego z obrotem dewizowym, które odbywa się bez pośrednictwa uprawnionych podmiotów (banku, instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego czy biura usług płatniczych); zmiana obowiązuje od 7.10.2013 r.;
    zmianę art. 134 § 5 oraz dodanie art. 133 § 3, art. 134 § 1a, art. 134a § 2; nowelizacja zobowiązała organy prowadzące postępowanie przygotowawcze karne do informowania organów podatkowych o prowadzonym przez siebie postępowaniu, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego lub powstaniem długu celnego; zmiana obowiązuje od 15.10.2013 r.;
    dodanie art. 76b ustawą, który wprowadził odpowiedzialność karną za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy, przez co wprowadza się w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot wydatków, o których mowa w przepisach o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania; zmiana obowiązuje od 23.11.2013 r.
    zmiany, które będą obowiązywać od 1.7.2015 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247), dotyczące:
    przemodelowania postępowania jurysdykcyjnego w kierunku większej kontradyktoryjności i przemodelowania postępowania przygotowawczego
    usprawnienia i przyspieszenia postępowania, dzięki stworzeniu prawnych ram szerszego wykorzystania konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego i w szerszym zakresie wykorzystaniu idei sprawiedliwości naprawczej;
    usunięcia "fasadowości" postępowania;
    ukształtowania na nowo podstaw stosowania środków zapobiegawczych;
    ograniczenia przewlekłości postępowania;
    odciążenia sędziów, prezesów sądów i przewodniczących wydziałów
    uzyskania pełnej zgodności rozwiązań kodeksowych ze standardami orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Model interakcji postępowania przygotowawczego oraz postępowania głównego w procesie karnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Model interakcji postępowania przygotowawczego oraz postępowania głównego w procesie karnym
Publikacja stanowi w polskiej nauce procesu karnego pierwsze, kompleksowe opracowanie poświęcone układowi wzajemnych powiązań między postępowaniem prz...
Cena: 109,00zł
Książka Ochrona prawna obrotu gospodarczego w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ochrona prawna obrotu gospodarczego
Niniejsza książka jest pierwszą pozycją na polskim rynku wydawniczym, która obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień związanych z ochroną prawn...
Cena: 85,00zł
Książka Prawo i proces karny skarbowy. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo i proces karny skarbowy. Wydanie 2
Książka ,,Prawo karne skarbowe\" zawiera omówienie zagadnień niezbędnych w procesach dydaktycznych studiów i aplikacji prawniczych, a jednocześnie, dz...
Cena: 85,00zł
Książka Kodeks karny skarbowy Komentarz 2017 Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks karny skarbowy Komentarz 2017 Wydanie 3
Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce prob...
Cena: 235,00zł
Książka Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym
Dowód procesie karnym Autorzy książki Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym poddają analizie relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiąz...
Cena: 109,00zł
... jest pusty