Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks cywilny. Komentarz 2014. Część ogólna. Wydanie 2

Książka Kodeks cywilny. Komentarz 2014. Część ogólna. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Katner Wojciech, Księżak Paweł, Promińska Urszula, Pyziak-Szafnicka Małgorzata, Serwach Małgorzata, Wojewoda Michał


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  2
Seria:  DUŻE KOMENTARZE LEX
Rok wydania:  

20014


Ilość stron:  1252
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  
978-83-264-3281-1
Cena: 199zł
Nakład wyczerpany
Opis
Stan prawny: 05.05.2014 r.

kodeks cywilny. Komentarz 2014. Część ogólna. Wydanie 2 zawiera kompleksowe omówienie przepisów pierwszej księgi kodeksu cywilnego - regulacji o podstawowym znaczeniu dla całego systemu prawa. Prezentuje orzecznictwo i poglądy doktryny prawa dotyczące m.in. podmiotów prawa, ochrony dóbr osobistych, przedmiotu stosunku prawnego, czynności prawnych i dochodzenia roszczeń. Autorzy - pracownicy naukowi wykonujący jednocześnie różne zawody prawnicze - w poszukiwaniu właściwej interpretacji poszczególnych przepisów ukazują ewolucję regulacji ustawowej i towarzyszące jej zmiany zapatrywań, zachodzące zarówno w judykaturze, jak i nauce. Starają się znaleźć równowagę między potrzebami praktyki a założeniami teoretycznymi, które leżą u podstaw każdej instytucji. W konsekwencji, komentarz - o solidnej podbudowie naukowej - jest opracowaniem w pełni przydatnym dla prawników, czego dowodzi wielkie zainteresowanie towarzyszące ukazaniu się pierwszego wydania publikacji. Obecne, drugie wydanie uwzględnia rozwój orzecznictwa i nauki prawa cywilnego ostatnich lat. Przedstawione przez autorów poglądy będą użyteczne dla praktyki stosowania prawa.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, w tym sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i aplikantów zawodów prawniczych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa cywilnego.

dr Beata Giesen - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

dr hab. Wojciech J. Katner - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie kieruje Katedrą Prawa Gospodarczzego i Handlowego. Od 1992 r. wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawnej ochrony środowiska, w tym kilku monografii, m. in. "Przeniesienie własności ruchomości w prawie polskim" (1988), "Umowa nabycia własności ruchomości" (1992). Współautor podręcznika "Prawo umów w obrocie gospodarczym" (1993) oraz Białej Księgi (1995) dotyczącej standaryzacji umów w prawie polskim na tle prawa europejskiego. Od 1993 r. przewodniczący Polish Fulbright Alumni Association.

Paweł Księżak - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Międzynarodowego Obrotu Cywilnego w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ; radca prawny. Specjalizuje się w prawie spadkowym i rzeczowym, zagadnieniach ochrony dóbr osobistych i bezpodstawnego wzbogacenia. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Prof. zw. dr hab. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

dr Rafał Majda - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

Dr Ewa Michniewicz-Broda - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

prof. dr hab. Tomasz Pajor - adwokat, wybitny znawca prawa cywilnego, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, wychowawca wielu pokoleń młodych prawników.

Urszula Promińska - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Prawa Własności Przemysłowej w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ. Wykłada prawo handlowe i gospodarcze oraz prawo własności przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, a także prawo spółek handlowych i prawo znaków towarowych na studiach podyplomowych prowadzonych na tym Wydziale oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek i prawa znaków towarowych.

Małgorzata Pyziak-Szafnicka - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Francois Rabelais w Tours. Pełniła funkcję prodziekana, a w latach 2008-2011 dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ. W latach 2006-2010 była członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. Do 2011 r. była przedstawicielką Polski w Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego w Strasburgu. Od 2011 r. jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym przede wszystkim prawa zobowiązań.

Wojciech Robaczyński - doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; doradca w Najwyższej Izbie Kontroli; od 2009 r. zastępca przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych; autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa publicznego.

Małgorzata Serwach - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego.

Dr Zbigniew Świderski - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

Dr Michał Wojewoda - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz radca prawny. Absolwent UŁ (1997) oraz Uniwersytetu w Edynburgu (LL.M. 1998). Ukończył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski (2001). Rozprawę doktorską obronił w 2005 r. Autor kilkunastu publikacji, w tym w języku angielskim. Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Autor został laureatem konkursu Złote Skrzydła Gazety Prawnej dla młodych autorów książek specjalistycznych za publikację "Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Nowa regulacja kolizyjna w konwencji rzymskiej z 1980 r."
Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Książka Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Nowa regulacja kolizyjna w konwencji rzymskiej z 1980 r. w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Nowa regulacja kolizyjna w konwencji rzymskiej z 1980 r.
Księgarnia poleca: Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Nowa regulacja kolizyjna w konwencji rzymskiej z 1980 r. Autorzy: M...
Cena: 69,00zł
Książka Prawo ubezpieczeń gospodarczych. TOM I w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo ubezpieczeń gospodarczych. TOM I
Stan prawny na 1.10.2010 r. Pierwszy tom komentarza do prawa ubezpieczeń gospodarczych zawiera omówienie przepisów ustawy o działalności ubezpiecz...
Cena: 219,00zł
Książka Prawo zobowiązań Umowy nienazwane System Prawa Prywatnego Tom 9 Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo zobowiązań Umowy nienazwane System Prawa Prywatnego Tom 9 Wydanie 2
Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa  Prywatnego. Tom 9 został poświęcony zagadnieniom prawa umów – umowom nienazwanym. ...
Cena: 295,00zł
Książka Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Nigdy jeszcze Zjazd Katedr Prawa Handlowego nie zgromadził tak wielu (prawie 300) uczestników, w tym wybitnych przedstawicieli nauki ze wszystkich...
Cena: 149,00zł
Książka Prawo zobowiązań. Część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Tom 7 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo zobowiązań. Część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Tom 7
W Tomie 7. zostały omówione umowy regulujące przeniesienie praw (sprzedaż, dostawa, zamiana, umowa offsetowa, kontraktacja, darowizna) oraz umowy ...
Cena: 269,00zł
Książka Własność przemysłowa i jej ochrona w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Własność przemysłowa i jej ochrona
Własność przemysłowa i jej ochrona to opracowanie omawiające zasadnicze kwestie związane z sytuacją prawną wynalazków, znaków towarowych, wzorów przem...
Cena: 118,00zł
... jest pusty