Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Jak poprawnie rozliczać VAT w budżecie Interpretacja ogólna MF z 10 czerwca 2020 Komentarz

Książka Jak poprawnie rozliczać VAT w budżecie Interpretacja ogólna MF z 10 czerwca 2020 Komentarz w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Szczypiór Michał


Wydawnictwo:  

Legitax


Rok wydania:  

2020


Ilość stron:  185
Oprawa:  miękka
Format:  A5
ISBN:  
978-83-65868-19-0
Cena: 169zł
Opis
W dniu 10 czerwca 2020 r. Minister Finansów interpretacją ogólną nr PT.8101.3.2019PT1.8101.3.2019  zmienił w radykalny sposób dotychczasowe rozliczenia podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. W przedmiotowej interpretacji ogólnej MF wskazał, że działalność edukacyjna oraz świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej nie podlega podatkowi VAT.  Przedmiotowa interpretacja została wydana wskutek prezentowania w praktyce dwóch różnych stanowisk w zakresie w/w czynności realizowanych przez JST w Polsce. 

Interpretacja ogólna MF z 10.6.2020r. rewolucjonizuje rozliczenia VAT w sektorze publicznym.  MF w tejże interpretacji uznał dotychczasową praktykę rozliczania VAT za wadliwą. Dziennik Gazeta Prawna w opublikowanym tekście wskazał, że wszystkie dotychczasowe rozliczenia Gmin i Powiatów w Polsce za ostatnie wiele lat są wadliwe w rozumieniu przepisów kodeksu karnego skarbowego. 

Wadliwość rozliczeń polegała na niezgodnym z Dyrektywą Rady 2006/112/WE stosowaniu zwolnień z VAT dla sektora publicznego. Powyższe dotyczy m.in.:
1. Wydawania posiłków w szkołach dla uczniów i nauczycieli- dotychczas szkoły deklarowały tą sprzedaż w deklaracji jako zwolnioną z VAT a są to czynności niepodlegające VAT. W praktyce ta różnica powoduje, że wszystkie JST w Polsce wadliwie wyliczały wskaźnik z art. 90 ustawy VAT zaniżając odliczenia VAT. Te zaniżenia są obecnie przedmiotem kontroli NIK i RIO o czym informuje NIK na swoich stronach internetowych, 
2. Wydawania duplikatów legitymacji szkolnych – dotychczas szkoły deklarowały to jako sprzedaż zwolnioną z VAT zamiast niepodlegającą VAT, wystawiały na żądanie faktury, uwzględniały w wyliczeniu wskaźnika z art. 90 ustawy VAT, 
3. Rozliczenia za dowóz dzieci powiatowych przez gminę – również było fakturowane jako usługi transportu osób, zamiast niepodlegania VAT, 
4. Opłaty w przedszkolach- były traktowane jako zwolnione z VAT zamiast niepodlegające VAT, 
5. Opłaty w żłobkach – były traktowane jako zwolnione z VAT zamiast niepodlegające VAT, 
6. Finansowanie lub dofinansowywanie posiłków dla uczniów przez Marszałka (Wojewodę) również było zwolnione z VAT zamiast niepodlegające VAT, 
Podobnie z usługami opiekuńczymi: były zwolnione z VAT zamiast niepodlegające VAT. 

W związku z powyższym:
1. Wszystkie zarządzenia centralizacyjne w Gminach są wadliwe i mimo wydania interpretacji ogólnej w dniu 10.6.2020r nie zostały zmienione. Można przypuszczać, że co druga Gmina w Polsce nawet jeszcze nie wie co ją lada moment czeka a czeka ją złożenie deklaracji VAT-7 za czerwiec … a w niej do 10.6.2020r. będą zwolnienia z VAT a od 10.6.2020r NP. VAT, 
2. Trzeba inaczej wyliczać wskaźnik, w całkiem inny sposób wyliczać prewskaźnik,
3. Do prewskaźnika nie można brać całego obrotu, bo już w/w czynności są NP. VAT zatem poza działalnością gospodarczą a to oznacza, że wszystkie Gminy w Polsce źle stosowały wzór matematyczny z rozporządzenia MF z 17 grudnia 2015r. zawyżając prewskaźnik 
4. Trzeba wstecznie przemyśleć wyliczenia VAT naliczonego, poprzez korekty za mało odliczanego VAT ( w skali kraju miliony zł), pytanie czy ktoś to zrobi? Czy dopiero pod przymusem NIK, RIO lub prokuratury ale już jeden Burmistrz został aresztowany, 
5. Trzeba zmienić wszystkie wydane dla jednostek organizacyjnych wytyczne, instrukcje, objaśnienia itd., 
6. Trzeba ludziom wyjaśnić, że teraz nie ma zwolnień z VAT, nie ma w wielu miejscach co deklarować w deklaracjach częściowych np. w pomocy społecznej, 
7. Trzeba zatem podjąć decyzję czy MOPSy GOPSY DPSY mają wysyłać deklaracje częściowe do gminy/powiatu… bo w sumie po co teraz mają to robić?? Ale trzeba taką decyzję podjąć, 
8. Trzeba zmienić rozliczenia wszystkich: żłobków, przedszkoli, szkół, liceów, ośrodków wychowawczych, burs, internatów, schronisk młodzieżowych, gdyż MF w interpretacji uznał, że nawet organizowanie „zielonych szkół” należy … zmienić….
9. Opłaty w przedszkolach te od godz 13.00 również do zmiany…. 
10. Trzeba zmienić zasady rozliczeń pomiędzy gminami za uczęszczanie dzieci z jednej gminy do drugiej gminy – teraz nie ma faktur, są noty, nie ma ich deklarowania w deklaracji a w wielu miejscach JST to deklarowało jako sprzedaż…. A to sprzedażą w świetle interpretacji z 10.6.2020r. nie jest, 
11. Trzeba zmienić zasady rozliczania dofinansowania posiłków przez Urząd Marszałkowski (vide Wojewodę) , teraz nie ma mowy o fakturach VAT, są noty, poza systemem VAT
12. Teraz trzeba zmienić zasady sprzedaży na kasach fiskalnych i przeprogramować kasę fiskalną, 
13. Teraz trzeba zmienić zasady rozliczeń pomiędzy Gminą a Centralną lub Okręgową Komisją Egzaminacyjną- bo teraz mamy noty a nie faktury VAT, 
14. Teraz trzeba zmienić zasady rozliczeń Vat w Polsce wszystkich Gminnych, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, 
15. Teraz trzeba zmienić zasady rozliczeń Domów Opieki Społecznej, 
16. Teraz trzeba zmienić zasady rozliczeń pomiędzy Domami Opieki Społecznej z 2 różnych Powiatów….
17. Teraz trzeba zaktualizować oprogramowanie, 
18. Teraz trzeba dostosować ewidencje zakupów i sprzedaży.

Odpowiedzi i wskazówki co do wyżej wymienionych kwestii zawiera publikacja Jak poprawnie rozliczać VAT w budżecie Interpretacja ogólna MF z 10 czerwca 2020 Komentarz

Michał Szczypiór - autor dysertacji doktorskiej „Gmina jako organ władzy w podatku VAT”, Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego w DWSSP Asesor we Wrocławiu, Dyrektor Generalny Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Wrocławiu, zawodowo związany z Izbą Skarbową we Wrocławiu, autor 32 monografii książkowych, wielu afiliowanych przez Wydział Prawa Administracji i Ekonomii UWr we Wrocławiu, wykładowca na studiach MBA na WSB we Wrocławiu i na Franklin University Ohio USA, trener, konsultant, całe życie szkoleniowe zasadniczo związany z VAT w budżecie. 
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń
Fundacje i stowarzyszeniaPrezentowana książka Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń pozwoli w sposób prawidłowy prowadzić rachunkowość stowarzyszenia i...
Cena: 235,00zł
... jest pusty