Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Kapitał – praca – człowiek Księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły

Książka Kapitał – praca – człowiek Księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Witosz Aleksander


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Księgi pamiątkowe
Rok wydania:  

2016


Ilość stron:  230
ISBN:  
978-83-255-8617-1
Cena: 152zł
Opis
Kapitał – praca – człowiek to księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły stworzona przez wybitne grono specjalistów pod redakcją  prof. UE dr hab. Aleksandra Jerzego Witosza.

Niniejsza publikacja powstała na pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Pana Profesora Jana Wojtyły na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Publikacja dzieli się na trzy części:

Część I. Człowiek i jego myśl, w której zawarto artykuły m.in. dotyczące:

    wykorzystania ekonomicznej analizy prawa w polityce gospodarczej,
    etyczno-moralnych aspektów zarządzania swoim bogactwem,
    stosunku prawa do ekonomii,
    dialogu społecznego w systemie szkolnictwa wyższego.

Część II. Praca i współczesne wyzwania prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, w której poruszono zagadnienia m.in. dotyczące:

    funkcji umowy o pracę na czas określony,
    refleksji na temat akcjonariatu pracowniczego w nauczaniu Papieża Jana Pawła II,
    polityki społecznej i kreowania zatrudnienia/pracy,
    bezrobocia,
    nowych tendencji w dziedzinie wynagrodzenia za pracę,
    zatrudnień pracowniczych i zatrudnienia cywilnoprawnego,
    usług rynku pracy,
    opieki długoterminowej,
    powszechnego zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa za okres pracowniczego urlopu macierzyńskiego,
    Rady Dialogu Społecznego.

Część III. Kapitał i inne tematy, omawia m.in. następujące zagadnienia:

    przesłanki oraz konsekwencje wyceny aktywów i zobowiązań w wartości godziwej przy zastosowaniu MSSF po raz pierwszy,
    prawo konsumentów do informacji na rynku energii,
    rating nieruchomości jako narzędzie wspomagania decyzji inwestycyjnych,
    trwałość stosunku pracy a Prawo restrukturyzacyjne i znowelizowane Prawo upadłościowe,
    istota ubezpieczenia a organizacja gromadzenia kapitału finansującego ryzyko.

Zgromadzone teksty reprezentują niezwykle szerokie spektrum tematów, metodologii, gatunków, są bowiem rozprawami zakorzenionymi w różnych dziedzinach nauki, esejami, osobistym głosem skierowanym do Jubilata. Ta pojemna formuła odzwierciedla szeroki zakres działalności i zainteresowań badawczych Profesora, bogactwo Jego kontaktów z otoczeniem.

Zaproszenie do udziału w niniejszej księdze przyjęło znamienite grono Autorów, zarówno wybitnych znawców tematyki prawa pracy, tak bliskiej Jubilatowi, jak i przedstawicieli innych dziedzin i dyscyplin akademickich. Swoje teksty dedykowali Profesorowi Janowi Wojtyle Autorzy z różnych ośrodków uniwersyteckich w kraju – rektorzy, profesorowie i uczniowie Jubilata. Obecni są tu także sędziowie SN i uznani praktycy. Nie mogło również zabraknąć tekstów ofiarowanych Profesorowi przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zarówno z Katedry Prawa i innych Katedr Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, jak i pozostałych Wydziałów.

Autorami niniejszej publikacji są:

SSN prof. zw. dr hab. Barbara de Ankerburg-Wagner, prof. UE dr hab. nauk ekonomicznych Andrzej Barteczek, prof. zw. dr hab. nauk o zarządzaniu Henryk Bieniok, prof. zw. dr hab. Halina Buk, prof. RNDr., CSc. Martin Černohorský, dr nauk ekonomicznych Marzena Czarnecka, prof. zw. dr hab. Ludwik Florek, prof. zw. dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. zw. dr hab. Halina Henzel, prof. zw. dr hab. nauk fizycznych Stefan Jurga, prof. zw. dr hab. nauk o ekonomii Józef Orczyk, prof. UE dr hab. nauk prawnych i ekonomicznych Radosław Pacud, SSN prof. zw. dr hab. Walerian Sanetra, prof. zw. dr hab. Michał Seweryński, prof. zw. dr hab. nauk filologicznych Tadeusz Sławek, prof. UG dr hab. Jakub Stelina, Małgorzata Szczęsny, prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prof. UE dr hab. Aleksander Jerzy Witosz, prof. zw. dr hab. Jerzy Woźnicki, prof. zw. dr hab. Jerzy Wratny, prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka.
Inne pozycje tego autora
Książka Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych
Monografia Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych ta jest pierwszym kompleksowym opracowaniem tematu prowadzenia spraw i reprezentowania s...
Cena: 85,00zł
Książka Prawo gospodarcze dla ekonomistów w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo gospodarcze dla ekonomistów
Stan prawny: 1 lipca 2015 r.Niniejszy podręcznik wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odby...
Cena: 50,00zł
Książka Prawo upadłościowe Komentarz 2017 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Prawo upadłościowe Komentarz 2017
Komentarz 2017 do Prawa upadłościowego Prezentowana książka jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod...
Cena: 239,00zł
... jest pusty