Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks drogowy komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK Wydanie 8

Książka Kodeks drogowy komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK Wydanie 8 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Soboń Stanisław


Wydawnictwo:  

Grupa Image


Wydanie:  8
Rok wydania:  

2016


Ilość stron:  1176
ISBN:  
9788364917035
Cena: 135zł
Opis

Prawo o ruchu drogowym Komentarz

Kodeks drogowy. Komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK w wydaniu VIII według stanu prawnego na dzień 1 lutego 2016 r. składa się tradycyjnie z trzech części.

W części I zostały uwzględnione zmiany w prawie o ruchu drogowym wprowadzone kolejnymi 16 nowelami (LLXIII – LLXXVIII) ogłoszonymi po wydaniu VII.

Wśród licznych zmian należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy wprowadzające:
- zaostrzoną odpowiedzialność kierujących pojazdami za jazdę po spożyciu alkoholu lub narkotyków w P.r.d., u.k.p., k.k., k.k.w. i k.w. (m. in. przewidujących obowiązek wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową, przeprowadzania dodatkowych badań technicznych tego pojazdu oraz odpowiedniego ich dokumentowania),
- szczególną odpowiedzialność za jazdę z prędkością przekraczającą prędkość dopuszczalną na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h,
- rozszerzenie możliwości zatrzymania prawa jazdy oraz cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami (m. in. w razie popełnienia w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzech wskazanych wykroczeń, przekroczenia prędkości dopuszczalnej na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h, przewozu większej liczby osób niż wynika to z dowodu rejestracyjnego, stwierdzenia braku dokumentu potwierdzającego wyposażenie pojazdu w blokadę alkoholową),
- nową regulację dotyczącą obowiązku używania pasów bezpieczeństwa, fotelików bezpieczeństwa dla dzieci i innych urządzeń do przewozu dzieci,
- ułatwienia w rejestracji pojazdów,
- reformę zasad funkcjonowania centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców (m. in. rozszerzenie zakresu danych uwzględnianych w ewidencjach, określenie nowych warunków ich udostępniania i odpłatności z tego tytułu, konkretyzacja i dostosowanie niektórych przepisów w kontekście przesunięcia terminu wejścia w życie przepisów u.k.p. dotyczących młodych kierowców, systemu punktowego za naruszenie przepisów ruchu drogowego oraz funkcjonowania tych ewidencji z 4 stycznia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. oraz zmian kompetencyjnych),
- prowadzenie stacji kontroli pojazdów przez podmioty niebędące przedsiębiorstwami,
- pozbawienie straży gminnych możliwości kontroli prędkości za pomocą urządzeń rejestrujących,
- odroczenie terminu wejścia w życie zreformowanych zasad dotyczących funkcjonowania centralnej ewidencji pojazdów i kierowców z 4 stycznia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r.

W części II zostały uwzględnione nowe zasady stosowania niektórych tabliczek umieszczanych pod znakami, zwłaszcza z napisem „ Nie dotyczy”, oraz nowe znaki i sygnały świetlne oraz przepisy konkretyzujące zachowanie niektórych uczestników ruchu drogowego. Zmiany te w istotnym zakresie dotyczą również kierujących rowerami.
... jest pusty