Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Własność i inne prawa rzeczowe. TOM II. Wydanie 2

Książka Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Własność i inne prawa rzeczowe. TOM II. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Kidyba Andrzej


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  2
Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  432
Oprawa:  twarda
Format:  A5
ISBN:  
978-83-264-4002-1
Cena: 145zł
Opis
kodeks cywilny. Komentarz 2012. Własność i inne prawa rzeczowe. TOM II. Wydanie 2 zawiera komentarz do przepisów księgi drugiej kodeksu cywilnego dotyczących prawa własności oraz innych praw rzeczowych, w tym przepisy dotyczące, m.in.:

-nabycia i utraty własności, wykonywania prawa własności,
-zasiedzenia,
-ochrony własności,
-użytkowania wieczystego,
-ograniczonych praw rzeczowych: użytkowania, zastawu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, hipoteki, służebności gruntowych, służebności osobistych, służebności przesyłu,
-posiadania.

Są to regulacje mające duże znaczenie dla praktyki obrotu prawnego.

W opracowaniu omówiono wszystkie zmiany kc, które miały miejsce od czasu ostatniego wydania z 2009 r., w tym:

-omówienie zmiany związanej z uchwaleniem nowej ustawy o timeshare z 16.9.2011 r., uchylającej art. 2701, który do 28 kwietnia 2012 r. regulował korzystanie czasowe z budynku, tzw. timeshare – szczegółowe omówienie instytucji timeshare;
-dodanie nowego przepisu wprowadzającego wymóg formy pisemnej z datą pewną dla umowy o ustanowienie zastawu zwykłego na rzeczach ruchomych
-art. 307 § 3 kc. (zmiana weszła w życie z dniem 20 lutego 2011 r.);
-zmiana zakresu zabezpieczenia zastawem zwykłym na rzeczach ruchomych oraz zmiana z zakresu zabezpieczania roszczeń o świadczenia uboczne (zmiana weszła w życie z dniem 20 lutego 2011 r.) art. 314 ;
-szczegółowe zaktualizowane omówienie przepisów dotyczących służebności przesyłu (obowiązują od 3 sierpnia 2008 r.) – art. 305(1)-305(4) kc.

Zmiany i aktualizacja komentarza wynika również z nowelizacji powoływanych przepisów pozakodeksowych, aktualizacji orzecznictwa i poglądów doktryny.

Publikacja Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Własność i inne prawa rzeczowe. TOM II. Wydanie 2 zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz poglądy doktryny.

Dr Katarzyna Anna Dadańska - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, prorektor Wyższej Szkoły Zawodowej "Oeconomicus" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, radca prawny. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy.

Dr Teresa A. Filipiak - adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowiskiej w Lublinie. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i społdzielczego.

Andrzej Kidyba - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik katedry prawa gospodarczego i handlowego uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego. ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin radcowski. autor ponad 200 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek i opracowań naukowych: wielokrotnie wznawianych komentarzy, podręczników i monografii, glos, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą, do najważniejszych zaliczyć można: pierwszy po wejściu w życie kodeksu spółek handlowych komentarz "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz", "Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia", podręcznik "Prawo handlowe", monografie: "Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego", "Legal persons" Bodies of authority", "Status prawny komandytariusza", "Atypowe spółki handlowe", "Handlowe spółki osobowe". redaktor i współautor opracowań: "Kodeks cywilny. Komentarz", "Spółka z oo w praktyce", "Aktualne umowy w obrocie gospodarczym", "Umowy gospodarcze według standardów unii europejskiej", "Ustawa o fundacjach. Komentarz" oraz wielu innych. jego praca doktorska została wyróżniona w konkursie redakcji "Państwo i Prawo" na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne, a rozprawa habilitacyjna otrzymała indywidualną nagrodę ministra edukacji narodowej, za niniejsze opracowanie "Kodeks spółek handlowych. Komentarz" t. I-II został uhonorowany Lubelską nagrodą naukową za wybitne osiągnięcia w roku 2004, zwaną Lubelskim Noblem; uznany człowiekiem roku 2006 województwa Lubelskiego przez miesięcznik "Forbes". współpracuje z wieloma ośrodkami naukowym za granicą. wykłada w Studienstiftung des Deutschen Volkes. jest konsulem honorowym Republiki Federalnej Niemiec.

Inne pozycje tego autora
Książka Handlowe spółki osobowe.Komentarz 2013. Wydanie 4 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Handlowe spółki osobowe.Komentarz 2013. Wydanie 4
Książka Handlowe spółki osobowe.Komentarz 2013. Wydanie 4 autorstwa Andrzeja Kidyby zawiera kompleksową analizę wszystkich spółek osobowych występując...
Cena: 119,00zł
Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013. Biblioteka prawa handlowego. Wydanie 3 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013. Biblioteka prawa handlowego. Wydanie 3
Stan prawny: 31.07.2013 r.Książka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013. Biblioteka prawa handlowego. Wydanie 3 stanowi kompleksowe opracowanie...
Cena: 125,00zł
Książka Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia
Księgarnia poleca: Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia Autorzy: Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - OFICYN...
Cena: 160,00zł
Książka Prawo spółek handlowych. Tom 2B w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo spółek handlowych. Tom 2B
Księgarnia poleca: Prawo spółek handlowych. Tom 2B Redakcja: prof. dr hab Stanisław Włodyka Autorzy: prof. dr hab Stanisław Włodyka, Józef F...
Cena: 229,00zł
Książka Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Część ogólna. TOM I. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Część ogólna. TOM I. Wydanie 2
Stan prawny: 1.06.2012 r. W tomie I znajduje się komentarz do Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego "Część ogólna". Obejmuje ona ...
Cena: 159,00zł
Książka Kodeks cywilny. Komentarz 2014. Zobowiązania. Część ogólna. TOM 3. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny. Komentarz 2014. Zobowiązania. Część ogólna. TOM 3. Wydanie 2
Stan prawny: 15.06.2014 r. z uwzględnieniem zmiany wynikającej z ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 ...
Cena: 169,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Część ogólna. TOM I. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny. Komentarz 2012. Część ogólna. TOM I. Wydanie 2
Stan prawny: 1.06.2012 r. W tomie I znajduje się komentarz do Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego "Część ogólna". Obejmuje ona ...
Cena: 159,00zł
Książka Kodeks cywilny. Komentarz 2014. Zobowiązania. Część ogólna. TOM 3. Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Kodeks cywilny. Komentarz 2014. Zobowiązania. Część ogólna. TOM 3. Wydanie 2
Stan prawny: 15.06.2014 r. z uwzględnieniem zmiany wynikającej z ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 ...
Cena: 169,00zł
... jest pusty