Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Interpretacja umów w prawie modelowym i wspólnym europejskim prawie sprzedaży CESL

Książka Interpretacja umów w prawie modelowym i wspólnym europejskim prawie sprzedaży CESL w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Rott-Pietrzyk Ewa


Wydawnictwo:  

C.H. Beck


Seria:  Monografie Prawnicze
Rok wydania:  

2014


Ilość stron:  354
ISBN:  
978-83-255-5632-7
Do pobrania:
Cena: 84zł
Opis
Oddawana do rąk czytelników książka Interpretacja umów w prawie modelowym i wspólnym europejskim prawie sprzedaży CESL stanowi kompleksową analizę intepretacji umów w aktach prawa modelowego, tj.: Zasadach Europejskiego Prawa Umów (PECL), Wspólnym Systemie Odniesienia (DCFR), Zasadach Międzynarodowych Umów Handlowych UNIDROIT (UPICC) oraz tworzonych na bieżąco Zasadach TRANS-LEX, a także Konwencji wiedeńskiej z 1980r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz wspólnego europejskiego prawa sprzedaży (CESL). Kompleksowa analiza interpretacji umów w zakresie aktów prawa jednolitego nie została dotąd podjęta ani w Polsce, ani w skali globalnej. W tym więc zakresie monografia jest wyjątkowa i wypełnia lukę wydawniczą.

Interpretacja umów należy do instytucji prawa prywatnego, która budziła i wciąż budzi żywe zainteresowanie zarówno teoretyków prawa, jak i praktyków. Obecnie  jest to uzasadnione tym bardziej, że w ostatnich latach wzrosła aktywność grup eksperckich opracowujących regulacje dotyczące europejskiego prawa umów. W monografii tej zaprezentowano regulacje dotyczące wykłądnię umów jako rozwiązania funkcjonalne, ze względu na rodzaje dyrektyw interpretacyjnych i chronionych przez nie wartości oraz służące temu celowi metody interpretacji. Przeprowadzona w książce analiza i wynikające z niej może być przydatna i budzić zainteresowanie w kręgu osób zainteresowanych prawem prywatnym i prawem prywatnym międzynarodowym sensu largo oraz rozwojem prawa europejskiego. Dotyczy to zarówno osób zaangażowanych w badania naukowe nad europejskim prawem umów, oraz praktyków (sędziów, mediatorów, adwokatów, radców prawnych, a także stron zawierających umowy w obrocie profesjonalnym, zarówno międzynarodowym, jak i krajowym). Instrumenty omawiane w tej publikacji mogą być postrzegane jako narzędzia służące prawidłowemu odczytaniu znaczenia wypowiedzi kontrahenta (jego oświadczenia woli), bądź stron umowy. Znajomość tych instrumentów pozwala na przygotowanie skutecznej argumentacji zarówno osobom zaangażowanym w spory powstałe w związku z innym rozumieniem przez strony postanowień umowy, jak i organom orzekającym uzasadniającym określoną decyzję interpretacyjną. Publikacja ta może też wpłynąć na rozpowszechnienie wiedzy o aktach prawa modelowego i wspólnego europejskiego prawa sprzedaży.

Inne pozycje tego autora
Książka Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym
Księgarnia poleca: Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym Autor: dr Ewa Rott-Pietrzyk rok: 2007, stron : 459 cena: 5...
Cena: 59,00zł
... jest pusty