Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej

Książka Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Gos Waldemar


Wydawnictwo:  

DIFIN


Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  210
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7641-657-1
Cena: 49zł
Opis
Charakterystyczną cechą gospodarki rynkowej jest niedobór pieniądza, co powoduje, że jednostki gospodarcze poszukują różnorodnych źródeł finansowania swojej działalności. Dlatego celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na następujące pytania:

- Jakie są relacje między kapitałami, finansowaniem działalności gospodarczej, pieniądzem?
- Co oznacza finansowanie majątku oraz finansowanie działalności gospodarczej?
- Jak interpretować kapitały własne, w tym wynik finansowy oraz zobowiązania
- rezerwy na zobowiązania?
- Na czym polegają i jak ujmować w księgach rachunkowych dopłaty do kapitału, leasing oraz faktoring?
- Jak klasyfikować i ujmować koszty finansowania?
- Co to jest sprawozdanie z całkowitych dochodów?
- Jak prezentuje się kapitały i źródła finansowania działalności w sprawozdaniu finansowym?

Do napisania pracy wykorzystano literaturę z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania, zarządzania finansami oraz aktualne regulacje prawa bilansowego (Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) i przepisy prawa podatkowego. Istotnym materiałem źródłowym była również analiza opublikowanych sprawozdań finansowych przez jednostki gospodarcze, a w szczególności spółki giełdowe.

Książka jest przeznaczona dla menedżerów, kierowników jednostek gospodarczych, pracowników pionów finansowo-księgowych, członków rad nadzorczych oraz studentów uczelni ekonomicznych.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Istota kapitałów, pieniądza oraz źródeł finansowania

1.1. Przegląd definicji dotyczących kapitału
1.2. Czy kapitał to pieniądz?
1.3. Źródła finansowania działalności i ich klasyfikacja
 
Rozdział 2. Kapitał (fundusz) podstawowy

2.1. Kapitał podstawowy jako składnik kapitałów własnych
2.2. Kapitał podstawowy w spółkach prawa handlowego
2.3. Zasady wnoszenia aportów do spółki z o.o.
2.4. Zasady podwyższania i obniżania kapitału zakładowego
2.5. Ewidencja kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych
2.6. Kapitał podstawowy w firmach osób fizycznych
2.7. Kapitał podstawowy w innych podmiotach gospodarczych
 
Rozdział 3. Kapitały zapasowe i rezerwowe

3.1. Istota tworzenia i wykorzystania kapitałów zapasowych
3.2. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
3.3. Pozostałe kapitały rezerwowe
 
Rozdział 4. Dopłaty do kapitału w spółce z o.o.

4.1. Istota dopłat do kapitału
4.2. Ujmowanie dopłat w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu
finansowym
4.3. Dopłaty do kapitału w świetle przepisów prawa podatkowego
 
Rozdział 5. Wynik finansowy jako składnik kapitałów własnych

5.1. Próba definicji wyniku finansowego
5.2. Przychody i zasady ustalania ich poziomu w świetle regulacji bilansowych
5.3. Koszty jako element kształtujący wynik finansowy
5.4. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy
5.5. Księgowe ustalenie wyniku finansowego
5.6. Podział wyniku finansowego
 
Rozdział 6. Sprawozdawczość z zakresu kapitałów własnych

6.1. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
6.2. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie kapitałów własnych
6.3. Wzory rachunku zysków i strat
6.4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
6.5. Prezentacja kapitałów własnych według MSR/MSSF
 
Rozdział 7. Kapitały obce – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

7.1. Rezerwy i ich klasyfikacja
7.2. Długo- i krótkoterminowe zobowiązania
7.3. Fundusze specjalne
7.4. Rozliczenia międzyokresowe ujmowane w pasywach
7.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie zobowiązań i rezerw
 
Rozdział 8. Koszty finansowania i ich ujmowanie w księgach rachunkowych

8.1. Kryteria klasyfikacji kosztów finansowania
8.2. Koszty finansowania zewnętrznego
8.3. Zasady ujmowania zewnętrznych kosztów finansowania według uor
8.4. Ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego według MSR/MSSF
8.5. Ujawnienie informacji o zewnętrznych kosztach finansowania
8.6. Koszty finansowania zewnętrznego w świetle podatku dochodowego
8.7. Koszty finansowania wewnętrznego
 
Rozdział 9. Charakterystyka i dylematy dotyczące wybranych źródeł finansowania

9.1. Nadwyżka finansowa jako źródło finansowania – prawdy i mity
9.2. Aktywa niewidzialne – kapitał intelektualny
9.3. Leasing
9.4. Faktoring i forfaiting
9.5. Warto zapamiętać – studia przypadków
 
Bibliografia
Inne pozycje tego autora
Książka Rachunkowość finansowa 2016 Zbiór zadań w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rachunkowość finansowa 2016 Zbiór zadań
Rachunkowość finansowa 2016 Zbiór zadań Autorzy: Beata Gierba, Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Barbara Jakubiak, Iwona KowalczykW niniejszym opracowani...
Cena: 59,00zł
Książka Ustawa o rachunkowości Komentarz 2021 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ustawa o rachunkowości Komentarz 2021
W publikacji Ustawa o rachunkowości Komentarz 2021 omówiono kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań fin...
Cena: 199,00zł
Książka Zasady inwentaryzacji Teoria i dobre praktyki w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Zasady inwentaryzacji Teoria i dobre praktyki
Inwentaryzacja Książka Zasady inwentaryzacji Teoria i dobre praktyki kompleksowo omawia zasady przeprowadzania inwentaryzacji przez jed...
Cena: 119,00zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne w administracji publicznej w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne w administracji publicznej
Jak ustalić czasową, premiową, prowizyjną i zadaniową stawkę wynagrodzenia zasadniczego w administracji publicznej? W jaki sposób rozliczać pracę pona...
Cena: 119,00zł
Książka Najnowsze zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 2013 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Najnowsze zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 2013
Wielość czynników mających wpływ na system regulacji MSSF sprawia, że ulegają one ciągłym zmianom. Proces ten jest obserwowany od lat, a u jego źródeł...
Cena: 89,00zł
... jest pusty