Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich 2012

Książka Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich 2012 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Lech Maria, Wszołek-Lech Dominika


Wydawnictwo:  

ODDK


Seria:  Środki Unijne
Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  122
Oprawa:  miękka klejona
Format:  B5
ISBN:  
978-83-7804-080-4
Do pobrania:
Cena: 139zł
Opis
Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich to praktyczny zasób wiedzy, w którym Autorki - dzieląc się swym wieloletnim doświadczeniem - przedstawiają m.in.:
 • praktyczne wskazówki niezbędne w końcowym rozliczeniu projektów inwestycyjnych w wyniku realizacji, którego powstaną prace rozwojowe, środki trwałe wytworzone, zakupione, ulepszone, lub projektodawca stanie się właścicielem praw majątkowych,
 • instrukcje jak rozliczyć koszty ogólne ponoszone od początku realizacji projektu, podczas gdy środki trwałe (obiekty) były przyjmowane z budowy w różnych okresach, nawet w kilku latach,
 • odpowiedź dlaczego tak ważna jest znajomość "luki finansowej" i jak ona wpływa na poziom dofinansowania,
 • przykładowy system organizacji wyodrębnionej ewidencji księgowej, opis regulacji zawartych w MSSF oraz formę i zakres dokumentacji przyjęcia środków trwałych z budowy, a także uzupełnienie polityki rachunkowości projektu o zasady jego końcowego rozliczenia,
 • zmiany w podejściu organów podatkowych w zakresie amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych dotacją oraz wkładem własnym,
 • zalecenia by w celu optymalizacji finansowej (pozyskania kapitałów), a także podatkowej w okresie 2014-2020 w projektach realizowanych przez jednostki samorządowe zwiększyła się rola partnerstwa publiczno - prywatnego i odpowiedniego konstruowania umów konsorcjalnych.

Polecamy Beneficjentom realizującym projekty w ramach:
 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG),
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ),
 • Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW),
 • Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (PO PT),
 • Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna (PO EWT),
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych - (RPO),
a także osobom zarządzającym projektami, służbom finansowo-księgowym, kadrze dydaktycznej i trenerskiej oraz audytorom zewnętrznym i wewnętrznym.

Maria Lech - Biegły rewident, wykonawca audytów projektów realizowanych w ramach  funduszy europejskich w spółkach  akcyjnych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wyższych uczelniach, jednostkach naukowo-badawczych i samorządowych sektora finansów publicznych  oraz zakładach opieki zdrowotnej. Autorka publikacji i wykładowca z zakresu rachunkowości, audytu i kontroli projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w  PO IG, PO KL, PO IiŚ, RPO.

Dominika Wszołek-Lech - Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były pracownik Wydziału Podatkowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego stosowanego podczas rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
Inne pozycje tego autora
Książka Jak przygotować firmę do badania sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych. Poradnik dla księgowego (z suplementem elektronicznym) w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Jak przygotować firmę do badania sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych. Poradnik dla księgowego (z suplementem elektronicznym)
Cenna pomoc dla każdego księgowego – zbiór praktycznych wskazówek i rozwiązań, w jaki sposób przygotować firmę do badania sprawozdania finansowe...
Cena: 133,00zł
Książka Jak prawidłowo sporządzić dokumentację badania sprawozdania finansowego zgodnie z postanowieniami wybranych MSRF 2013 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Jak prawidłowo sporządzić dokumentację badania sprawozdania finansowego zgodnie z postanowieniami wybranych MSRF 2013
Fachowy poradnik zawierający szereg praktycznych wskazówek i rozwiązań w zakresie właściwego i prawidłowego sporządzania dokumentacji rewizyjnej badan...
Cena: 165,00zł
Książka Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka? w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka?
Rozliczasz projekt w ramach PO IG – skorzystaj ze wskazówek doświadczonych specjalistów.W publikacji omówiono istotne zagadnienia związane z k...
Cena: 150,00zł
Książka Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? Wydanie 2
Uwaga – duże i ważne zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki Zgodnie z zapisami zawartych umów ...
Cena: 165,00zł
Książka Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020
Rozliczanie dotacji unijnych wiąże się z szeregiem obowiązków, a ich niedopełnienie może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanych środków. Publikacj...
Cena: 149,00zł
... jest pusty